PR.Konektor rozšiřuje nabídku služeb o nefinanční reporting

PR.Konektor potvrzuje trend, že tradiční PR je nutné obohacovat a integrovat s dalšími nástroji komunikace.

PR.Konektor potvrzuje trend, že tradiční PR je nutné obohacovat a integrovat s dalšími nástroji komunikace. Zdroj: archiv

Agentura PR.Konektor a právní kancelář Frank Bold spojily své síly v souvislosti s novelou účetního zákona a směrnicí EU o nefinančním reportingu. Jejich aliance bude nabízet velkým firmám poradenství v oblastech reportování rizik a dopadů jejich činnosti a využití nefinančního reportu pro zlepšení reputace značky.

Podle nové směrnice EU budou mít některé velké firmy od roku 2017 povinnost zveřejňovat, jaký má jejich činnost dopad na společnost a životní prostředí. Ve výroční zprávě nebo samostatném nefinančním reportu by mělo zaznít, jak firma řídí rizika negativních dopadů v environmentálních, sociálních a zaměstnaneckých otázkách, a jak předchází korupci nebo porušování lidských práv v rámci subdodavatelských řetězců.

Povinnost se bude týkat jen největších firem, jejichž akcie jsou obchodované na burze nebo které poskytují finanční služby. Nefinanční report může být užitečný i pro ostatní, a to jak z hlediska identifikace rizik, tak jako komunikační příležitost.

Právní kancelář Frank Bold ve spolupráci s agenturou PR.Konektor firmám nabízí pomoc se samotným nefinančním reportingem i následnou komunikaci výsledků. Zatímco Frank Bold bude zajišťovat právní poradenství a pomoc se zavedením nezbytných procesů, PR.Konektor bude společnostem radit, jak tento nový standard využít ve svůj prospěch.
PR.Konektor tak potvrzuje trend, že tradiční PR je nutné obohacovat a integrovat s dalšími nástroji komunikace.

„CSR je u nás tradičně vnímáno jako charitativní činnost firem. Sociální odpovědnost ale spočívá především v prevenci negativních dopadů jejich činnosti na společnost. Nefinanční report nabízí firmám příležitost důvěryhodně ukázat, že podnikají smysluplně a s ohledem na své okolí a budovat tak reputaci značky,“ podotýíká Marie Mališková, která má v PR.Konektoru právě komunikaci CSR na starosti.

Na konci června také proběhl první seminář o nefinančním reportingu. Zúčastnili se zástupci společností, jako je Česká spořitelna, Moneta Money Bank, Skanska, O2, Vodafone nebo Equabank. Výkonný ředitel PR.Konektoru Radek Vítek na semináři představil možnosti, jak nefinanční reporting využít jako odrazový bod pro důvěryhodnou komunikaci značky.