Přiznání k různým typům daní: Kdy a kdo je musí podávat? | e15.cz

Přiznání k různým typům daní: Kdy a kdo je musí podávat?

Ilustrační foto
Ilustrační foto
• 
ZDROJ: Michael Tomes, E15

Jakub Procházka

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Pravidelná přiznání ke všem typům daní jsou pro daňové poplatníky nutným zlem. Tento článek proto nabízí podnikatelům přehled, jaká daňová přiznání, v jakých termínech a jakou formou musejí berním úředníkům odesílat.

Daně z příjmu

Všechny osoby samostatně výdělečně činné podávají každoročně do konce března, respektive konce června, přiznání k dani z příjmu fyzických osob (DAP).

Daňoví poplatníci už mají nejvyšší čas. Růžový formulář musíte letos na svůj místně příslušný finanční úřad odevzdat nejpozději do pátku 1. dubna. Má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání (DAP) zpracovává daňový poradce, prodlužuje se mu lhůta do 1. července 2016.

Pokud se s přiznáním či zaplacením daně opozdíte jen o pět pracovních dnů, žádné sankce vám nehrozí. V případě delšího zdržení už se ale pokutě nevyhnete. Jestliže daň nepřiznáte nebo neuhradíte včas, finanční úřad (FÚ) vám začne počítat penále a úrok z prodlení od 8. dubna, respektive 8. července.

Penále za neodevzdání daňového přiznání činí každý den 0,05 procenta ze zaplacené daně (případně 0,01 procenta daňové ztráty), přičemž maximální postih je pět procent z daně či 300 tisíc korun. Pokud přiznání nepodáte vůbec, a to ani dodatečně na výzvu „berňáku“, pokuta se vyšplhá minimálně na 500 korun.

Ale pozor! Finanční úřad vám může vyměřit daň kdykoli, a to celé tři roky ode dne, v němž uplynula lhůta pro podání řádného DAP.

OSVČ připomínáme, že od 1. ledna 2015 existuje možnost prominutí postihu. Berní úředníci vám ale rozhodně neodpustí sankci automaticky, musíte si na váš FÚ podat žádost. Podrobnosti čtěte v textu Neuhradili jste včas daň, postihu se můžete vyhnout.

Kdy podat žádost o prominutí?
• Aby měla žádost o prominutí příslušenství daně šanci na úspěch, musí být ke dni podání žádosti uhrazena daň, k níž se příslušenství vztahuje. Den úhrady daně je proto prvním dnem, kdy lze žádat o prominutí příslušenství daně.

• Žádost o prominutí penále musí být podána nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí právní moci dodatečného platebního výměru, kterým se doměřuje daň, k níž se penále váže.

Majitelé datových schránek musejí v současnosti podávat přiznání ke všem daním jejich prostřednictvím, tedy výhradně elektronickou cestou, jinak se i oni dočkají přísných postihů. Tato povinnost platila oficiálně už v loňském roce, finanční úřady byly ovšem ještě benevolentní. Pokuty hrozí nejen opozdilcům, ale i těm, kdo mají datovou schránku, a pošlou na berní úřad klasický e-tiskopis.

Jak vysoké jsou sankce a kdy přesně vám postih hrozí, si přečtěte v článku Elektronických podání přibylo, konec benevolence úřadů na BusinessInfo.cz

V případě, že se vám zdá elektronická komunikace s úřadem složitá, datovou schránku si můžete deaktivovat. Její úplné zrušení je sice téměř nemožné, ale deaktivace, kterou vám zařídí na každém CzechPointu, rozhodně postačí. „Datová schránka je znepřístupněna nejpozději třetím pracovním dnem následujícím po dni podání žádosti,“ prozrazuje mluvčí Generálního finančního ředitelství Petra Petlachová.

Žádost o další zpřístupnění, případně další deaktivaci, je pak omezena pouze časově. Pokud vám schránku na vaši žádost deaktivují dvakrát během jednoho roku, musíte vydržet nejméně rok, než vám bude případně znovu zpřístupněna.

Různé druhy výdělku

Daňové přiznání musejí povinně každý rok podávat ti, jejichž příjem přesáhne patnáct tisíc korun za rok. A nemusí jít pouze o výdělky z hlavní samostatně výdělečné činnosti. Patří sem i příjmy z pronájmu, kapitálového majetku, příjmy z výher či prodeje nemovitosti či vedlejší závislé činnosti (více v paragrafech 6-10 zákona o dani z příjmu).

Co vše může být součástí DAP a jak jej vyplnit si přečtěte v textu: Poradíme vám, jak vyplnit daňové přiznání řádek po řádku. Příslušné formuláře najdete ve speciálu Daně z příjmů za rok 2015.

Nejjednodušší cestou je samozřejmě vyplnění interaktivního formuláře, kam zadáte pouze své příjmy a výdaje a formulář daňový základ i výši odvodu dopočítá sám. Jakou cestou podat přiznání elektronicky přes internet si přečtěte v článku Podání daňového přiznání pomocí internetu.

Pokud jde o daň z příjmu právnických osob, podává se DAP za zdaňovací období 2015 opět do 1. dubna 2016. Mají-li plátci povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, pak do 1. července 2016.

O tom, jaká jsou další podání na finanční úřad k dani z příjmu, například elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2015, si přečtěte v daňovém kalendáři.

Daň z přidané hodnoty

V poslední době je jedním nejdiskutovanějších odvodů do státní kasy - a to především kvůli zavedení nepopulárního kontrolního hlášení - daň z přidané hodnoty. DPH zajímá samozřejmě jen omezený počet podnikajících subjektů. K dani se musíte povinně registrovat, pokud váš obrat překročí 1 milion korun, a to kdykoli během dvanácti uplynulých měsíců.

K tomu, aby se stal podnikatel povinným plátcem DPH, mohou být i jiné důvody. Můžete se například stát členem sdružení, jehož některý z dalších členů je plátcem daně, nabýt majetek privatizací nebo prodejem podniku, pokračovat v podnikání po zemřelém, který DPH platil atd. Více v paragrafech § 6a až 6e zákona o DPH.

Upozorňujeme, že zaregistrovat se musíte do 15 dnů po uplynutí kalendářního měsíce, ve kterém překročíte zákonem stanovený obrat. Případně v momentě, kdy se stanete povinným plátcem z jiného důvodu. Kdo je takzvanou osobou povinnou k dani (DPH) si přečtěte v textu Daň z přidané hodnoty na BusinessInfo.cz

Pokud jste se za plátce DPH registrovali v roce 2011 nebo dříve, zůstalo vám automaticky čtvrtletní zdaňovací období

A jak často musejí podávat podnikatelé daňové přiznání k DPH? V současné době platí, že buď jednou měsíčně nebo jednou za čtvrtletí, od 1. 1. 2016 navíc s vyplněným kontrolním hlášením.

Pokud je obrat za kalendářní rok vyšší než 10 milionů Kč, má subjekt povinně měsíční zdaňovací období – a daňové přiznání k DPH i kontrolní hlášení musí odevzdat poprvé 25. února (a každý další měsíc ke stejnému datu).

Pokud je váš obrat do 10 milionů korun, můžete si dobrovolně zvolit, zda budete platit daň a posílat na úřad daňové přiznání jednou za měsíc nebo jednou za čtvrtletí. Jste-li plátcem kvartálním, odevzdáte letos daňové přiznání vždy do 25. dubna, 25. července, 26. září (25. 9. vychází na neděli) a konečně za čtvrté čtvrtletí 2016 do 25. ledna 2017.

„Pokud jste se za plátce DPH registrovali v roce 2011 nebo dříve, zůstalo vám automaticky čtvrtletní zdaňovací období. Pokud jste se za plátce DPH zaregistrovali v roce 2012, museli jste zachování čtvrtletního zdaňovacího období oznámit správci daně,“ uvádí Generální finanční ředitelství ČR. Od roku 2013 už jsou automaticky registrováni pouze měsíční plátci.

Autor: Jakub Procházka

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Nejčtenější