V Česku vznikl nový stipendijní program pro mladé ekonomy

Smutný stážista co nedostal zaplaceno

Smutný stážista co nedostal zaplaceno Zdroj: Grafika E15

V Česku vznikl první stipendijní program zaměřený výhradně na talentované studenty ekonomie a financí. Cílem projektu PFI Scholarship je nabídnout protiváhu k všeobecným stipendiím, jež často zvýhodňují studenty jiných oborů. Za pomoci prostředků sponzorů v čele s investičním fondem Oriens umožní mladým ekonomům učit se na předních zahraničních univerzitách od světových špiček v oboru a následně uplatnit nabyté znalosti v Česku.  

Cesta na prestižní zahraniční univerzitu za nejkvalitnějším možným vzděláním vede pro české talentované studenty často přes stipendia. Ta všeobecná, obvykle poskytovaná z peněz sponzorů či nadací, však často při výběru konkrétních kandidátů zvýhodňují medicínu či přírodovědné obory. Pro hodnotící komise bývá výzkum nových léků, chemických sloučenin či klimatických jevů atraktivnější než přínosy ekonomie či finančnictví. 

Změnit zažitou praxi chce spolek Prague Finance Institute. Pod názvem PFI Scholarship proto letos připravil speciální stipendijní program určený výhradně studentům ekonomických oborů. „Český kapitálový trh je čím dál komplexnější a přibližuje se v tomto ohledu vyspělým zemím světa. Aby mohl ve stávajícím tempu pokračovat a zároveň si zachoval dostatečné zdraví a transparentnost, potřebuje vzdělané domácí profesionály s globálním rozhledem. To samé platí i pro další oblasti ekonomiky – od manažerského řízení firem až po hospodářskou politiku,“ popisuje zakladatel a předseda PFI Jonáš Kotyza.

Pro myšlenku podpořit české studenty ekonomie a financí ve snaze rozšířit si obzory na zahraničních univerzitách nadchl spolek Prague Finance Institute hned několik sponzorů. Hlavním z nich je průmyslový holding Oriens, který se zaměřuje na private equity investice ve střední a východní Evropě včetně České republiky. „My v Oriens věříme, že aby se člověk dostal mezi celonárodní špičku ve svém oboru, potřebuje zdravou kombinaci zahraničních a domácích zkušeností. Vždy jsme proto podporovali snahy našich kolegů studovat v jiných zemích a nyní nás těší, že můžeme ještě rozšířit záběr a poskytnout tuto možnost dalším talentovaným studentům. Rádi bychom jim pomohli získat v zahraničí nejlepší možné vzdělání a pak se vrátit domů,“ říká Krisztián Orbán, zakladatel fondu Oriens.

Přihlášky do programu PFI Scholarship se poprvé spustí v listopadu. Bude určen českým občanům do 26 let, kteří si nemohou studium na prestižní zahraniční univerzitě dovolit a zároveň se po dokončení vzdělání plánují natrvalo vrátit zpět do České republiky. O stipendia se mohou ucházet výhradně studenti oborů z oblasti ekonomie či financí. „Mezi kritéria, podle kterých budeme rozhodovat o přidělování prostředků, patří motivace studenta, výběr univerzity a oboru, dosavadní studijní výsledky uchazeče a také jeho sociální situace,“ přibližuje ředitelka PFI Scholarship Monika Hupka Kamenská. 

Podle Kamenské organizátoři programu očekávají, že podpoření studenti po návratu do České republiky využijí nabyté znalosti nejen ve své profesionální kariéře, ale stanou se aktivní součástí tuzemské komunity expertů, která mezi sebou sdílí zkušenosti a navzájem se podporuje. Prostřednictvím navazujícího absolventského projektu PFI Scholarship Alumni zároveň budou schopni pomáhat s výběrem zahraniční školy, získáním stipendia a přijímacím procesem dalším potenciálním kandidátům z Česka, kteří mají ambici studovat v zahraničí.

PFI Scholarship plánuje ještě před listopadovým otevřením registrací zorganizovat doprovodné přednášky, na nichž se zájemci dozvědí více jak o novém stipendijním programu, tak o aplikačním procesu na zahraniční univerzity či o náročnosti studia na nich. Více na www.praguefi.com.

Banner odkazující na kalkulačku nejvýhodnějšího stavebního spoření