Banky vítězí nad poplatkovými iniciativami. Na soudy už vedou 7:1 | E15.cz

Banky vítězí nad poplatkovými iniciativami. Na soudy už vedou 7:1

ilustrační foto
ilustrační foto
• 
ZDROJ: Profimedia.cz

Marek Schwarzmann

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
První přímý spor banky a iniciativy Poplatkyzpet.cz o vrácení poplatků za vedení úvěrového účtu vyhrála Česká spořitelna. Dle informací E15 dala soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 4 Lenka Eliášová za pravdu bance s tím, že pokud bylo jakékoliv ujednání mezi klientem a bankou uzavřeno ve smlouvě, má být tato smlouva zachována a není důvod ji měnit.

Žalobce byl zastoupený advokátem Petrem Tomanem a žalovanou Českou spořitelnu zastupoval advokát Martin Bělina z advokátní kanceláře Bělina & Partners.

Celá pozice poplatku za vedení úvěrového účtu pak podle soudkyně prý není v rozporu s dobrými mravy. Soudkyně Eliášová následně rozhodla ve stejném sporu ve prospěch UniCredit Bank a dá se předpokládat, že tato první dvě rozhodnutí použije jako jakousi „šablonu“ pro další své výroky. Na dnešní den má totiž naplánovaných dalších 12 sporů iniciativy Poplatkyzpet.cz a jejích klientů. V deseti případech jde žaloby vůči České spořitelně, ve dvou případech vůči Raiffeisenbank.

„Soud respektoval ústavně právní zásadu předvídatelnosti soudních rozhodnutí. Nevybočil z ustálené praxe, v rámci které soudy dosud vždy přiznávaly právo bank na zaplacení ceny za správu úvěru ve formě poplatku,“ konstatoval advokát Bělina.

„UniCredit Bank dnes vyhrála první pravomocně rozhodnutý spor o bankovní poplatky vedený proti naší bance. Protistrana byla zastupována Petrem Tomanem ve spolupráci s BSP Lawyer Partners,“ potvrdil pro E15 mluvčí UCB Petr Plocek. Z krátkého ústního odůvodnění předsedkyně senátu prý bylo zřejmé, že ji k zamítnutí vedlo to, že sjednání daných poplatků považovala za prokázané a neshledala neplatnost takového ujednání z žádného žalobcem tvrzeného důvodu, ani pro jeho neurčitost.

Petr Němec: Obrátíme se na Ústavní soud

„Náš projekt měl od prvopočátku dva takové body či úkoly. Prvním bylo zrušení těchto poplatků u bank, druhým bylo jejich vymožení zpět. Prvního jsme již dosáhli, banky tyto poplatky zrušily,“ komentoval pro E15 první rozhodnutí soudu ve sporu o vrácení poplatků za vedení úvěrů právník Petr Němec, který v Česku spoledně s firmou BSP Lawyer Partners motivoval iniciativu PoplatkyZpet.cz a hromadné podávání žalob klientů vůči bankám. Své naděje tak nyní vkládá do rozhodnutí Ústavního soudu, na který se chtějí v brzké době obrátit.

* E15: Co říkáte na dnešní rozhodnutí soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 4 Lenky Eliášové ve prospěch žalovaných bank?

Soudkyně ve svém krátkém odůvodnění uvedla, že jde o autonomii vůle, tedy že strany uzavřely smlouvu, a ta platí. Blíže odůvodnění nepopsala. Rozsudek bude v písemném provedení v brzké době, ale to odůvodnění v něm bude prý také stručné, neb jí to umožňuje bagatelní povaha těchto sporů. Podle soudkyně tedy platí tato zásada, kterou ani nerozporujeme, ale podle našeho mínění se právě tato zásada dostává do konfliktu například se zásadou ochrany slabšího (dle spotřebitelského práva). Celý spor byl o konfliktu těchto zásad. Podle nás měla být upřednostněna právě zásada ochrany slabšího, jinak by se tato zásada v jiných sporech nemohla uplatnit – například v lichevních smlouvách. Očekávali jsme v odůvodnění, proč soudkyně přihlédla k té zásadě autonomie. Pro nás je rovněž zásadní, že v tomto řízení bylo prokázáno, že banka zpoplatňuje některé služby dvakrát, nebo že některé služby, které avizuje jako „bez poplatku“, jsou nakonec zpoplatněny. To je věc, se kterou se podle nás soud musí vypořádat, zatím se tomu tak ale nestalo.

* E15: Jednalo se tedy o spor bagatelní. Není proti tomuto odvolání, že?

Odvolání není možné, což je i důvod, proč zákon umožňuje, aby odůvodnění rozsudku bylo takto jednoduché, stručné. Ale je tam možnost ústavní stížnosti. My jsme připraveni ji využít, s čímž počítá i Obvodní soud pro Prahu 4.

* E15: Ústavní soud bude rozhodovat o sporu těch dvou zmíněných zásad? Předpokládáte tedy, že upřednostní onu ochranu slabšího?

Nejprve budou muset klienti souhlasit s tím, že se svým sporem půjdou před Ústavní soud. Pokud budou souhlasit, nečekají je naštěstí žádné další náklady. K Ústavnímu soudu patrně půjdou ty úvodní spory, ideální by bylo, kdyby se vytvořil jakýsi balík sporů, padesát, sto, třista. Ústavní soud obecně totiž nechce řešit takto malé kauzy, ale pokud je mu předloženo více takovýchto sporů, jako v našem případě, tak se jimi bude zabývat. Předpokládáme, že by se měl vyjádřit právě k tomu sporu obou zásad a měl by říct, zda obvodní soud postupoval správně nebo ne.

* E15: Dá se očekávat, že soud nyní bude vydávat svá rozhodnutí takzvaně přes kopírák? Nebo si zachováváte naději v nějaký rozsudek ve prospěch iniciativ?

Paní soudkyně evidentně pojede přes ten kopírák. Myslíme si ale, že ty kauzy jsou individuální. Proto v nich rozebíráme i jednotlivé sazebníky bank a upozorňujeme na pochybení v nich. Tím, že se však soudkyně odkazuje na tu autonomii vůle, tak podle nás tyto argumenty nesprávně přehlíží. Proto jsme pojali tato soudní stání spíše zjednodušeně, kdy se snažíme upozornit na ty hlavní argumenty, logické rozpory a selský rozum, aby se s tím soudkyně musela vypořádat. Bohužel to tak zatím nedělá.

* E15: Nemáte obavu, že by tyto první neúspěchy mohly odradit vaše ostatní klienty? Zaregistrovali jste nějaké klienty, kteří by chtěli „couvnout“?

Klienti, kteří již zaplatili soudní poplatek, nemají důvod proč couvat. Nic je to už víc nestojí, náklady řízení bereme na sebe. Například u druhého rozhodnutí ve prospěch UniCredit Bank ani žádné nevznikly, protože banka používala vlastní právní odbor. Česká spořitelna však takto nepostupuje. Samozřejmě je to pro klienty ale špatná zpráva. Náš projekt měl ale od prvopočátku dva takové body či úkoly. Prvním bylo zrušení těchto poplatků u bank, druhým bylo jejich vymožení zpět. Prvního jsme již dosáhli, banky tyto poplatky zrušily.

* E15: Banky je však spíše schovaly, nemyslíte? Jak nahlížíte na jejich argumentaci o „Poplatkových prázdninách“ a „dočasném odpuštění poplatků“?

Pokud vím, tak poplatkové prázdniny vyhlásila pouze Česká spořitelna, ostatní banky je podle mých informací opravdu zrušily. ČS je navíc podle mých informací u nových refinancovaných smluv rovněž ruší, takže se nejedná o poplatkové prázdniny, ale o faktické zrušení. Co udělají ostatní banky, to lze těžko předvídat, ale asi by těžko vysvětlovaly klientům, proč tento poplatek znovu zavádějí. Navíc je to velké téma trhu.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah