Firemní půjčky na auta loni výrazně vzrostly, populární jsou pronájmy vozů

Automobil, ilustrační foto

Automobil, ilustrační foto Zdroj: Pixabay.com

Téměř 75 miliard korun poskytly loni členské společnosti České leasingové a finanční asociace (ČLFA) na financování silničních dopravních prostředků. Je to o 12 miliard více, tedy o 19 procent, než v roce 2014. Na firemní vozy šlo přes 63 miliard korun. Asociace, která vyjma bank sdružuje největší poskytovatele leasingu a úvěrů, sledovala růst finančních objemů ve všech kategoriích dopravních prostředků.

Ve skupině nových osobních vozů došlo k meziročnímu nárůstu o čtvrtinu: zatímco v roce 2014 poskytli členové ČLFA na nová osobní auta 28 miliard korun, loni už to bylo 35 miliard. Silný vzrůst finančních objemů koresponduje i s vývojem počtu financovaných automobilů – jestliže v roce 2014 členské firmy asociace profinancovaly 78 850 nových osobních vozů, v roce 2015 jich bylo o pětinu více – 94 593.

Podíl takto financovaných aut na celkovém počtu nových osobních vozů registrovaných v daném roce v České republice přitom zůstal stejný – v obou posledních letech činil 41 procent.

Potvrdilo se tak, že externí financování významně podporuje celkové tempo automobilového byznysu, ale nejen jeho. „Zejména malé a střední firmy financují prostřednictvím produktů členů ČLFA své podnikatelské záměry. To se pak pozitivně odráží ve výkonu celé ekonomiky,“ říká Libor Bosák, předseda představenstva ČLFA.

Zdroj: ČLFA

Na automobily a další dopravní prostředky šly dvě třetiny prostředků, které loni členské společnosti ČLFA poskytly na financování podnikatelských investic. Jako tradičně přitom firmy nejvíce využívaly podnikatelské úvěry, jejichž prostřednictvím jim členové ČLFA na dopravní prostředky poskytly 29,7 miliardy korun, následovaly operativní leasing s 21,1 miliardy korun a finanční leasing s 12,4 miliardy.

Právě tato trojice finančních produktů představuje základní spektrum nabídky, kterou dnes podnikatelské subjekty mají při externím financování vozových parků k dispozici.

Rozhoduje délka smlouvy

Podnikatelský úvěr je tradičním nástrojem oblíbeným napříč zákaznickými kategoriemi. Hodně lidí jej stále zaměňuje za finanční leasing. A vlastně to ničemu nevadí. Rozdíl spočívá v tom, že zatímco v případě úvěru se stáváte vlastníkem financované vozu v okamžiku podpisu smlouvy, u finančního leasingu teprve poté, až uhradíte veškeré své závazky vůči leasingové společnosti.

Z praktického pohledu však tento rozdíl nemá na užívání vozidla žádný dopad, oba produkty nabízejí stejnou flexibilitu a komfort při uzavírání smluv (často se tak děje přímo v místě prodeje financovaného vozidla), oba nabízejí doprovodné služby v oblasti pojištění automobilu, jeho registrace a podobně.

Důvod, proč většina klientů preferuje podnikatelský úvěr, je čistě daňový. Česká legislativa totiž na finanční leasing uvalila velký hendikep v podobě minimální délky trvání smlouvy, která je navázána na dobu odpisování financované věci. Například u osobních aut tato hranice činí 54 měsíců. Většina firem má však zájem o kratší dobu financování, a protože podnikatelský úvěr v tomto ohledu podobné limity nemá, je jejich volba jasná.

Přesto existuje kategorie automobilů, v níž je finanční leasing velice oblíbený. Jsou to nákladní vozidla. Jejich životnost a využitelnost v rámci jednotlivých firem je mnohem delší, než je tomu u osobních či užitkových automobilů. Proto delší doba smlouvy není pro firmy překážkou. Podle statistik ČLFA bylo finančním leasingem loni financováno 44 procent nových či ojetých nákladních vozů.

Zdroj: ČLFA

Svébytnou kapitolu tvoří operativní leasing. Jeho cílem není převedení financovaného vozu na zákazníka, naopak jde o dlouhodobý pronájem, po jehož ukončení klient vrátí automobil leasingové společnosti. Během kontraktu zákazník obvykle využívá řady doprovodných služeb.

Operativní leasing zažívá v posledních letech strmý růst. Odborníci to přičítají hlavně dvěma faktorům. Zaprvé penetrace tohoto produktu v české ekonomice ještě není na takové úrovni jako na některých západních trzích, například ve Velké Británii nebo Nizozemsku se touto formou provozuje nějakých 70 procent firemních aut, u nás je to kolem 20 procent.

A druhým důvodem je nedávná recese, respektive její dopad na firemní rozpočty. Podniky pod tlakem krize musely hledat nové, efektivnější způsoby řízení nákladů a nemalá část z nich objevila řešení právě v operativním leasingu.

ČSOB Leasing spouští program AGRO 2016. Zemědělcům nabídne finančně-poradenský servis od A do Z