Poplatky za studium jsou mrtvé téma. Odmítá je i pravice | E15.cz

Poplatky za studium jsou mrtvé téma. Odmítá je i pravice

Ilustrační foto
Ilustrační foto
• 
ZDROJ: Profimedia.cz

Pavel Otto

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Školnému na vysokých školách je minimálně v příštím volebním období odzvoněno. Vedle levice je proti také dřívější zastánce těchto poplatků – ODS. Od nepopulárního tématu dává ruce pryč TOP 09, ta by finanční spoluúčast studentů ponechala výhradně v kompetenci škol. Strany se vzácně shodují na posílení prestiže učitelů, částečně i na zvýšení jejich mezd. Rovněž slibují podporu učňovským a technickým oborům.

Školství po volbách převratné změny nečekají, spíše by se mu mohlo dařit trochu lépe než dnes. Alespoň podle programů politických uskupení. Vedle vyšších platů a jasných pravidel profesního růstu v podobě dlouho slibovaného kariérního řádu se učitelé možná dočkají i toho, že jim odpadne část administrativní zátěže.

Podle ČSSD a zemanovců mají dostat přidáno i nepedagogičtí pracovníci. Lidový dům ovšem připomíná, že jeho štědrost se bude odvíjet od možností ekonomiky.

Na rozdíl od roku 2010 nikdo nenavrhuje rozsáhlou vysokoškolskou reformu, s níž předchozí vláda narazila na odpor univerzit a studentů. Poplatky by se týkaly jen těch, kteří si kvůli opakování předmětů studia prodlužují. Naopak talentovaní nebo sociálně slabí studenti by dostávali státní dotace.

Všechny návrhy z neuskutečněné revoluce v terciárním školství exministra Josefa Dobeše však pod stolem neskončily. Strany se například hlásí k omezení počtu absolventů netechnických oborů, kterých vzdělávací ústavy chrlí zbytečně mnoho. Podle TOP 09 musí vzít systém v úvahu, kolik a jakých absolventů je ve společnosti potřeba.

Ruku v ruce s tím se má snížit počet vysokých škol. Radikální odhady dříve hovořily o zániku až třetiny stávajících zařízení. Udělování akreditací především soukromým vysokým školám má být výrazně přísnější, stejně jako kontrola kvality výuky. SPOZ by poskytovala dotace nikoli podle počtu studentů, ale na základě toho, kolik absolventů dané školy nalezne uplatnění na trhu práce. Podobné představy má i hnutí ANO.

Všechny programy pak akcentují nutnost více provázat středoškolská a vysokoškolská studia s firmami, tedy s praxí, ať ve výrobě nebo ve službách.

Předvolební sliby jednotlivých stran pro školství:

ODS » Netrvá na zavedení školného na vysokých školách. Revidovala by poplatky tak, aby se vztahovaly především na ty, kteří déle studují. Zvýhodněni naopak musejí být talentovaní studenti. » Chce daňové úlevy pro firmy spolupracující se školami. » Zaměstnavatelům, kteří umožní práci na částečný úvazek pro rodiče dětí v předškolním věku, navrhuje 80procentní slevu na sociálním pojištění z daného pracovního místa. » Na každého žáka základní a střední školy musí jít ze státních prostředků stejný příspěvek bez ohledu na to, v jakém regionu studuje. » Posílí prestiž učitelů zavedením kariérního řádu. » Podporuje výuku angličtiny od 1. třídy základní školy. Vedle toho klade důraz na výuku matematiky a přírodních věd.

TOP 09 » Připraví zákon o finanční podpoře vysokoškoláků, jehož součástí bude finanční spoluúčast studentů. Její výše bude ponechána v kompetenci vysokých škol. » Chce zavést pořádek do koeficientů, kterými jsou financovány vysoké školy. Systém musí brát v úvahu, kolik absolventů jednotlivých vysokých škol je ve společnosti potřeba. » Bude motivovat pedagogy pro užší spolupráci s praxí. » Do škol se musí vrátit kázeň a respekt vůči učitelům. Proto posílí prestiž a roli učitelů ve společnosti, a to ne pouze ekonomicky, ale i právně.

