Ecce, reklamní předmět! | E15.cz

Ecce, reklamní předmět!

Ecce, reklamní předmět!
Ecce, reklamní předmět!
• 

iMi Partner (s použitím zahraničních zdrojů

Latinský výraz pro „spatřit“ výstižně vyjadřuje reklamní účinek, protože znamená nejen spatřit, ale také vzít na vědomí. Podívejme, reklamní předmět!

Náklady na jeden reklamní účinek (CPI) je měřitelný údaj efektivity média a severoamerický Advertising Specialty Institute ve své dva roky staré studii uvedl následující údaje. CPI spotu odvysílaného v hlavním vysílacím čase v televizi byl 0,018 USD, inzerátu v celostátním magazínu 0,045 dolarů, výší následoval spot v rozhlase dokonce s 0,058 dolarů, aby náklady dramaticky spadly u reklamních a dárkových předmětů řádově na desetinu, tedy na 0,005 USD za jeden reklamní účinek!

Jiný výzkum (PPAI a MarketTools) potvrdil, že více než polovina jeho respondentů (58 %) si obdržené 3DR produkty ponechává déle než rok. Je to proto, že jsou pro ně užitečné, a pokud jde o předměty používané veřejně, je možné se na tak nízké číslo CPI dostat i u nákladnějších reklamních předmětů a dárků. Uveďme příklady z výzkumu institutu ASI: u vítěze mezi kategoriemi - reklamních tašek - uvádí četnost účinků za měsíc kolem jednoho tisíce! Je známo, že tváře lidí nás na nich zajímají nejvíce a pokrývka hlavy je tedy nosič reklamy z nejlepších. V USA je četnost účinků u reklamních čepic téměř 500 v jediném měsíci. Proč by tomu mělo být u nás jinak? Potom čepice v ceně nějakých sto korun z ní dělá médium s CPI okolo 20 haléřů.

Spatřit? Vnímat? Dobrá, ale reklamní a dárkové předměty prokazují, že jsou médiem podporujícím „sloní paměť“. Ale bez nadsázky: vybavitelnost dárce a jeho značky je v dlouhodobějším horizontu u 3DR předmětů vyšší než u jiných reklamních nástrojů. Vliv na to má zcela určitě skutečnost, že předměty zaměstnávají i hmat, který s obrazem v mysli vytvoří silnou paměťovou stopu. Nezapomeňme na údaje: 83 % dotazovaných v průzkumu PPAI uvedlo, že si vybaví značku a inzerenta, od něhož obdrželi 3DR předmět, zatímco z těch, kteří viděli reklamu či inzerát, je toho schopno 68 % v případě spotu v TV, 60 % u tiskové inzerce a 31 % u reklamy na internetu.

Zřejmě všechny uvedené skutečnosti jsou příčinou, že podle PPAI celkem 72 % firem nakupujících reklamní média ke své komunikaci vždy používá reklamní a dárkové předměty a celých 78 % z nich tento druh reklamy považuje za efektivní při dosahování svých reklamních cílů.

www.imi.cz.

Autor: iMi Partner (s použitím zahraničních zdrojů
 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!