Anonymní předvolební reklamu nešlo pokutovat, vláda schválila novelu | E15.cz

Anonymní předvolební reklamu nešlo pokutovat, vláda schválila novelu

SEXÁTORKA: O směřování naší země bude rozhodovat to, zda lidé (a zejména muži) preferují prsatější či blonďatější svlečny
SEXÁTORKA: O směřování naší země bude rozhodovat to, zda lidé (a zejména muži) preferují prsatější či blonďatější svlečny
• 
ZDROJ: Repro Strategie (Hynek Glos)

ČTK

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Vláda schválila novelu zákona, která upřesňuje podmínky předvolební propagace. Místo zákazu anonymní reklamy navrhlo ministerstvo průmyslu a obchodu uplatnit obecnější zákaz anonymního oznámení. Na obtížně vymahatelnou úpravu si stěžovaly živnostenské úřady. Sankce by mohla být do dvou milionů korun.

Ministerstvo v důvodové zprávě připouští, že anonymní reklamu zakazuje i současná platná úprava, ustanovení je ale v praxi údajně nepoužitelné. Problém byl v pojmu reklama, který se týká podnikatelské činnosti, vymezena nebyla doba volební kampaně a stanovena není ani sankce za porušení této povinnosti.

Nově by tak, místo „anonymní reklamy týkající se voleb po dobu volební kampaně“, mělo být zakázáno „šíření anonymního oznámení týkajícího se voleb v době od vyhlášení voleb do ukončení hlasování“.

Zákon reguluje i propagaci některých druhů podnikání

Živnostenské úřady jen loni řešily 21 podnětů týkajících se předvolební neoznačené reklamy. Novela by se dále měla dotknout některých druhů podnikání, například při šíření reklamy na nepovolené nebo neoznámené loterie. Norma ve dvou odstavcích rovněž omezuje regulaci reklamy pro činnost v pohřebnictví.

K dalším změnám patří převedení některých dozorových kompetencí z krajských živnostenských úřadů na Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci.

Konkrétně jde o reklamu na potraviny, která obsahuje výživová nebo zdravotní tvrzení a reklamu na potraviny uvádějící v omyl. S ohledem na malý výskyt těchto prohřešků má ale být podle ministerstva dopad změny zanedbatelný.

Novela odstraní také přejaté nedostatky

Novela má také odstranit některé nedostatky vzniklé při přejímání evropské legislativy. Například odstraňuje formulaci zakazující reklamu založenou na podprahovém vnímání či skrytou reklamu nebo upravuje paragraf o osobách mladších 18 let. Vypuštěn je také text o reklamě na potraviny uvádějící v omyl.

Důvodem je zrušení původní směrnice, jež byla do českého zákona převáděna. V novele se tak objevuje text odkazující na platný předpis EU.

Novinkou, kterou přináší zkušenost z praxe, je rozšíření pojmu zadavatele reklamy i na zpracovatele, který reklamu vytvořil sám pro sebe. Dále například umožnění dozorovému orgánu stanovit lhůtu, ve které mu mají být poskytnuty požadované informace. Zrušit by se měly také pořádkové pokuty jako samostatný institut zákona o regulaci reklamy.

Autor: ČTK

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah