Nemocní volí primárně tablety a vitaminy | E15.cz

Nemocní volí primárně tablety a vitaminy

Ilustrační foto
Ilustrační foto
• 
ZDROJ: Shutterstock

Martina Popenková, Tomáš Macků

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Čas dovolených a prázdninových zážitků již definitivně uplynul a podzim je přede dveřmi. Většina z nás si skvěle odpočinula a opět tvrdě pracuje. Cítíme se fajn, jsme hezky opálení, naše mysl i těla jedou na plný plyn. Jsme zdraví, nepřipouštíme si, co nás může překvapit. Opravdu?

Konec roku přináší totiž jako vždy sezonu nechtěných zdravotních indispozic. Rýma, kašel, mírná chřipka či dokonce něco většího jde často ruku v ruce s podzimním počasím. Jak se populace dnes tomu brání, co dělá pro to, aby si zachovala své zdraví?

Jak se chováme

Z exkluzivního výzkumu Ipsos pro společnost GSK jasně vyplývá, že lidé při prvních příznacích chřipky a nachlazení sáhnou primárně po volně prodejných lécích, a to zejména ve formě tablet (62 %) a dále po vitaminech (48 %). Pokud se však zdravotní indispozice rozvine, je prakticky polovina lidí (46 %) již rozhodnuta realizovat léčbu návštěvou lékaře a jím předepsanými léky (obr. 1 a obr. 2). Léků a různých přípravků proti nachlazení a dalším zdravotním obtížím je na českém trhu široké spektrum. Z výzkumů Ipsosu realizovaných ve farmaceutickém segmentu je zřejmé, že nejdůležitějšími faktory při výběru je, že lék řeší konkrétní příznaky chřipky a nachlazení a že řeší nachlazení komplexně. A nutno říci, že lidé ve srovnání s jinými komoditami produktů nijak na lécích nešetří ani v době krize. Zatímco jiné komodity zaznamenaly mnohdy výrazný pokles poptávky, u léků tomu tak nebylo. V průměru jednou za čtvrtletí si lidé koupí nějaký lék proti chřipce a nachlazení. Z výzkumu Ipsos v průběhu roku 2011 vyplývá, že nejčastěji si lidé pořizují přípravek Paralen (má 65 % loajálních uživatelů), až s velkým odstupem následuje Panadol (36 %), Acylpyrin a Aspirin (oba zhruba po 25 %).

Nejen naše zdraví, ale i zdraví značky je důležité

Zajímavý pohled na jednotlivé kategorie léků umožňuje Brand Health Index – dále BHI, který v rámci Ipsos Equity Builder Modelu měří celkovou výkonnost značky. Pokud se podíváme na vybrané léky proti chřipce a nachlazení, tak nejvyšší hodnotu BHI dosahuje Paralen (Index 153) a Panadol (Index 123). Paralen vyniká mezi ostatními přípravky zejména relevancí a známostí, podobně je na tom i Panadol, nicméně velkou konkurenční výhodou Paralenu oproti Panadolu je jeho vnímání jako cenově nejvíce dostupného léku proti chřipce a nachlazení.

Novinka ve výzkumu

V minulosti se zájem marketingového průzkumu ve spolupráci s lékaři soustředil především na oblast volby zdravotní péče. Mnoho pacientů se dnes neřídí vždy jenom podle doporučení lékaře, daleko větší význam pro rozhodnutí pacienta dnes má kombinace doporučení lékaře a vlivu farmaceutického sektoru, státní zdravotní politiky, rozhledu pacienta a ostatních zájmů zdravotnické sféry. Ipsos Healthcare Dynamics Model (HDM) je nástroj, jehož podstatou je systematický přístup k marketingovému průzkumu v oblasti zdravotní péče (obr. 3). Základním přístupem HDM je snaha porozumět všem významným zúčastněným stranám v léčebné oblasti.

Mezi klíčové prvky HDM přístupu patří zkušenosti pacienta, procesní kroky (jež se často nacházejí v oblasti výzkumu v celé řadě léčebných kategorií a situací), detailní analýzy procesních kroků specifických pro léčené skupiny, které jsou následně studovány, a hodnocení relativního dopadu každé ze zúčastněných stran. Zvraty a obraty, kterými pacienti procházejí při hledání nejlepšího řešení svých zdravotních problémů, jsou právě těmi kritickými body, které je třeba pochopit a hodnotit jako potenciální využití pro marketing.
HDM program obvykle začíná kvalitativní fází, která je navržena tak, aby odhalila i konkrétní kroky v potřebném pořadí, včetně jazyka, který používají klíčové zúčastněné strany. Kvalitativní fáze se pak použije jako podklad sloužící pro kvantitativní fázi sběru dat.

Výstupy z HDM zahrnují grafické znázornění počtu pacientů v systému na jednotlivých fázích procesu, včetně významu různých zainteresovaných subjektů a umožňují celkové poznání procesu od indikace problému až po léčbu. Michal Kudernatsch, Executive Director Ipsos Health, k tomu dodává: „Ukazuje se, že v mnoha léčebných oblastech v poslední době již dochází k výraznějšímu posunu rozhodovacích schémat od autoritativního přístupu lékaře k interakci s pacientem a většímu zapojení pacienta do rozhodovacího procesu o samotné léčbě. Pacient se stále více stává klientem a nikoli pouhým objektem zdravotního systému. Lékaře (a vlastně celý zdravotní systém) to sice stojí více práce a námahy, mnohdy to od něho vyžaduje vysokou obratnost v komunikaci, ale na druhou stranu se mu to vrátí ve větší compliance pacienta a tím ve vyšší úspěšnosti léčby. A to určitě stojí za to.“

Obr. 1: Jak řešíte první příznaky chřipky a nachlazení? Autor:

Obr. 2: Jak léčíte chřipku, když se nemoc rozvine? Autor:

Zdroj: Exkluzivní výzkum Ipsos pro GSK, březen 2010, n = 374 (spotřebitelé, kteří používají léky na chřipku a nachlazení a byli nachlazeni v zimní sezoně), v %.

Obr. 3: Schéma Ipsos Healthcare Dynamics Model Autor:

Martina Popenková, Tomáš Macků, Account Director, Ipsos Marketing, Research & Communication Director Ipsos CR,SR

Autor: Martina Popenková, Tomáš Macků

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah