Podnikoví právníci a mediace | E15.cz

Podnikoví právníci a mediace

Ilustrační foto
Ilustrační foto
• 

JUDr. Marie Brejchová, LL.M, prezidentka Unie podnikových právníků ČR a vedoucí sekce Právní společnosti Pražská energetika

Když se zamyslím nad vztahem podnikových právníků a alternativního řešení sporů, jehož jednou variantou je mediace, zjišťuji, že jde o vztah velmi spřízněný, píše Marie Brejchová, jež stojí v čele unie podnikových právníků.

Sporná agenda podnikových právníků je téměř totožná s advokátní praxí. Kromě trestních věcí a rodinného práva řešíme obdobné případy, náhradami škod počínaje a pracovně právními spory konče. Specifickou oblastí je vymáhání pohledávek, kde zejména uplatňujeme znalost problematiky smluv, které většinou sami tvoříme. V poslední době se začínají objevovat významnější spory právě z důvodu platební neschopnosti a v některých případech pak navazuje insolvenční řízení, případně konkurz. Netěší nás, když dosud stabilní smluvní partner nemůže dostát svým závazkům, a proto se snažíme sporům předcházet a přesvědčujeme své kolegy – obchodníky, účetní a další –, aby sledovali vývoj trhu a s obchodními partnery udržovali neustálý kontakt.

Mottem podnikových právníků a naší konkurenční výhodou je, že jsme díky svému postavení připraveni a zasahujeme ještě před tím, než problém vznikne nebo naroste do velkých rozměrů, předcházením sporů a využíváním právní prevence. Snažíme se tak šetřit našim zaměstnavatelům značné náklady. Myslím si, že mediaci, která je dnes často diskutovanou metodou mimosoudního řešení sporů, využíval a využívá podnikový právník v praxi stále a přirozeně, i když nebyla dříve formalizována.

Před časem jsme proto založili v Unii podnikových právníků novou sekci Procesního práva a alternativního řešení sporů. Zde si podnikoví právníci vyměňují zkušenosti otevřeně tak jako v jiných oblastech samozřejmě s vědomím limitů, které odpovídají jejich povinnostem vůči zaměstnavatelům. To nám dává velké možnosti pro organizaci diskusních fór a dalších forem vzdělávání, které jsou přístupné i pro další zájemce.

Místopředsedkyně Unie podnikových právníků a předsedkyně sekce Procesního práva a alternativního řešení sporů Denisa Bellinger, která je podnikovou právničkou společnosti Hewlett-Packard, k tomuto tématu říká: „Mediace je jednou z účinných forem mimosoudního řešení sporů. Mediátor vystupuje jako nezávislá, nestranná osoba, jejímž úkolem je napomoci stranám sporu nalézt oboustranně přijatelné řešení jejich situace. Hlavní výhodou úspěšné mediace je uzavření mediační dohody, která na rozdíl od soudního petitu nehledá viníka sporu, ale naopak díky nalezenému kompromisu umožňuje komunikaci stran i do budoucna.

Já sama se problematikou mediace zabývám již delší dobu. Jsem absolventkou mediátorského výcviku pořádaného Asociací mediátorů ČR. Principy mediace uplatňuji i ve své každodenní praxi firemního právníka v nadnárodní společnosti. Uvědomuji si, že pouze vyvážený smluvní vztah je zárukou dlouhodobého vztahu s našimi zákazníky. I přesto, že v těchto případech nevystupuji jako mediátor, ale jako zástupce jedné ze stran, vždy se snažím podívat se na celý smluvní vztah pohledem druhé strany.

Alternativní, moderní řešení sporů

Mediace v obchodních vztazích se může uplatnit v oblasti všech závazkových vztahů a z nich plynoucích sporů (např. reklamace v investiční výstavbě, spotřebitelské spory, náhrada škody), kde šetří čas účastníkům sporu, neboť neformální řízení často vede k levnému vyřešení sporu ke spokojenosti obou stran. Mediátor-právník bývá úspěšný v mediačním procesu vedeném evaluativní formou, kde vede strany k řešení sporu, případně jim toto řešení sám formuluje.
Nově přijatý zákon o mediaci č. 202/2012 Sb. poskytuje a reguluje institucionální rámec mediací poskytovaných tzv. zapsanými mediátory. Doufám proto, že i tento fakt napomůže k rozšíření povědomí o mediaci jako moderním, alternativním způsobu řešení sporů, jehož obliba roste jak u nás, tak v jiných zemích, kde je tato metoda často široce užívána při hledání smíru ve všech občanskoprávních, rodinných, ale i obchodních vztazích.“

Autor: JUDr. Marie Brejchová, LL.M, prezidentka Unie podnikových právníků ČR a vedoucí sekce Právní společnosti Pražská energetika

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!

Tato stránka využívá služeb Google reCAPTCHA, na kterou se vztahují Smluvní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google.