Na velikosti dodavatele služby prostě záleží, říká šéf DHL Supply Chain Šubrt

Pavel Šubrt

Pavel Šubrt Zdroj: DHL

Technologie začínají mít stále větší ekonomické opodstatnění, nenakazí se covidem a jsou mnohojazyčné. Technologie sama o sobě ale není samospásná, říká Pavel Šubrt, obchodní ředitel DHL Supply Chain.

Jak se vyrovnáváte s tím, že poskytování logistických služeb se od skladování, transportu a zásobování obchodů přesouvá se sílícím trendem online nákupů k e-commerce službám?

Trend e-commerce s  sebou přináší specifické požadavky: od specifických procesů přes řízení objemů, fluktuaci v rámci sezony, meziročních nárůstů, balení, značení, distribuci, zpracování zpětných toků až po technologické vybavení provozů. My sami sebe vnímáme v  tomto jako inovační pionýry.

Jde podle vás o rozšiřování nabídky služeb logistických firem, kdy se přirozeně posouvají od klasických B2B služeb k B2C, nebo jde o přežití? Čisté logistice, jak ji chápeme dnes, odzvoní?

Klasické logistice určitě neodzvoní, průmyslový sektor má a  jistě bude mít své standardy i  nadále odlišné od e-commerce. Zajímavé ale může být, jak se tyto oblasti budou navzájem ovlivňovat a  jak se logistickým společnostem bude dařit využívat toho nejlepšího z obou. Pokud jde o B2C, tak se rozvíjí ve dvou rovinách. Jednak je to růstový trend na pozadí klasického retailu, a  možná i postupné vyčleňování se z něho, a dále je to rozvoj zcela samostatných e-commerce dodavatelů a obchodníků. Zákazník se tak pohybuje v omnichannel prostředí, využívá marketplaces a moderní integrační platformy.

Trendem je automatizaci provozů skladů. Jak bude podle vás v budoucnu vypadat pozice skladníka?

Tlak na lidskou sílu je obrovský a  Česko má nejnižší míru nezaměstnanosti v  rámci EU. To s  sebou přináší změnu vnímání technologií, které začínají mít stále větší ekonomické opodstatnění, nenakazí se covidem a  jsou mnohojazyčné. Technologie sama o sobě ale není samo spásná. Mnoho společností se mylně domnívá, že za ně vyřeší problém. Je třeba si uvědomit, že to není kouzelné slůvko. Technologie je potřeba umět efektivně implementovat, perfektně porozumět procesům, pro které je využívána, a ty do vysoké míry standardizovat. A skladník? Je toho všeho součástí, je členem týmu a je kvalitně zaškolen. Nábor a udržení zaměstnanců bylo a možné stále je jedním z  hlavních problémů, který logistické firmy řešily a řeší. Bez agenturních zaměstnanců by jich řada nebyla schopná fungovat.

Změnila na tom něco uprchlická vlna?

Spoluprácí s agenturami práce je prakticky nezbytností. Ale sama o  sobě nestačí a  v  podstatě ani není řešením. Tímto způsobem je možné řešit výkyvy objemů nebo různé krátkodobé požadavky zákazníka, ale určitě se nejedná o strategický koncept rozvoje. Naše DHL provozy jsou v  tomto velmi aktivní a  v  oblastech s  nedostatkem pracovních sil podporujeme zaměstnávání zahraničních pracovníků. Má to svá specifika, která začínají již kvalitním výběrem, pomocí se získáním pracovních povolení, integrací do DHL prostředí a  zaškolením. Zahraniční pracovníci u  nás pracují na standardní pracovní smlouvy, poskytujeme jim ubytování a řešíme pro ně dopravu do zaměstnání.

Jak se vyrovnáváte s  výkyvy trhu, jako jsou například Black Friday nebo Vánoce? Nebyl vlastně covid takovým dlouhodobým zátěžovým výkyvem?

V tomto případě jsme opět u agenturního zaměstnávání, které může výkyvy částečně řešit, ale opět nestačí. Zde přicházíme k největší devize DHL a tou je naše velikost. Jsme na českém i  světovém trhu jednoznačně největší logistik a  díky tomu můžeme optimalizovat zdroje z  velké základny. V  praxi jde o  to, že naše řešení není omezeno na daného klienta, ale zdroje lze přesouvat mezi klienty podle potřeb. Každý z nich má jiné časování sezóny a promoakcí nebo jiné náběhové křivky. Na velikosti dodavatele služby prostě záleží!