KDU-ČSL » V odborném a magisterském vysokém školství bude prosazovat posílení partnerství mezi školami a firmami, aby byla zajištěna příprava absolventů na praxi a větší šance jejich uplatnění na trhu práce. » Slibuje konec pořadníků na mateřské školy. Bude prosazovat právo rodičů na umístění dítěte do mateřské školy od tří let. Podpoří zřizovatele při zvýšení nových kapacit mateřských škol a dalších flexibilních forem předškolního vzdělávání.

ČSSD » Školné nepřipustí, garantuje bezplatné vysokoškolské vzdělání na veřejných a státních vysokých školách. » Podle ekonomických možností státu se zasadí o zvyšování » Omezí přebujelou administrativu, aby měli pedagogové čas mezd všech zaměstnanců ve školství. » Zavede efektivní kariérní řád pro učitele, který bude propojen na učení a přípravu. » Bude prosazovat opatření, která umožní větší sepětí středního s jejich motivačním ohodnocením. odborného školství s potřebami trhu práce, včetně zpracování prognóz vývoje na trhu práce v budoucnosti. Posílí vliv tripartity na obsah výuky. Více praktické výuky by mělo probíhat u zaměstnavatelů samotných. » Posílí kontrolu úrovně vzdělávání, včetně kvality základních, středních a vysokých škol.

ANO » Nechce zavádět školné nebo mechanismy zvyšující zadlužování studentů. Zdroje financování veřejných škol zabezpečí efektivnějším nakládáním s financemi. » Důsledně uplatní kvalitativní nároky na vysoké školy, aby získaný titul odpovídal vysokoškolské kvalifikaci. » Změní stávající systém, v němž se školám finančně vyplácí hledět především na počty studentů a žáků bez ohledu na kvalitu. » Podpoří motivaci studovat přírodovědné a technické obory oborů. už od nižších stupňů škol, včetně nematuritních učňovských » Zapojí firmy do praktické výuky v učebních oborech po vzoru Švýcarska či severských zemí. » Bude klást důraz na jazykové vzdělávání nejen v angličtině, ale i v jazycích důležitých pro uplatnění na otevřeném trhu práce. » Podpoří rozšíření počtu mateřských škol a středních odborných učilišť.

KSČM » Při řádném průběhu studia vylučuje placení školného v jakékoli podobě. » Chce poskytnout státní sociální stipendia a stipendia pro nejtalentovanější studenty. » Požaduje optimalizaci počtu vysokých škol na základě náročných akreditací. » Hodlá zvýšit efektivitu učňovského a technického školství, na jehož financování by se měly podílet i firmy, pro které jsou studenti připravováni. » Chce zkvalitnit učební osnovy a zavést jednotné osnovy pro základní školy. » Stát bude podporovat a rozšiřovat kapacity jeslí, mateřských škol a služeb pro rodiče. Docházka v posledním ročníku mateřských škol bude povinná a bezplatná.

SPOZ » Staví se proti zavádění školného na vysokých školách. Navrhne systém penalizačních poplatků u málo úspěšných studentů. » Okamžitě upraví systém udělování akreditací soukromým vysokým školám. Bude prohlubovat propojení vysokoškolské výuky se státními i komerčními podniky. » Dotace školám budou poskytovány nikoli na základě počtu studentů či absolventů, ale na základě uplatnění absolventů těchto škol na trhu práce. » Připraví program podpory projektů k oživení učňovského školství, bude klást důraz na profesní orientaci s ohledem na potřebu v regionech. Zavede mistrovskou zkoušku. » Státní maturita na středních školách bude jedním ze standardů vzdělání v závislosti na specializaci škol. » Připraví bezodkladné zvýšení platů učitelů a pracovníků škol.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!

Tato stránka využívá služeb Google reCAPTCHA, na kterou se vztahují Smluvní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google.