Zisk České spořitelny do září stoupl o 15,4 procenta | E15.cz

Zisk České spořitelny do září stoupl o 15,4 procenta

ilustrační foto
ilustrační foto
• 

ČTK, sal

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Čistý konsolidovaný zisk České spořitelny se za tři čtvrtletí meziročně zvýšil o 15, 4 procenta na 9,56 miliardy korun z 8,28 miliardy korun před rokem. Banka s největším počtem klientů v tuzemsku zvýšila podle dnes zveřejněných neauditovaných výsledků čistý úrokový výnos o tři procenta na 23,34 miliardy korun.

„Výsledky navzdory nevyřešené dluhové krizi v Evropě kromě růstu výnosů z obchodních činností odráží nižší tvorbu opravných položek a klesající provozní náklady,“ uvedl generální ředitel Pavel Kysilka. „Očekáváme uspokojivý výhled v oblasti průmyslové výroby tažené exporty a s tím spojenou poptávku po investicích. Neměníme pohled na situaci české ekonomiky, ani na náš vlastní potenciál a strategii,“ doplnil.

Pozitivně výsledky ovlivnil zejména rostoucí čistý úrokový výnos, pokračující pokles nákladů a nižší tvorba opravných položek na úvěry a pohledávky. Negativní vliv měl na výsledek měl pokles čistého zisku z obchodních operací a zhoršení ostatních provozních výsledků.

Provozní zisk se meziročně snížil o 3,2 procenta na 19,29 miliardy korun. Ukazatel poměru provozních nákladů k provozním výnosům, Cost/Income Ratio, se zvýšil jen mírně z 41,4 procenta na 41,9 procenta.

O 1,4 procenta klesly také provozní náklady, jejich objem činil 13,89 miliardy korun. Odpisy hmotného a nehmotného majetku klesly o šest procent. Výrazně, o 37 procent na -4,91 miliardy korun, se snížilo saldo tvorby rezerv a opravných položek k úvěrům a pohledávkám. Hlavními příčinami tak výrazného poklesu je zlepšení korporátního i retailového úvěrového portfolia.

Čisté příjmy z poplatků a provizí se meziročně zvýšily o dvě procenta na 9,16 miliardy korun, a to hlavně díky příjmům z platebních transakcí, když rostl jejich počet a objem. Čistý zisk z obchodních operací se meziročně snížil o 72 procent na 670 milionů korun. Klesly hlavně výnosy z devizových obchodů a z operací s cennými papíry kvůli vývoji na finančních trzích ve třetím čtvrtletí letošního roku.  
Bilanční suma banky vzrostla o 4,5 procenta na 932 miliard korun. V meziročním srovnání rostl na aktivní straně bilance objem portfolia cenných papírů, zejména držených do splatnosti, a poklesly mezibankovní pohledávky. Na pasivní straně bilance rostly klientské a mezibankovní závazky a objem vlastního kapitálu. Snížila se velikost podřízeného dluhu.

    Objem celkového portfolia klientských úvěrů se meziročně zvýšil o 1,4 procenta na 471,56 miliardy korun zásluhou vyššího úvěrování podnikatelských subjektů a díky rostoucím hypotečním úvěrům fyzickým osobám. Portfolio retailových úvěrů stouplo o půl procenta na 260,5 miliardy korun. Klientské vklady vzrostly o 3,3 procenta na 701 miliard.

Erste počítá ztráty

    Vlastník České spořitelny, rakouská Erste Group, vykázala do září kvůli zaúčtování jednorázových nákladů ztrátu 973 milionů eur, tedy v přepočtu přes 24 miliard korun. Loni byla za tři čtvrtletí v zisku 634 milionů eur.

Skupina před ztrátou varovala již v první polovině října, kdy oznámila mimořádná opatření spočívající v odpisech firemní hodnoty v Maďarsku a Rumunsku a vytvoření dodatečných rezervních a opravných položek k úvěrům a pohledávkám v Maďarsku.

    Čistý úrokový výnos vzrostl v prvních devíti měsících roku o téměř jedno procento na 4,13 miliardy eur. Čistý zisk z obchodních operací klesl o 87 procent na 37,4 milionu eur.

    Celková bilanční suma vzrostla od počátku roku o pět procent na 216,1 miliardy eur. Poměr úvěrů k vkladům se k 30. září zlepšil na 111,2 procenta proti 113,1 procenta na konci minulého roku. Jako důsledek mimořádných opatření očekává Erste Group v roce 2011 čistou ztrátu přibližně 700 až 800 milionů eur. Bez opatření by měla zisk mezi 850 a 950 miliony eur.

Autor: ČTK, sal

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah