ČNB potrestala skupinu DRFG pětimilionovou pokutou | e15.cz

ČNB potrestala skupinu DRFG pětimilionovou pokutou

Jaroslav Bukovský

Jaroslav Bukovský

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Česká národní banka po více jak pěti letech potrestala tuzemskou finanční skupinu DRFG za pochybení při nabídce dluhopisových emisí na samém počátku byznysového fungování firmy. Pětimilionovou pokutu zdůvodnil regulátor tím, že firma v létech 2014 a 2015 nenaplnila tehdejší podmínky pro vydávání bondů, které měly být podle ČNB opatřeny prospektem. Samotná skupina i znalci trhu oponují tím, že pravidla pro firemní dluhopisové emise se stala jednoznačnými až po pozdější změně legislativy.

„Společnost veřejně nabízela cenné papíry bez toho, aby nejpozději na počátku nabídky uveřejnila prospekt cenného papíru schválený v souladu s příslušným ustanovením zákona o podnikání na kapitálovém trhu Českou národní bankou, případně orgánem dohledu jiného členského státu Evropské unie,“ uvádí ve svém rozhodnutí datovaném posledním lednovým dnem analýza Česká národní banka.

Firma se odkazuje na nejasné podmínky tehdejších předpisů na trhu s firemními dluhopisy. „Rozhodnutí České národní banky respektujeme. Nicméně k této více než pět let staré věci došlo v době, kdy pro ni neexistoval ani ze strany České národní banky žádný výklad zákona. K tomu došlo až později v roce 2016 a DRFG ho okamžitě naplnila,“ uvádí mluvčí DRFG Lucie Heřmanská. Po roce 2016 vydaly firmy ze skupiny DRFG šest velkých bondových emisí, jejichž prospekty centrální bankéři schválili.

„Před rokem 2016 některá ustanovení týkající se dluhopisů neměla jasný výklad. ČNB během bondového boomu navíc upravovala emisní pravidla s určitým zpožděním oproti trhu,“ říká právník Lumír Schejbal, partner advokátní kanceláře Schejbal&Partners s tím, že dluhopisový vzestup byl v posledních létech obvykle rychlejší než kroky regulátora.

Podle výkladu skupiny postupovala tehdy DRFG tak, že prodala investorům několik dluhopisových emisí, z nichž každá měla právo být vydána bez prospektu. Až později regulátor stanovil, že povinnost zpracovávat prospekt nesouvisí s konkrétní emisí, ale váže se k osobě emitenta, a je tak nutno jednotlivé emise sečíst.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah