ERP systém: Systém, který bude vždy o krok napřed | e15.cz

ERP systém: Systém, který bude vždy o krok napřed

Martin Kršňák, ředitel pro business development Asseco Solutions
Martin Kršňák, ředitel pro business development Asseco Solutions
• 
ZDROJ: Asseco Solutions
Prezentace klienta •
Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

„To, co se v posledních zejména dvou letech změnilo, je přístup k inovacím.“ To jsou slova Martina Kršňáka, ředitele pro business development ve společnosti Asseco Solutions, která se již přes 30 let zabývá vývojem a implementacemi ERP systémů. Pokud je řeč o horkých trendech v oblasti ERP, nemůžeme se vyhnout tématu cloud. A odborníkem v této oblasti je právě Martin Kršňák.

Jak se změnily trendy v oblasti výběru podnikových systémů za poslední roky? A změnilo se i uživatelské chování?

I když se říká, že cena je až na prvním místě, v oblasti informačních technologií to zcela neplatí. Nejdůležitějším kritériem pro výběr podnikového systému se jednoznačně stal přínos pro business a to, jakým způsobem dokáže implementovaný systém podpořit změny v organizaci.

To, co se ale v posledních zejména dvou letech změnilo, je přístup k inovacím. Zažíváme období s mnoha negativními vlivy, které významně ovlivňují různé oblasti podnikání. V tomto ohledu musím s potěšením ocenit zejména přístup managementu v segmentu menších a středně velkých podniků. Nejen že se přes všechny starosti nezalekly, ale mnoho z nich přijalo toto nelehké období jako příležitost. Firmy, které podpořily inovace a využili této příležitosti, jsou nyní konkurenceschopnější, silnější a akceschopnější. Investice do správných technologií jim k tomu bezpochyby velmi pomáhají.

Jaké faktory jsou při výběru informačního systému pro zákazníka klíčové?

Trend jde jednoznačně směrem zjednodušování uživatelských rozhraní, automatizaci průběhu procesů a digitalizaci celého podnikání. To vede k velmi vysoké efektivitě a současně podporuje menší závislost na lidské práci, což se v poslední době ukazuje jako jeden z limitujících faktorů. Musím zmínit rovněž velkou poptávku po schopnosti integrace podnikových informačních systémů do celého „ekosystému“ podnikové informatiky. Když se dnes podíváme na různorodost používaných aplikací ve firmách, je důležitost jejich schopnosti vzájemné integrace velmi vysoká.

V čem spočívají hlavní výhody systému Helios a jakým směrem se bude software rozvíjet?

Asseco Solutions společně s našimi partnery, kterých máme více jak 100, realizuje každý rok cca 300 nových projektů v průřezu segmenty trhu i různými vertikálami. Důvěra našich zákazníků je pro nás klíčová, což se samozřejmě odráží i v důvěře nových zákazníků v nás jako jejich nového dodavatele. A klíčové výhody systému Helios? Jednoznačně Inovace. Jde o velmi komplexní a současně otevřený systém. Abychom ještě více podpořili již zmíněnou automatizaci a digitalizaci procesů, přidáváme do systému Helios prvky umělé inteligence a softwarových robotů. Současně dále rozšiřujeme možnosti integrace a postupně tak propojujeme celou podnikovou informatiku v jeden funkční celek. Tato cesta v budoucnu umožní našim zákazníkům soustředit se pouze na přínos technologií, nikoli na to, kde a od koho si musí koupit různé systémy a kdo jim zabezpečí potřebnou míru integrace. To je budoucnost podnikových informačních systémů.

Dokážete určit „bod zlomu“, v němž firma už s jistotou ví, že bez informačního systému to dál nepůjde?

Zajímavá otázka…Asi v každé firmě tento bod bude velmi individuální, nicméně jeden společný ukazatel bych jmenoval. Ve chvíli, kdy firma nestačí odbavovat zakázky nebo přijde o zákazníka či nastane jiný negativní dopad na její podnikání pouze pro to, že to dnes stojí na ruční evidenci kdesi v excelu. V tu chvíli je na čase přemýšlet o tom, co dělat jinak. Informační systém je logicky na místě.

Čím dál více rezonuje téma cloudu. Jaký je váš pohled na tento způsob řešení provozu firemních systémů a aplikací?

Neřekl bych, že „téma cloudu rezonuje čím dál více“. Naopak, cloud se postupně stává standardem a čím dál méně zákazníků řeší otázku, zda do cloudu ano či ne. Dokonce bych se odvážil říci, že mnoho zákazníků již neřeší technologii, ale pouze přínos řešení. Zda je či není provozováno v cloudu je nepodstatné. Důkazem je i vysoký růst naší služby ERPORT, která umožňuje cloudový provoz nejen systému Helios, ale i jiných aplikací. Jeden fenomén, který souvisí s požadavky na integrace dalších aplikací do podnikových informačních systémů, bych nicméně zmínil. Mnoho z nich je již čistě cloudových a pokud opravdu chcete tyto aplikace efektivně integrovat, nezbyde vám, než buď přenést i podnikový informační systém do cloudu, nebo budovat drahou a z pohledu nákladů neefektivní lokální infrastrukturu. Přesun podnikových informačních systémů do cloudu tedy považuji za přirozenou evoluční cestu.

Autor: Asseco Solutions

Jakým způsobem rozvíjíte cloud u vás v Asseco Solutions?

Kromě již zmiňované služby ERPORT postupně pracujeme na integraci našich vlastních i partnerských aplikací vyvíjených již nativně pro cloudové prostředí do jednoho funkčního celku. Tento způsob nejen že ochrání investice našich zákazníků, ale umožní zejména postupný a přirozený přechod k využití všech výhod, které cloudové aplikace nabízejí. Věříme, že podnikový informační systém má být inovativním a inspirativním srdcem každé společnosti. Systémem, který bude vždy o krok napřed. Cloud je v tomto příběhu pouze prostředníkem.

Čím byste rozptýlil obavy týkající bezpečnosti cloud hostingu?

Na tuto otázku si dovolím velmi jednoduchou odpověď. ICT a zejména oblast bezpečnosti se čím dál více stává komplexnější a na technologie a know-how náročnější oblastí. Již dnes platí, že cloud přináší kvalitativně a objektivně vyšší úroveň zabezpečení, než jste schopni zajistit a ochotni zaplatit v mnoha společnostech. Pak samozřejmě dává velký smysl využití těchto technologií a know-how sdíleně, tedy prostřednictvím cloudu. V důsledku jako zákazník získám v porovnání levnější a kvalitativně vyšší řešení otázky bezpečnosti.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah