Internet: test svobody

Petr Koubský upozornil, že navzdory velkým očekáváním internet bohužel nijak zásadně nemění svět a demokracii k lepšímu

Petr Koubský upozornil, že navzdory velkým očekáváním internet bohužel nijak zásadně nemění svět a demokracii k lepšímu Zdroj: Petr Kubin

Ekonomická globalizace vrhá na začátku třetího tisíciletí českou společnost do víru překotných změn a liberální demokracie se ocitá na křižovatce. Základní principy kapitalismu jsou správné, ovšem jen do té doby, než nastoupí kapitalismus podfukářský nebo dokonce kriminální. A internet? Plně ovladatelné a hlavně přeceňované médium.

Takto vykreslili současný stav moderního komunikačního nástroje i úroveň (ne)svobody ve druhé dekádě 21. století řečníci konference Svoboda a odpovědnost 2012, kterou uspořádal časopis Právo & Byznys na konci května v Praze. Konference se zúčastnila přibližně stovka právnických, podnikatelských a mediálních osobností. Předseda České pirátské strany Ivan Bartoš poukázal ve starosti o svobodu internetu na strategii „copyrightového průmyslu“, který své zájmy maskuje bojem proti dětské pornografii.

Čtěte také: Ivan Bartoš: Kopírování není krádež


Bartoš připomněl pět let starý přešlap šéfa dánské protipirátské skupiny (Antipiratgruppen) Johana Schlütera, který načrtl svou zvrácenou strategii v mylném domnění, že mluví výhradně k lidem ze své branže. „Přátelé“, řekl tehdy Schlüter, „musíme filtrovat internet, abychom vyhráli nad sdílením souborů online. Politici nechápou, že sdílení je špatné, a to pro nás představuje problém. Musíme proto asociovat sdílení souborů s dětskou pornografií. To je něco, čemu politici rozumějí a co chtějí z internetu vyfiltrovat.“

Z aktuálního dění poukázal Bartoš na výrok Evropského soudního dvoru v kauze SABAM (belgická obdoba českého OSA) proti operátorovi Scarlet Extended Netlog, který odmítá prověřovat soubory s tím, že by to byl zásah do svobody šíření informací i práva na soukromí. Soud rozhodl, že je v rozporu s evropským právem, aby měl operátor povinnost chránit veškerou síťovou komunikaci a filtrovat nelegální obsah. EU totiž stanovuje, že operátoři můžou po příkazu soudu omezovat připojení u pirátů-sdílečů, ale pouze u těch, u kterých to bylo dokázáno a zvlášť nařízeno. (Rozhovor s Ivanem Bartošem čtěte na následující dvoustraně.)

Za AK Havel, Holásek & Partners promluvil Petr BřízaZa AK Havel, Holásek & Partners promluvil Petr Bříza | Petr Kubin

Každá země má „svůj“ internet

Obecně rozšířené názory na internet zpochybnil analytik Petr Koubský. Internet je podle něj regulovatelný zákony, copyright je okrajový problém a internet přispívá k míře svobody jen málo nebo vůbec. Provokativní teze řečník podpořil příkladem učebnicového procesu, kdy Francie svým občanům zakázala obchodovat s nacistickými relikviemi na aukčních serverech americké společnosti Yahoo! (v USA totiž obchod s těmito bizarnostmi zakázán není). Advokátu Richardu Katzovi se vysmívali, když situaci před 12 lety shrnul slovy: „Někdo si myslí, že internet mění všechno. Všechno ale nemění – nemění zákony Francie.“ Nakonec bylo zadostiučinění na jeho straně.

„Není pravda, že by Yahoo! nemohlo poznat, zda obchody pod jeho křídly probíhají ve Francii nebo na Fidži; technologická struktura internetu umožňuje geografické rozlišení a rozlišení příslušnosti k právnímu systému té které země,“ popsal zlom v postižitelnosti prostředníka (firmy) internetových transakcí Koubský. Od zmíněné kauzy totiž firmy zpravidla dodržují zákony každé země, jejíhož právního řádu se předmětná činnost na internetu dotýká. „Zákon je na internetu vymahatelný a je jen otázkou vůle státních mocí, zda toho využijí,“ uzavřel Koubský.

Technologie na internetu umožnily nejen kopírovat a sdílet, ale především také vytvářet nový obsah bez velké námahy a rovněž jej konzumovat. „Mám v telefonu přijímač digitálního internetového rádia, na který lze naladit asi 10 000 legálně vysílajících stanic,“ mával u mikrofonu telefonem. „To je zásoba hudby pro mnoho lidí na celý život, prakticky ji nelze zkonzumovat. Čas posluchače je mnohem vzácnější než cokoli jiného,“ vylíčil podstatu Koubský.

Exministr spravedlnosti a doyen české advokacie Karel Čermák hovořil o „blouznění deregulace“, která vede k tomu, že korporace získávají příliš moci na úkor státuExministr spravedlnosti a doyen české advokacie Karel Čermák hovořil o „blouznění deregulace“, která vede k tomu, že korporace získávají příliš moci na úkor státu | Petr Kubin

Internet svět nezmění

Přeceňování role internetu v údajné facebookové revoluci v arabských zemích pak doložil poukazem na chudobu, kvůli níž se uživatelé sociálních sítí v každé z dotčených zemí počítají na pouhé desítky tisíc. „Jestli měl nějaký sdělovací prostředek zásadní dopad na arabské revoluce, tak to byla televize Al-Džazíra, ale nikoli internet.“ Ten podle Koubského sehrál roli v informování o nepokojích v Moldávii, Bělorusku a Íránu směrem na Západ.

„Internet je perfektně cenzurovatelný a řiditelný. Svobodu posiluje jen tam, kde už je zaručená. V zemích, které ji svým obyvatelům upírají, žádnou svobodu nezajišťuje. V Číně je dozor nad provozem internetu dokonalý i za pomoci vyspělých amerických technologií,“ přisadil si Koubský. K „internetovému“ panelu se v závěru konference vrátil ještě bývalý předseda České advokátní komory Karel Čermák konstatováním, že internet coby pouhý komunikační nástroj svět nezmění, nýbrž se – podobně jako písmo, poslové nebo telefon – přizpůsobí jeho potřebám.

Podfukářský kapitalismus

Českoamerický novinář a vydavatel Erik Best, který ve své profesní kariéře mimo jiné působil jako obchodník s deriváty a realitní makléř, nevidí hrozbu pro současnou společnost v podobě kapitalismu jako takého, ale v jeho následných odnožích. Mezi ně řadí kapitalismus podfukářský a pochopitelně i kapitalismus kriminální. Oba tyto systémy podle něj existují kvůli neschopnosti a v konečné fázi i posvěcení státní moci.

Dvanáct výpovědí o stavu svobody

Konferenci tvořily tři tematické oddíly. V rámci prvního z nich, nazvaného Regulace a osobní svoboda v éře internetu, přednášeli analytik Petr Koubský, předseda České pirátské strany Ivan Bartoš a advokáti Tomáš Dobřichovský (AK Kříž Bělina) a Petr Bříza (AK Havel, Holásek & Partners). V rámci druhého tematického oddílu s názvem Zodpovědnost korporací versus svoboda podnikání vystoupili českoamerický vydavatel a novinář Erik Best, soudce Ústavního soudu ČR Stanislav Balík a Dagmar Dubecká, řídící partnerka AK Kocián Šolc Balaštík.

Do třetího oddílu, nesoucího název Co nyní potřebuje demokracie aneb pravidla soužití v globálním společenství, přispěli místopředseda Senátu PČR Petr Pithart, doyen české advokacie Karel Čermák, politoložka Petra Gümplová z Univerzity Justuse Liebiga v německém Giessenu a bankéř Jan Lamser (ČSOB). Jako zvláštní host ojedinělé konference se představil a lékař Jan Hnízdil. Partnery konference byly advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners, Czech Marketing Group a ekonomický deník Mladá fronta E15.