Na průměrného obyvatele ČR „zaútočí“ 37 reklam denně

New York v záplavě reklamy

New York v záplavě reklamy Zdroj: archiv

Agentura ZenithOptimedia se ve svém výzkumu zaměřila na to, kolika reklamám za den jsou vystaveni občané různých států. Ze sledovaných zemí jsou nejvíce zasaženi obyvatelé Singapuru, a to 363 reklamami denně, naopak nejméně Indové, kteří denně zaregistrují průměrně jen 8 reklam. Na Čecha připadne průměrně 37 reklam za den.

Mediální agentura ZenithOptimedia provedla ve 41 zemích průzkum mapující skutečnost, kolika reklamám za den je průměrně vystaven obyvatel daného státu. Ze sledovaných zemí jsou největšímu počtu reklam, a to 363 denně, vystaveni obyvatelé Singapuru, naopak nejméně Indové, kteří denně zaregistrují průměrně jen 8 reklam.

Agentura sledovala ve vybraných zemích tři základní hodnoty, ze kterých pak došla k výsledkům. Jednalo se o objem výdajů na reklamu, cenu za 1000 zobrazení a počet dospělých obyvatel země. Průměrný člověk ze 41 sledovaných zemí byl v roce 2015 denně vystaven téměř 84 reklamám, z toho 33 tvořily internetové reklamy a 23 televizní. Třináct jich připadlo na rozhlas, devět jich bylo venkovních, čtyři novinové a dvě v časopisech.

Češi jsou podle analýzy co do vystavení reklamě pod celosvětovým průměrem. Největší podíl má u Čechů reklama v televizi (15,7 reklamy/den), následuje internet (13,1 reklamy/den) a dále pak rozhlas (4,4 reklamy/den), časopisy (2,4 reklamy/den) a noviny (1 reklama/den).

Kolika reklamám denně jsou průměrně vystaveni ČešiKolika reklamám denně jsou průměrně vystaveni Češi | archiv

„Nejvíce jsou reklamám vystaveni obyvatelé Singapuru, a to v průměru 363 za den, následovaní Američany s 267 reklamami za den a obyvateli Velké Británie, kteří jsou v průměru vystaveni 231 reklamám denně. Naopak nejméně se s reklamou setkávají obyvatelé Mexika – devatenáct reklam denně, Ukrajiny se čtrnácti a Indie s osmi reklamami denně,“ říká Tomáš Varga, generální ředitel ZenithOptimedia Prague, a dodává: „V Česku stále vítězí zásah TV reklamy nad internetovou, v blízké budoucnosti ale očekáváme další nárůst reklamních sdělení a posílení pozice digitálních médií.“