Jaké je vzdělávání v reklamkách? Napoví výzkum AKA | E15.cz

Jaké je vzdělávání v reklamkách? Napoví výzkum AKA

Je pro manažery přínosné se vzdělávat - ano či ne?
Je pro manažery přínosné se vzdělávat - ano či ne?
• 

Strategie, Petr Novotný

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Na 440 zaměstnanců z více než 30 členských agentur se zúčastnilo největšího oborového průzkumu, který kdy zrealizovala Asociace komunikačních agentur (AKA) a který detailně mapuje oborové vzdělávání v komunikačních agenturách. Jeho cílem je nastavit mantinely k vytvoření uceleného vzdělávacího programu pro jejich pracovníky, přínosný by měl být ale pro celé odvětví marketingu a reklamy.

Podle průzkumu AKA mezi 440 respondenty z členských agentur pracuje v reklamním segmentu 1–5 let 46 % z nich, 6–12 let 32 % a více než 13 let pracuje v oboru 22 % respondentů. V account managementu pracuje téměř 40 % dotázaných, 24 % v kreativě, 20 % v digitálu, 15 % v produkci, 6 % v IT, 6 % v PR a 5 % na ředitelských postech. Téměř 40 % dotazovaných má z titulu své pozice podřízené zaměstnance.

Pouze necelých 30 % dotázaných si vybavuje nějakou vzdělávací aktivitu, kterou AKA organizuje pro své členy. Z nich byla nejlépe hodnocena Digitální akademie DigiAKA (21 % hlasů), následována European Advertising Certificate s 16 %, dále EACA School of Advertising & Communications (7 %) a Digital Storytelling s 6 %.

O jaká témata vzdělávání je největší zájem? Digital Marketing uvedlo 37 % dotazovaných, Creative Thinking 29 %, Digital Creativity 27 %, Digital Strategy 22 %, Stress Management 19 %, Account Management 18 % a Time Management 17 %.

Proč se nevzdělávat?

Z vyplněných dotazníků také vyplynulo, jaké jsou příčiny neúčasti na školeních dotazovaných. 43 % sdělilo, že jim školení nejsou nabízena, 18 % na ně nemá čas, stejný počet musí vyřizovat přednostně požadavky klientů a 13 % uvedlo jiné důvody. Zajímavé je i 1,4 % s odpovědí, že nemají oporu nadřízeného a 3 % školení nezajímá.

Za optimální délku školení uvedlo 25 % maximálně 3 hodiny, 45 % maximálně jeden den, a 23 % 1–2 dny. A asi nepřekvapí, že za nejvhodnější dobu pro školení označilo 70 % dobu pracovní. 3 % uvedlo čas během oběda a 3 % po práci během večera.

AKA je výběrovou organizací, ve které jsou sdruženy zejména velké a střední agentury, jejichž členství je podmíněno splněním kvalitativních i kvantitativních kritérií. Vznikla v roce 1992 se zaměřením na reklamní agentury, které se v průběhu let rozšířilo o agentury specializované na média a nejvýznamnější disciplíny marketingových služeb, jako je podpora prodeje nebo přímý marketing. Počet členů je dlouhodobě mezi 60 až 70 agenturami, z nichž aktuálně 48 % tvoří agentury síťové a 52 % agentury české. V rámci oborového vzdělávání probíhají pod hlavičkou AKA Akademie digitálního marketingu a certifikované školení Evropské asociace komunikačních agentur EAC.

Autor: Strategie, Petr Novotný

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah