Daňové právo musí být předvídatelné, myslí si Daňaři roku 2014 | e15.cz

Daňové právo musí být předvídatelné, myslí si Daňaři roku 2014

Daňoví poradci Mazars Petr Drahoš a Tereza Köppelová, kteří byli oceněni titulem Daňaři roku 2014.
Daňoví poradci Mazars Petr Drahoš a Tereza Köppelová, kteří byli oceněni titulem Daňaři roku 2014.
• 
ZDROJ: Mazars

.

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
„Není šťastné, dochází-li opakovaně ke změnám daňového práva na poslední chvíli, což nejen posiluje právní nejistotu, ale současně neúměrně navyšuje náklady podnikatelů, neboť úprava informačních systémů či obchodních dohod v krátkém čase bývá mnohem náročnější a dražší,“ shodují se daňoví poradci Petr Drahoš (33) a Tereza Köppelová (30) ze společnosti Mazars, kteří oba nedávno uspěli v prestižní soutěži Daňař roku 2014.

Zatímco Petr Drahoš zvítězil v kategorii „Největší daňové hvězdy – daň z přidané hodnoty“, Tereza Köppelová, která se specializuje na oblast zdanění fyzických osob, byla jednou ze tří oceněných kategorie „Největší daňové naděje“ (soutěž pro daňové odborníky do 34 let). Oba byli zároveň hlasující odbornou i laickou veřejností zařazeni do „Daňové kanceláře snů“, kam jsou nominováni nejlepší odborníci v oboru.

Jak byste z pohledu daňového poradce zhodnotili letošní rok? Co se v letošním roce změnilo v oblasti daňových odvodů k lepšímu?

PD: Podnikatelé registrovaní k DPH určitě ocení zavedení povinnosti správce daně hradit úroky při nepřiměřeně dlouhém zadržování daňového odpočtu. Dle našich zkušeností nejsou výjimkou případy, kdy je daňové řízení bezdůvodně protahováno z důvodu značné vytíženosti či chybné organizace řízení na straně správců daně. Úrok, který v relativním vyjádření není příliš vysoký, je tak alespoň částečnou kompenzací pro plátce daně. Navíc se zatím zdá, že tato změna bude funkčním nástrojem posilujícím pozici podnikatelů.

TK: Rodiny s dětmi zase přivítají zavedení nové slevy za umístění dítěte ve školce anebo jiném zařízení péče o děti předškolního věku. Od roku 2015 se navíc zvýšilo daňové zvýhodnění pro ty rodiny, které mají více dětí. A důchodci díky Ústavnímu soudu mohou opět uplatňovat základní slevu na poplatníka, a to i zpětně za rok 2013.

Co se naopak nepovedlo?

PD: Zavedení třetí sazby DPH provází řada výkladových nejasností, jež se dle očekávání zamlouvá podnikatelům, kteří se nebrání originální interpretaci zákona. Například za bezlepkovou dietu jsou označovány potraviny, které jsou přirozeně bezlepkové a jiné ani být nemohou. Na první pohled splňují všechna kritéria, ale opomíjí se principy, na kterých dané ustanovení stojí. Vhodný výklad DPH se tak stává žádanou konkurenční výhodou, což jistě není správně. Za velmi nešťastný krok dále považuji velmi pozdní schválení dosud ne zcela vyjasněného rozšíření režimu přenesení povinnosti přiznat DPH na odběratele, k němuž došlo těsně před koncem minulého roku a mělo být uplatňováno od 1. ledna 2015. Teprve pod velkým tlakem veřejnosti byla účinnost tohoto opatření odsunuta na duben letošního roku.

TK: Daňová nejistota poplatníků je v Česku obecně velkým problémem. Jejími hlavními příčinami jsou podle řady průzkumů právě časté změny v daňové legislativě, jejich nejednoznačnost a z ní vyplývající obtížná interpretace daňových předpisů. Aktuálním problémem, se kterým se mnozí poplatníci potýkají, je zavedení povinné elektronické komunikace s finančním úřadem od 1. ledna 2015 pro všechny osoby, které samy mají datovou schránku nebo využívají služeb zástupce majícího datovou schránku. Ne vždy je totiž jasné, na které situace a která podání se tato povinnost vztahuje a nesprávný postup je navíc finančními úřady penalizován.

S čím se na vás nejvíce obraceli klienti v loňském roce?

TK: V loňském roce, stejně jako letos, se na nás hodně obraceli fyzické osoby s vysokými příjmy před odevzdáním daňového přiznání, abychom jim pomohli s tzv. solidární daní. Týká se to všech zaměstnanců a OSVČ, kteří měli za loňský rok vyšší příjmy než 1 245 216 Kč. Tyto osoby jsou povinny podávat daňové přiznání a z příjmů nad tento limit musí navíc odvést 7 % solidární zvýšení daně. Solidární dani nepodléhají příjmy z kapitálového majetku, pronájmu nebo ostatních příjmů, platí se pouze z nadlimitního příjmu ze zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti. V loňském roce byly finanční úřady zahlceny, protože povinnost podat daňové přiznání měli všichni zaměstnanci, z jejich příjmu byla solidární daň odvedena i jen v některém měsíci, i když jejich celkové roční příjmy limitu zdaleka nedosahovaly. Letos tito lidé mohou požádat o roční zúčtování. Pozitivní změna čeká vysokopříjmové zaměstnance, kteří zároveň podnikají a z podnikání dosáhli ztráty. Pro účely výpočtu solidární daně si totiž nově budou moci o tuto ztrátu snížit příjmy ze zaměstnání. Solidární zvýšení daně nás obvykle zaměstnává jen zkraje roku, ale celoročně se na nás klienti často obrací například s požadavkem, abychom jim pomohli rozluštit daňové dopady akciových a opčních zaměstnaneckých plánů. Ty se totiž mohou lišit takříkajíc kus od kusu.

PD: Hodně dotazů v DPH oblasti se týkalo nemovitostí, u kterých došlo v důsledku novelizace zákona o DPH k velmi rozsáhlým změnám. Nejzásadnější změnou v této oblasti byla skutečnost, že u řady pozemků je při převodu nově nutno odvést DPH na výstupu. Tato změna zasáhla nejenom developery nových projektů, kteří pozemky převádějí po dokončení na nové vlastníky, ale v podstatě všechny subjekty, které v tomto oboru podnikání působí.

TK: V současné době hodně řešíme zdaňování odměn zahraničních členů vedení společností – nejčastěji jednatelů anebo dalších členů statutárních orgánů. V případě, že se jedná o daňové nerezidenty, odvádí se z jejich odměn srážková daň. Po skončení roku si ale mohou podat daňové přiznání a uplatnit minimálně slevu na poplatníka. Ne vždy je to ale výhodné. Záleží na konkrétní výši příjmů a situaci daného člověka. S tím jim dokážeme poradit. Další novinka bude asi poplatníky strašit spíše až za rok, ale už teď je dobré s ní počítat a někteří z našich klientů už se nás na ni dotazují. Jde o oznámení o osvobozených příjmech. Příjmy, které jsou osvobozené od daně, se do daňových přiznání neuvádějí. Od roku 2015 ale bude nutné finančnímu úřadu oznamovat osvobozené příjmy nad částku 5 mil. Kč. Týká se to i těch poplatníků, kteří daňové přiznání vůbec nepodávají. Mezi osvobozené příjmy, které bude potřeba hlásit, může patřit například příjem z prodeje podílu na společnosti, zděděný či darovaný majetek osvobozený od daně a podobně. V tuto chvíli není jisté, zda bude potřeba oznamovat i třeba příjmy z prodeje nemovitostí, jelikož tato povinnost by se neměla týkat příjmů, o nichž si může finanční úřad zjistit údaje z rejstříků, do kterých má přístup a zveřejní je na úřední desce. Za neoznámení osvobozeného příjmu budou hrozit vysoké pokuty od 0,1 do 15 % částky příjmu.

PD: Řada našich klientů se v současnosti velmi zajímá o rozšířený režim přenesení daňové povinnosti na odběratele, který vstoupí v účinnost v dubnu 2015. S tímto rozšířením je spojena celá řada nejasností a s blížícím se termínem jeho zavedení je pro naše klienty čím dál aktuálnější otázkou správné nastavení jejich účetních systémů a fakturace. V posledních týdnech jsme rovněž obdrželi mnoho dotazů týkajících se zatřídění výrobků do 10 % sazby DPH.

Co pro vás osobně znamená ocenění Danař(ka) roku?

DP: Velmi si získaného ocenění vážím. Výsledek vnímám nejen jako své osobní ocenění, ale především jako hodnocení celého týmu, který se v Mazars věnuje DPH. Zakládáme si na výkladu DPH srozumitelným a praktickým způsobem, jenž musí být postaven na základních principech a nikoliv na formálním výkladu jednotlivých ustanovení zákona. Zkrátka vnímám pozitivně, že jsme si zasloužili uznání našeho způsobu práce mezi kolegy, klienty a veřejností.

TK: Beru to podobně jako Petr. I mě do soutěže nominovala konkurence, což bylo pro mě milým překvapením. Pozitivní zpětná vazba nás velice těší a je pro nás obrovským závazkem, abychom i do budoucna udrželi vysokou kvalitu našich služeb.

Petr Drahoš (33) je manažerem oddělení daňového poradenství Mazars

Tereza Köppelová (30) je daňovou poradkyní Mazars s šestiletou praxí v oboru. Specializuje se především na zdanění příjmů fyzických osob. Tereza Köppelová je registrovanou daňovou poradkyní v Komoře daňových poradců České republiky, kde je členem odborné sekce daně z příjmů fyzických osob. Ve volném čase se ráda věnuje cestování, potápění, józe anebo surfingu.

Autor: .

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah