Firmy sbírají hromady dat, neumí je ale využít, říká šéf Dellu pro střední a východní Evropu

Sophie Ronnertz

Sophie Ronnertz Zdroj: Twitterový účet Sophie Ronnertz

Doufáme, že budoucnost bude založená na datech, ve skutečnosti jsme jimi ale už zahlceni. Firmy jich sbírají hromady, ale neumí je využít, říká Sophie Ronnertz, generální manažerka Dell Technologies pro region střední a východní Evropy.

Globální pandemie trvá už skoro dva roky. Přinesla spoustu změn v našich životech a velký rozvoj na poli IT. Jak ovlivnila vývoj vašich nových technologií?

Situaci jsme vnímali jako výzvu a příležitost. Jsme technologická firma, která vyvíjí řešení pro vzdálenou práci a správu dat. Velká část našich zaměstnanců je na práci z domova už delší dobu zvyklá. Najednou se to ale týkalo všech – online probíhala výuka, práce, nákupy i zábava. Proto pro nás období pandemie a s ním spojená náhlá společenská změna byly silným impulsem k rozvoji, a to ve všech odvětvích, kterým se věnujeme.

Jak mohou technologie pomoci při obnově po pandemii?

Kromě příležitostí se ukázaly i rezervy, které mají na poli IT firmy, státní správa i občané. Došlo k velkému urychlení procesu, kterému říkáme digitální transformace. Ze dne na den bylo potřeba přesunout zaměstnance na home office, vytvořit jim funkční infrastrukturu, postarat se o dostupnost a bezpečnost dat, se kterými pracují. Státní správa začala více přemýšlet, jak využít informační technologie, aby ulehčila například přetíženému zdravotnictví. Projekty spojené s digitalizací, které byly plánované na roky, se musely realizovat během měsíců.

Klíčová je ochrana dat před ztrátou nebo zneužitím.

Přesun do online světa znamenal samozřejmě i zvýšení rizik, hackerských útoků a dalších nekalých praktik. Při této příležitosti je důležité se hlavně zamyslet, jak s daty pracujeme, která data máme „on demand“, která na privátním a veřejném cloudu. S tím souvisí takzvaný data paradox. Doufáme, že budoucnost bude postavená na datech, ale už v současné době jsme jimi zahlceni. Na nedávném Dell Technologies Forum jsme ukázali průzkum, který odhalil, že firmy sbírají hromady dat, ale nezvládají a ani je neumí zpracovat. K tomu z nich ani nedokážou vytěžit hodnotu, kterou potřebují.

Práce s daty se navíc netýká pouze IT, šíří se do dalších odvětví. Je proto potřeba vyjít tomuto trendu vstříc a pomoci těm, kteří se se zpracováváním dat potýkají. My jsme například představili APEX. Jedná se o řešení poskytované jako služba, které práci s daty zjednodušuje, více automatizuje a pomáhá tak firmám mít je pod kontrolou. Důležité je, že nezáleží na tom, zda jsou shromažďována a analyzována v cloudu, datovém centru nebo na okraji. 

Digitální transformace je jednou z klíčových strategií společnosti Dell Technologies. Co si pod tímto pojmem můžeme představit? Jak bude vypadat práce budoucnosti?

Digitální transformace se děje všude kolem nás. Každá společnost je v podstatě technologická. Každý proces, každá interakce mezi firmami a lidmi, zákazníky, místní samosprávou, občany, pacienty v nemocnicích… to vše se stále více digitalizuje. V dnešní době se porozumění technologiím stává nezbytným pro to, abychom zůstali relevantní jako zaměstnanci, ale také jednoduše jako občané. Pokud se podíváte na digitální dovednosti, můžete je vidět jak z hlediska využití technologie, tak jejího vytváření. V obou aspektech jsou dovednosti nebo alespoň porozumění klíčové.

Společenský dopad je další z priorit vaší společnosti. Jak se vám daří na poli udržitelnosti?

My jsme v Dell Technologies přijali prakticky ve všech oblastech myšlenku oběhového hospodářství. Jako příklad mohu uvést naše úsilí recyklovat výrobní materiál, a snižovat tak ekologickou zátěž planety. Po celém světě se vyprodukuje kolem 50 milionů tun elektronického odpadu a recyklováno je pouze 20 procent z nich. Co se týče nás, veškeré produkty lze recyklovat z více než 90 procent, přičemž plánujeme vyrábět takové, které se celé budou skládat z recyklovatelných komponent. Kromě toho se chceme co nejdříve stát uhlíkově neutrální firmou.

Počet žen, kterým se podařilo výrazně uspět v IT sektoru, zatím není příliš velký. Vy jste jednou z těch, kterým se to podařilo. Co pro vás znamená diverzita?

Diverzitu dnes vnímám jako nevyhnutelnou součást pracovního trhu. Rozdíl například mezi počtem žen a mužů je v IT stále velký a my aktivně usilujeme o jeho snížení. Snažíme se za každých okolností vytvořit dobré pracovní podmínky pro každého bez ohledu na to, jaké je národnosti anebo náboženského vyznání. Díky tomuto přístupu fakticky pomáháme zachovat rovné zastoupení různých typů lidí v naší společnosti. Obecně platí, že v momentě, kdy si firmy stanoví cíl jako je například větší diverzita na straně zaměstnanců i jejich zaměstnavatelů, přinese jim to hmatatelné obchodní přínosy. Abychom těchto cílů dosáhli, přijali jsme i další kroky, které s tím souvisejí. Minulý rok jsme představili vzdělávací program pro diverzitu a inkluzi, který pomáhá nejen pochopit, jak funguje nevědomá zaujatost, ale také jak ji rozpoznat a nenechat se tím ovlivnit.

Relativně nedávno jste se stala manažerkou regionu CEE, tedy střední a východní Evropy.  Čím je tento region z globálního pohledu specifický?

Práce ve střední a východní Evropě je nesmírně přínosná. Na lidech zde oceňuji zejména jejich pracovitost, odhodlání a podnikavost. Mají skvělé nápady, umí si je prosadit a rozvíjet je. To považuji za velkou výhodu. Navíc bych ráda poznamenala, že i když se to nezdá, je tento region poměrně rozmanitý. Jde o 32 zemí, 292 milionů obyvatel, 32 jazyků, 23 měn a 5 časových pásem. Takže se zde potkávám s mnoha různými typy lidí, což je pro mou práci také obohacující.

Nedávno proběhlo Dell Technologies Forum v České republice, kterým jste také provázela. Jak jste si užila roli moderátorky?

Vážím si toho, že jsem tuto možnost dostala. I přesto, že akce proběhla virtuálně, je velmi inspirující být u něčeho, co je přínosné. Opravdu věřím, že naše firma má pozitivní vliv na dnešní společnost a Dell Technologies Forum bylo skvělou příležitostí, kde jsme mohli zákazníky i partnery seznámit s tím, co děláme, a především jakých cílů tím chceme dosáhnout.

 

Sophie Ronnertz

Sophie Ronnertz je generální manažerkou Dell Technologies pro region Střední a východní Evropy. Kariéru v této společnosti zahájila v roce 2000. Zkušenosti získávala na regionálních a globálních pracovních pozicích. Měla na starost prodej a marketing, vedla pobočky v Severovýchodní Evropě, kde měla na starost 15 zemí a nyní dohlíží na 32 zemí.