Veolia odstartovala globální boj proti změnám klimatu | e15.cz

Veolia odstartovala globální boj proti změnám klimatu

Viliam Buchert

Viliam Buchert

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Problém klimatických změn, které mají dopad na životní prostředí i společnosti po celém světě, se řeší v posledních letech na všech možných úrovních. Podle odborníků se ale něco změní pouze tehdy, když budou do těchto procesů zapojeny i velké firmy. Francouzský nadnárodní koncern Veolia, který je významným hráčem i na českém trhu, se proto rozhodl, že bude celosvětovým lídrem v poskytování environmentálních služeb.

Některé projekty, které hodlá Veolia realizovat v příštích letech v různých odvětvích, představil v únoru v Paříži předseda správní rady a generální ředitel skupiny Veolia Antoine Frérot. „Všechny tyto kroky mohou zabránit katastrofálnímu dopadu na životní prostředí na světě,“ vysvětlil Frérot. Co konkrétně chce ale firma udělat?

Podle mezinárodní konzultantské společnosti Roland Berger (ta v minulosti pomáhala například privatizovat český průmysl), která vypracovala pro Veolii velkou studii, by do roku 2050 mohly emise oxidu uhličitého (CO2) dosáhnout na světě až 66 gigatun. Ovšem pro omezení globálního oteplování na úroveň nižší než dvě stupně Celsia, by podle expertů oproti současnosti měly v roce 2050 činit emise maximálně 26 gigatun. Bez spolupráce firem, úřadů, vědeckých institucí i politické vůle to ale podle odborníků nepůjde.

„Samotné odvětví environmentálních služeb by pomocí vlastních řešení mohlo zajistit až 30 procent snížení emisí skleníkových plynů nezbytné k tomu, aby růst teplot nepřekročil dva stupně,“ řekl šéf Veolie Antoine Frérot.

Konkrétní návrhy společnosti se proto týkají například energetické účinnosti v budovách a průmyslu – právě v této oblasti vzniká téměř polovina skleníkových plynů. Je k tomu nutná recyklace odpadu a využití energie z odpadních vod. „O co méně úsilí nyní vynaložíme ke snížení emisí CO2, o to více ho budeme muset vynaložit v dlouhodobém horizontu, abychom se adaptovali na zásadní klimatické změny,“ tvrdí Frérot.

Důležité je ovšem právě velké měřítko, v němž by se tato řešení měla uplatňovat. Veolia proto teď představila 15 řešení z oblasti environmentálních služeb, jejichž základem však musí být nejenom technologická a obchodní vyspělost, ale také podpora úřadů, protože to může mít vliv na zaměstnanost v lokalitě. Co to konkrétně znamená? Opatření by se totiž měla týkat i České republiky.

Krátkodobě jde o lepší využití vodovodní sítě a s tím související efektivity jejího provozování, energetické využití odpadu, recyklace organického odpadu, rozšiřování kogenerační výroby energie a zlepšování energetické účinnosti v průmyslu. Střednědobě se pak jedná o změny ve výrobě energie, širší využití biomasy, produkci biopaliv, recyklaci plastového odpadu, či energetickou efektivnost v budovách. A výhledově se uvažuje i o zachytávání a ukládání CO2.

„Takové změny musí být ale prospěšné jak pro životní prostředí, tak musí být sociálně spravedlivé. Kdybychom zanedbali sociální aspekty, tak by se nám nikdy nepodařilo změny v energetice uskutečnit,“ varuje Frérot.

Změny se dotknou i zemědělství. Nové evropské předpisy o hnojivech totiž stimulují rozsáhlé využívání recyklovaných živin v zemědělské výrobě. Ekonomický potenciál této recyklace živin a jejich zpracování na hnojiva činí podle expertů jen v Evropě dvě miliardy eur.

Skupina Veolia je v České republice významným dodavatelem služeb v oblasti vodohospodářství, energie a nakládání s odpady. Celosvětově minulý rok výnosy společnosti vzrostly na 25 911 milionů euro, což představuje nárůst o 6,5 procenta oproti roku 2017.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah