Rada zvítězí ve většině sporů | E15.cz

Rada zvítězí ve většině sporů

Rada zvítězí ve většině sporů
Miloš Mistrík zdůrazňuje, že oproti situaci ještě před několika lety se počet příchozích stížností na obsah vysílání na Slovensku nezvyšuje
• 
ZDROJ: Repro Strategie

Tomáš Lemešani
Strategie

Předseda Rady pro vysílání a retransmisi (RVR) na Slovensku Miloš Mistrík se chce věnovat zejména problematice zabezpečení objektivity a nestrannosti vysílání.

Co je úkolem Rady pro vysílání a retransmisi na Slovensku?

Posláním je prosazovat zájmy veřejnosti podle práva na informace, svobody projevu a práva na přístup ke kulturním hodnotám a vzdělání a provádět státní regulaci v oblasti vysílání, vysílání a poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání. Dále rada dbá o uchovávání plurality informací ve zpravodajských relacích vysílání, dohlíží na dodržování právních předpisů a vykonává státní správu v oblasti vysílání a poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání.

Co považujete za nejsilnější stránky slovenských veřejnoprávních médií?

Široké spektrum témat a forem zpracování, které nabízejí v informační i odpočinkové části svých programů. Obecně konstatuji i zvyšující se kvalitu programu, vyšší procento náročnějších programů na úkor programů komerčních a bulvárních a a konkurenceschopnost vůči licencovaným kanálům.

V čem spočívají naopak jejich nejvýznamnější nedostatky?

V diskusních relacích, které jsou nejednou málo profesionálně připraveny a někdy i manipulativní.

V souvislosti s tím jste loni udělili několik pokut. Čeho se týkaly?

Rada zaevidovala téměř tisíc stížností týkajících se obsahu vysílání, druhou oblast tvoří stížnosti na licenční záležitosti. Z tohoto čísla je však třeba odfiltrovat fakt, že z nich více než 550 poslal jediný stěžovatel! Počet programů, ke kterým se vztahovaly přezkoumatelné stížnosti, je přibližně 360. Pro srovnání: v roce 2014 rada zaevidovala 339 stížností, které se týkaly obsahu programu, a vztahovaly se k 386 programům.

Rada uložila 99 sankcí na obsah vysílání a čtyři sankce týkající se licenční agendy. Z nich bylo 30 upozornění na porušení zákona, což je nejmírnější sankce, 72 pokut a v jednom případě rada rozhodla o povinnosti odvysílat oznámení o porušení zákona. Nejvíc sankcí rada uložila za porušení ustanovení o ochraně nezletilých před nevhodným obsahem.

ilustrační fotoilustrační fotoAutor: Mladá fronta E15

Co považujete za nejvýznamnější úspěchy RVR v roce 2015?

Celkově se statisticky ukazuje, že oproti situaci ještě před několika lety se doposud nezvyšuje počet příchozích stížností na obsah vysílání, hlavně v oblasti ochrany nezletilých a ochraně lidské důstojnosti, což by signalizovalo pozitivní změnu chování vysílání. Zmenšil se počet stížností na neúnosnou hlasitost reklam. Činnost rady a její kanceláře se podařilo dostat na takovou profesionální úroveň, že vyhráváme absolutní většinu soudních sporů, které s námi vedou vysílatelé, když chtějí zvrátit námi uložené sankce.

Intenzivněji jsme se v roce 2015 projevovali i ve spolupráci se zahraničím, aktivní jsme v mezinárodních organizacích EPRA, ERGA a CERF.

Jaké jsou plány rady pro letošek?

Jde o volební rok, volit se bude do Národní rady SR. Kolem voleb bude jistě hodně agendy s mediálním děním, chtěl bych, aby byly i za našeho přispění splněny zákonné rámce volební kampaně. Chceme pokračovat ve zvýšené pozornosti ochraně nezletilých.

Mnohem více se však chceme věnovat problematice zabezpečení objektivity a nestrannosti vysílání, protože s dramatickým mezinárodním vývojem jsme zaregistrovali několik nedostatků, kterými se limitovalo právo veřejnosti na pravdivé a úplné informace. Přicházelo i mnoho stížností na opakovaně nevyvážené či jednostranné zpravodajské a diskusní relace.

 

Články odjinud

Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!

Články odjinud