Jak z chytrých televizí vytěžit maximum

Jak z chytrých
televizí vytěžit maximum

Jak z chytrých televizí vytěžit maximum

Chytré aplikace byly doposud doménou mobilních telefonů a tabletů. Všichni hlavní hráči na televizním trhu však již nabízejí vlastní varianty aplikačních obchodů. Ve srovnání s technickými možnostmi mobilních a tabletových aplikací ty televizní stále pokulhávají především kvůli technickým omezením samotných televizních zařízení, ale tento handicap se rychle ztrácí a možnosti chytrých televizních aplikací se s každým novým modelem televize výrazně posouvají kupředu.

Pojem chytré televize se v současné době stále více prosazuje do povědomí širších vrstev veřejnosti. Z internetových portálů, tabletů, mobilních telefonů, ale i z televizních přijímačů samotných slyšíme „buzz words“ jako Smart TV, Connected TV, OTT, VoD, Multiscreen a podobné.

Jde o pojmy, které zazáří na technologickém a mediálním nebi jako kometa, ukážou svou hrůzostrašnou krásu, aby nakonec zapadly za obzor zapomnění, nebo jde o pojmy trvalé, které nás budou doprovázet po dobu příštích let či desetiletí? A především, jak dokážeme tyto nové technologie efektivně integrovat do našich služeb a využít je pro efektivní marketing?

Výrobci chytrých televizí jsou na předpovědi opatrní a na informace o současných číslech dosti skoupí, nicméně celosvětově se očekává, že přibližně 80 procent prodaných televizí v roce 2017 bude „chytrých“ a 50 procent všech televizí v domácnostech bude chytrých nebo alespoň připojených k chytrým zařízením.

Jak tedy zapřáhnout Smart TV jako nového, silného tažného psa za vaše marketingové spřežení a dát mu takovou rychlost, které vaše konkurence nebude stačit?

Je vhodné mít na paměti svět mobilními telefonů a tabletů, pro něž existují již ověřené zkušenosti z jejich marketingového využití. Především možnost vývoje a stahování samostatných aplikací je vlastností, která je mostem spojujícím svět chytrých televizí, chytrých telefonů a tabletů.

Ale pozor – primární, původní účel zařízení je naopak příkopem, který je rozděluje – na televizi jste zvyklí se dívat, telefonem historicky telefonovat a tabletem nejspíše čtete.
Možné marketingové směry, pojmenované a popsané níže, se v žádném případě nevylučují a z podstatné části se naopak překrývají. Představují spíše rozdílné úhly pohledu a zaměření ve světě marketingových aktivit, spjatých tak či onak s chytrými televizemi.

Reklama a aplikace útočí

Přímá reklama je samozřejmou a základní formou marketingu zaměřeného na Smart TV. Používané typy reklam zahrnují především lineární reklamy, které jsou součástí vysílaného streamu a zobrazují se před (pre-roll), během (mid-roll) nebo po (post-roll) samotném obsahu, a nelineární reklamy – ty se zobrazují paralelně s vysílaným obsahem a mohou to být videa nebo i jiné grafické či textové prvky. Důležitým, dávno zavedeným typem je bannerová reklama.

Ivan Bradáč, MautilusIvan Bradáč, Mautilus

Marketingové aplikace pro mobilní telefony a tablety jsou masivně používané především firmami, které si potřebují udržet loajalitu svých zákazníků. Hlavní je perfektní grafické zpracování, „wow-effect“ a až nakonec užitečnost jako třešinka na dortu. Rozšířit své marketingové aplikace ze současných mobilních aplikačních obchodů na ty televizní bude pro společnosti, pro které je jejich značka zásadní, naprosto nevyhnutelné – výhodu budou mít ty z nich, které si to dříve uvědomí.

Sociální rozměr chytrých televizí

„Social TV“ podporuje komunikaci a sociální interakci mezi uživateli. Jedním (nikoli však jediným) prostředkem je zde propojení uživatele se sítěmi a komunitami, tak jak je na to zvyklý z již důvěrně známého prostředí PC, chytrých telefonů a tabletů – ukotvení na sociálních sítích je samozřejmou součástí marketingové strategie většiny firem a podíl přístupů do komunity přes chytré televize bude ukrajovat stále více z celkového koláče.

Pro marketingové specialisty to nicméně přináší otázky ohledně správného zaměření na členy komunity, přistupující přes Smart TV – čím se odlišují od těch, kteří přichází přes PC, mobily a tablety? Je to věk? Sociální postavení? Příjmy? Na odpovědích na tyto otázky bude záležet úspěšnost každé marketingové akce zaměřené na Social TV.

Personalizovaná TV

Personalizovaná Smart TV vás rozezná, pamatuje si vaše zvyklosti, preference, gesta a dovede například doporučit obsah, který by vás mohl zajímat. Pozapomeňme na chvíli na trochu toho mrazení v zádech z pocitu, že chytrá televize toho o vás ví až příliš mnoho, a podívejme se na věc z hlediska vaší marketingové strategie – toto je zlatý důl pro cílenou personalizovanou marketingovou kampaň, která se zaměří na zvyklosti a žebříčky oblíbenosti uživatelů.

V případě chytrých televizí, na rozdíl od chytrých telefonů a tabletů, se jedná o práci s více profily – uživatelem chytrého telefonu je typicky jedna osoba, televizi užívají většinou všichni členové domácnosti. A pozor – pokud se výrobcům Smart TV podaří vyvinout v budoucnosti opravdu jednoduše ovladatelné modely, do hledáčku marketérů se tak mohou dostat i uživatelé, kteří jinak chytré telefony používají jen pro jejich původní účel a relativně málo často, zatímco u televize stráví dlouhé hodiny denně – např. senioři.

Jak z chytrých
televizí vytěžit maximumJak z chytrých televizí vytěžit maximum

Důraz na obsah

Darmo platno, „content is king“. Sebekrásnější televizní aplikace nezaujme tolik uživatelů a nedosáhne tolik stažení jako ta, která zprostředkovává velké množství populárních titulů a obecně zábavy. Na druhé straně, pokud již k dispozici velký výběr je, uživatelé rádi televizní aplikaci odpustí její chybičky a nedokonalosti, jen když mají na dosah svůj oblíbený film.

Nechceme tím navádět vývojáře televizních aplikací, aby rezignovali na kvalitu své práce – je to spíše upozornění, v jakých mantinelech se v tomto světě pohybujeme a kam marketingové aktivity co nejefektivněji zamířit.

Další možnosti využití

Lokální a speciální („niche“) obsah je obsah, který je zajímavý pro publikum se společnou geografickou lokalitu nebo publikum se společným zájmem o úzkoprofilové téma. Aplikace doprovázející tento obsah a související s tímto obsahem se mohou soustředit právě na tuto speciální klientelu.

Marketingovou strategii lze nakonec plně rozvinout napříč zařízeními a platformami, přičemž prostředky budete uzpůsobovat jednak typům zařízení, jednak způsobu, jak uživatelé střídají používané zařízení – paralelní Multiscreen (uživatel používá více zařízení naráz) versus sekvenční Multiscreen (uživatel přechází z jednoho zařízení na druhé).

Nastínili jsme jen několik úvah o možných cestách marketingových aktivit využívajících fenoménu Smart TV. Směrů je určitě mnohem více, vždyť technologie je mladá a svůj skutečný boom má stále ještě před sebou – teď je ten pravý čas roztáhnout křídla, chytit správný vítr a letět.