Klientům umožníme důstojné stáří, investorům zaručené místo pro jejich nejbližší

Martin Gillar

Martin Gillar Zdroj: ESG SICAV

V čase, kdy rodiny hledají pro své nejstarší členy místo, kde by mohli svá pozdní léta strávit aktivně a se vším potřebným komfortem, nabízíme udržitelné řešení, říká Martin Gillar, předseda dozorčí rady fondu ESG SeniorCARE SICAV. Ve svých projektech bydlení pro seniory klade fond důraz na ekologickou udržitelnost, sociální integritu a etické řízení.

Jaký je hlavní cíl fondu ESG SeniorCARE SICAV a jak tato iniciativa odpovídá aktuálním tržním potřebám?

V naší společnosti se stále více lidí dožívá vyššího věku a s tím souvisí i potřeba kvalitního bydlení a péče pro seniory. ESG SeniorCARE SICAV se zaměřuje na poskytování důstojného bydlení, které splňuje nejen základní potřeby, ale také přináší nadstandardní služby a komfort. S tímto fondem reagujeme na rostoucí poptávku po sociální péči a nabízíme řešení, která respektují ekologické, sociální a řídicí principy ESG. To nám umožňuje vytvářet hodnotu jak pro naše rezidenty, tak pro naše investory.

V čem je pro investory výhoda, že vyznáváte udržitelné principy?

Investice do ESG (Environmental, Social, and Governance) projektů je nejen odpovědná volba, ale také ekonomicky výhodná a udržitelná. Naše ESG strategie přináší investorům možnost zapojit se do stabilního a perspektivního trhu s jasnou vizí a předvídatelným výnosovým modelem. Dále umožňuje našim investičním partnerům být součástí pozitivní sociální změny, která je stále více v kurzu u moderních investorů hledajících smysluplné a zároveň výnosné projekty. ESG znamená i to, že naši investoři či jejich rodinní příslušníci budou našimi, ale vlastně hlavně svými, klienty. Každý investor do fondu je i skutečným spoluvlastníkem fondu, a tedy i všech zařízení. Investoři, kteří zainvestují do fondu alespoň dva miliony korun, získávají zároveň možnost umístění seniora v kterémkoliv v našich zařízení, jež vlastní fond.

Jak vnímáte současný stav trhu sociální péče a zájmu o problematiku seniorů?

Trh sociální péče prochází transformací. S rostoucím počtem seniorů narůstá i poptávka po službách zabezpečujících aktivní a důstojné stáří. ESG SeniorCARE SICAV se snaží tento trend nejen sledovat, ale i aktivně formovat, a to poskytováním služeb, které jdou nad rámec standardního bydlení a zahrnují celkovou péči o kvalitu života klientů a prevenci projevů stárnutí. Zaměřujeme se na individuální přístup, který podporuje současné dovednosti a zlepšuje kvalitu paměti.

Jak vznikla myšlenka založit tento fond?

Myšlenka fondu vzešla z osobního přesvědčení a rodinných potřeb zakladatelů fondu, že můžeme a měli bychom dělat více pro seniory. Sledoval jsem, jak v zahraničí tento typ domovů pro seniory přináší nejen úlevu rodinám, ale především kvalitní životní prostředí pro seniory samotné. Projekt se formoval v hlavách zakladatelů dlouhá léta, ale až nyní přišla správná doba přinést tento model do Česka a adaptovat ho pro naše podmínky, abychom mohli nabídnout to nejlepší z obou světů – samostatnost a komplexní péči.

S jakou distribuční sítí spolupracujete a jak se mohou investoři zapojit?

Spolupracujeme s renomovanými finančními partnery jako Codya, UniCredit Bank a celou škálou finančně-poradenských sítí, které nám pomáhají fond přiblížit širokému spektru investorů. Zájemci se mohou zapojit přímo přes tyto platformy, kde jsou dostupné všechny relevantní informace pro investice. Navíc nabízíme osobní konzultace, abychom zajistili, že naši investoři mají nejlepší možnou podporu.

Jaké máte plány do budoucna? Jak chcete rozvíjet nabídku fondu?

Naším plánem je vybudovat love brand. Nastavit ESG standard pro domovy pro seniory. Rozšířit se po celé České republice a poskytnout více služeb. Chceme pokračovat ve výstavbě energeticky soběstačných budov a rozvíjet naše služby tak, aby odpovídaly nejen současným, ale i budoucím potřebám seniorů. V budoucnu bychom také rádi rozšířili svou nabídku o další inovativní sociální programy, které budou seniorům umožňovat žít aktivně a naplno.

Jaké jsou největší výzvy, se kterými se setkáváte při realizaci ESG projektů v České republice?

Jednou z hlavních výzev je integrace ESG principů do celého procesu výstavby a provozu zařízení, což vyžaduje pečlivé plánování a řízení. Dále je to osvěta a vzdělávání trhu o významech ESG a jeho přínosu nejen pro společnost, ale i pro samotné investory. A samozřejmě, stále pracujeme na zvyšování povědomí o důležitosti a hodnotě kvalitního a důstojného stáří. ESG není pro nás jen další trendy slůvko převzaté z angličtiny, ani pouze standardní definice, nýbrž odpovědnost vůči našim investorům, klientům, obchodním partnerům, zaměstnancům, společnosti a životnímu prostředí je součástí naší firemní kultury.

Jaký dopad měla pandemie COVID-19 na vaše projekty a jak jste se s tímto dopadem vypořádali?

Pandemie nám ukázala, jak křehké mohou být systémy sociální péče a jak důležité je mít robustní a pružné řešení. Museli jsme být agilní a přizpůsobit své provozní modely, abychom zajistili nejen bezpečnost klientů, ale i kontinuitu služeb. Tato zkušenost nám poskytla cenné lekce pro další rozvoj našich zařízení. Například online propojení s rodinou jednoduchým úkonem na přenosném zařízení bylo naprostným minimem.

Jakou roli hraje technologie ve vašich zařízeních a jak přispívá k lepší péči o seniory?

Technologie hrají v našich zařízeních klíčovou roli – od moderních zabezpečovacích systémů až po technologie pro správu nemovitostí. Používáme například inteligentní systémy pro monitorování životního prostoru pomocí dílčích senzorů až po monitoring konkrétního zdravotního stavu, což nám umožňuje poskytovat preventivní péči a rychle reagovat na potřeby klientů. Jedná se například o monitoring defektů měkkých tkání tam, kde je snížená mobilita klienta, nebo o kompenzaci nedostatku denního světla. Tyto technologie nasadíme taktéž do nového domova pro seniory, který se již v březnu 2024 otevírá v Ivančicích.

Jaký vliv mají vaše projekty na místní komunity a jak se snažíte podporovat společenskou integraci seniorů?

Naše projekty jsou navrženy s myšlenkou na podporu a integraci seniorů do širší komunity. To zahrnuje vytváření společných prostor pro sociální aktivity a společenské události, které jsou otevřené jak rezidentům, tak místním obyvatelům. Věříme, že silná komunita je základem pro šťastné stáří. Máme například komunitní zahrádky nebo chováme v jednotlivých zařízeních včelstva, ze kterých získáváme domácí med.

Jaké jsou vaše ambice na mezinárodní scéně? Plánujete rozšíření vašich aktivit do zahraničí?

Naše aktuální zaměření je primárně na Česko, ale vzhledem k pozitivní odezvě a zájmu bychom v budoucnu rádi přenesli naši filozofii a model také do zahraničí. Věříme, že kvalitní a důstojné stáří je univerzální potřebou a ESG SeniorCARE SICAV má potenciál stát se mezinárodním standardem v oblasti bydlení pro seniory. Kromě zařízení v České republice připravujeme první provoz ve Španělsku, který nejen českým seniorům přinese kvalitní možnost trávení svého času v lokalitě, kde je celoročně ideální klima pro aktivní stáří.