Ceníková cena TV reklamy vzrostla vloni o 14 % | E15.cz

Ceníková cena TV reklamy vzrostla vloni o 14 %

televize
televize
• 

red

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Společnost Admosphere na základě lednové uzávěrky dat za rok 2011 upřesnila a doplnila souhrnnou ceníkovou hodnotu reklamy publikované v jednotlivých mediatypech. Zatímco tisk a internet vloni klesaly, televize rostla.

Tahouny v tomto mediatypu byly hlavně menší televizní stanice, u kterých bylo zaznamenáno oproti roku 2010 výrazné navýšení ceníkové hodnoty reklamního prostoru. Omezení reklamy České televize na sklonku roku nemělo na celková čísla zásadní vliv. Ceníková hodnota televizního reklamního prostoru v roce 2011 vzrostla téměř o 14 % oproti roku předchozímu.

V tisku zaznamenala Admosphere snížení ceníkové hodnoty inzertního prostoru o 9,5 %. Jedná se o očekávaný pokles, který odpovídá trendu posledních let.

Srovnání ceníkových cen reklamy v roce 2010 a 2011 Autor:
Hodnota internetové display reklamy (zhruba polovina ze všech reklamních sdělení) monitorované v rozsahu projektu AdMonitoring v roce 2011 mírně klesla. Oproti tisku se u tohoto mediatypu očekával nárůst, nicméně stav ekonomiky tomu nenahrával. Celková suma ceníkové hodnoty internetového reklamního prostoru včetně dalších formátů internetové reklamy (pay-per-click, výkonnostní reklama, katalogy) bude uveřejněna Sdružením pro internetovou reklamu na konci února 2012.

Mírný pokles vykázal i trh s rozhlasovou reklamou. Data rozhlasu z monitoringu neobsahují čísla za regionální prodeje, která mají nezanedbatelný význam.

Pro OOH média byl rok 2010 vzhledem k silným volebním kampaním rokem dobrým. Poskytovatelům reklamních ploch se dařilo i v roce 2011, alespoň z pohledu dosažené výše souhrnné ceníkové hodnoty (3,68 mld. Kč), a to především díky přizpůsobení obchodní politiky mírně nižší poptávce. V rámci OOH poklesl výkon kinoreklamy, naopak rostl instore.

Ceníková hodnota reklamního prostoru nevypovídá o vlastních investicích do reklamy. Hodnota je stanovena na základě ceníkových cen konkrétních formátů reklamy a počtu takto uveřejněných reklamních sdělení.

Autor: red

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah