Budete danit paušálem? Připravte se na změny | E15.cz

Budete danit paušálem? Připravte se na změny

Budete danit paušálem? Připravte se na změny
Daňové přiznání (ilustrační foto)
• 
ZDROJ: Anna Vacková, E15

BusinessInfo.cz

Změny v daňových paušálech pro živnostníky patří k největším novinkám při podávání přiznání k dani z příjmu za rok 2013. Jejich další omezení se plánuje od ledna příštího roku.

Uplatňování paušálních výdajů je mezi českými podnikateli stále populárnější. Láká je především jednoduchost tohoto způsobu daňového přiznání a s ní spojená časová a administrativní nenáročnost.

Živnostníci při této variantě daňového přiznání navíc nemusí vést daňovou evidenci v plném rozsahu, svoje výdaje stanoví procentem z dosažených příjmů. Ovšem to neznamená, že by měli podnikatelé úplně rezignovat na vedení evidence svých skutečných nákladů. V opačném případě by totiž nemohli porovnat, zda se jim používání paušálních výdajů skutečně vyplatí.

Co se mění

V loňském roce došlo u paušálů k některým omezením. Ta se poprvé projeví při zpracování a podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob, které většina živnostníků bude podávat do konce března. Mezi nejdůležitější změny patří nemožnost uplatnění slevy na manželku a na dítě a také omezení výše paušálních výdajů pro určité druhy příjmů.

První z uvedených změn výrazně zvýší daňovou povinnost některým OSVČ. Sleva zůstane zachována jen pro OSVČ, které mají zároveň příjmy i ze zaměstnání. Ty pak mohou uplatnit slevy, jestliže součet základů daně, u kterých nejsou uplatněny výdaje paušálem, přesáhne 50 procent celkového základu daně.

U výdajových paušálů platí pro rok 2013 stejné sazby jako v roce předchozím, tzn.:

- 80 procent u příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a u příjmů ze živností řemeslných,

- 60 procent u příjmů ze živností,

- 40 procent u ostatních příjmů, nejvýše však do částky 800 tisíc korun,

- 30 procent u příjmů z pronájmu obchodního majetku, nejvýše však do částky 600 tisíc korun.

Posledních dvou uvedených paušálů se týká změna platná od loňského roku. Na tyto činnosti byl zavedeny absolutní stropy. U výdajového paušálu ve výši 40 procent činí strop 800 tisíc korun a u výdajového paušálu ve výši 30 procent pak 600 000 Kč. U paušálních výdajů ve výši 60 a 80 % nedošlo v loňském roce k žádné změně.

Podnikatelé, kteří mají více druhů podnikatelských aktivit, si musí pamatovat, že nemohou kombinovat metody uplatňování výdajů. Jinými slovy, pokud si živnostník u některé činnosti zvolí uplatňování výdajů paušálem, nemůže u dalších činností zvolit uplatňování výdajů ve skutečné výši. Z tohoto pravidla existuje výjimka pouze v případech, kdy živnostník takové rozhodnutí „přebírá“. Jde například o příjmy spolupracující osoby, podíl společníka veřejné obchodní společnosti nebo v komplementáře komanditní společnosti.

Omezení pro uplatnění slevy na manželku a vyživované děti a zavedení stropu u dvou skupin paušálních výdajů výrazně omezilo výhody paušálních výdajů pro řadu podnikatelů. Mnozí z nich proto zřejmě přejdou z paušálních výdajů na skutečné výdaje, protože to pro ně bude výhodnější. Nevýhodnost změn lze rovněž omezit převedením slevy na dani na děti z poplatníka, který uplatňuje paušální výdaje, na druhého z partnerů. Jednou z posledních možností, jak si mohou živnostníci snížit daně, zůstává institut spolupracujících osob, který se uplatňuje podle zákona o dani z příjmu.

Dokončení čtěte na Businessinfo.cz

Solidární přirážka: Ano, či ne

Autor: BusinessInfo.cz
 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!