Tomáš Kruták: Většinu rizik PPP na sebe bere soukromý partner | E15.cz

Tomáš Kruták: Většinu rizik PPP na sebe bere soukromý partner

Plzeňské depo
Plzeňské depo
• 
ZDROJ: archiv

Pavel Otto

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
„Kouzlem PPP je, že soukromý partner si sám musí vybudovat základnu, na které bude zajišťovat služby, za které má inkasovat peníze, a je jeho povinností, aby tuto základnu vybudoval tak, aby byl schopen tyto služby poskytovat kvalitně,“ říká člen řídícího výboru PPP asociace Tomáš Kruták.

E15: Skutečně není plzeňský PPP předražený, jak upozorňuje část opozičních zastupitelů? Prý chybí věrohodné studie.

Kritici těchto projektů téměř vždy zdůrazňují astronomické částky, kterou budou za celou dobu trvání stát – v případě Plzně je 12 miliard. Takováto suma samozřejmě většině lidí vyrazí dech. Jistě, jsou to vysoká čísla, ale to nemusí automaticky znamenat, že jde o předražený projekt. Je třeba si říci, co tato částka zahrnuje a s čím je třeba ji porovnávat. Platba hrazená soukromému partnerovi v rámci PPP totiž zahrnuje kompletní náklady na zajištění určité veřejné služby po dlouhé časové období dvaceti či třiceti let. Tato platba zahrnuje cenu vybudování infrastruktury, její provoz, vlastní veřejné služby a v neposlední době náklady financování projektu. To všechno jsou věci, které by jinak musel obstarávat zadavatel v několika samostatných výběrových řízeních a nesl by i riziko spojené s koordinací a kompletací těchto jednotlivých činností. V PPP modelu má toto vše garantováno v rámci jedné ceny vysoutěžené v jednom výběrovém řízení.

E15: Uzavřením uvedené smlouvy by na sebe město vzalo závazek nějakých 340 milionů korun ročně na 29 let. Nikdo neví, jak se bude v příštích letech vyvíjet ekonomika a zda rozpočet Plzeň nebude nižší. Není to příliš riskantní zavazovat se na tak dlouhou dobu?

Město už teď vydává řádově stamiliony na údržbu a opravu vozového parku MHD, navíc depo je kapacitně nedostačující a je v havarijním stavu. Tedy Plzeň by tak jako tak musela to, co je předmětem daného PPP projektu, pořídit a zaplatit. Navíc proto, abychom mohli relevantně porovnávat uvedenou roční platbu s tím, co by stálo pořídit to samé v režii města, je třeba diskontovat tuto platbu na čistou současnou hodnotu, tedy zohlednit časovou hodnotu peněz.

E15: A co argument, že spojením povinnosti zajistit jak výstavbu depa, tak i následný provoz a údržbu vozidel, došlo k výraznému omezení soutěže? Nebylo z tohoto pohledu pro město výhodnější výstavbu a provoz zajišťovat odděleně?

Toto je právě jeden z argumentů, který považuji zavádějící. Podstatou PPP je, že zadavatel v jejich rámci pořizuje komplexní zajištění určité veřejné služby se vším, co je k ní potřeba, tedy v daném případě si kupuje zajištění provozuschopnosti vozového parku MHD na 29 let, k čemuž je potřeba postavit i nové depo. Kouzlem PPP projektů je, že soukromý partner si sám musí vybudovat základnu, na které bude zajišťovat služby, za které má inkasovat peníze, a je jeho povinností, aby tuto základnu vybudoval tak, aby byl schopen tyto služby poskytovat kvalitně. Při oddělení stavby a provozu nese zadavatel riziko přechodu mezi těmito dvěma fázemi. Pokud za stavbu a provoz odpovídá někdo jiný, může se například stát, že provozovatel bude v případě problémů svalovat vinu na nekvalitně provedenou stavbu a problém nakonec padne na hlavu zadavatele. U PPP modelu toto riziko neexistuje – za vše, co je potřebné k zajištění veřejné služby, je odpovědný jediný subjekt, který se nemůže vymlouvat na nikoho jiného. Spojení výstavby a provozu je tedy základním rysem PPP projektů na celém světě a soutěž rozhodně neomezuje. Dodavatelé z různých oborů se sdružují v dodavatelských konsorciích, v nichž je každý odpovědný za svou část plnění.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah