Rada zvítězí ve většině sporů | E15.cz

Rada zvítězí ve většině sporů

Miloš Mistrík zdůrazňuje, že oproti situaci ještě před několika lety se počet příchozích stížností na obsah vysílání na Slovensku nezvyšuje
Miloš Mistrík zdůrazňuje, že oproti situaci ještě před několika lety se počet příchozích stížností na obsah vysílání na Slovensku nezvyšuje
• 
ZDROJ: Repro Strategie

Tomáš Lemešani, Strategie

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Předseda Rady pro vysílání a retransmisi (RVR) na Slovensku Miloš Mistrík se chce věnovat zejména problematice zabezpečení objektivity a nestrannosti vysílání.

Co je úkolem Rady pro vysílání a retransmisi na Slovensku?

Posláním je prosazovat zájmy veřejnosti podle práva na informace, svobody projevu a práva na přístup ke kulturním hodnotám a vzdělání a provádět státní regulaci v oblasti vysílání, vysílání a poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání. Dále rada dbá o uchovávání plurality informací ve zpravodajských relacích vysílání, dohlíží na dodržování právních předpisů a vykonává státní správu v oblasti vysílání a poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání.

Co považujete za nejsilnější stránky slovenských veřejnoprávních médií?

Široké spektrum témat a forem zpracování, které nabízejí v informační i odpočinkové části svých programů. Obecně konstatuji i zvyšující se kvalitu programu, vyšší procento náročnějších programů na úkor programů komerčních a bulvárních a a konkurenceschopnost vůči licencovaným kanálům.

V čem spočívají naopak jejich nejvýznamnější nedostatky?

V diskusních relacích, které jsou nejednou málo profesionálně připraveny a někdy i manipulativní.

V souvislosti s tím jste loni udělili několik pokut. Čeho se týkaly?

Rada zaevidovala téměř tisíc stížností týkajících se obsahu vysílání, druhou oblast tvoří stížnosti na licenční záležitosti. Z tohoto čísla je však třeba odfiltrovat fakt, že z nich více než 550 poslal jediný stěžovatel! Počet programů, ke kterým se vztahovaly přezkoumatelné stížnosti, je přibližně 360. Pro srovnání: v roce 2014 rada zaevidovala 339 stížností, které se týkaly obsahu programu, a vztahovaly se k 386 programům.

Rada uložila 99 sankcí na obsah vysílání a čtyři sankce týkající se licenční agendy. Z nich bylo 30 upozornění na porušení zákona, což je nejmírnější sankce, 72 pokut a v jednom případě rada rozhodla o povinnosti odvysílat oznámení o porušení zákona. Nejvíc sankcí rada uložila za porušení ustanovení o ochraně nezletilých před nevhodným obsahem.

ilustrační foto Autor: Mlada fronta E15

Co považujete za nejvýznamnější úspěchy RVR v roce 2015?

Celkově se statisticky ukazuje, že oproti situaci ještě před několika lety se doposud nezvyšuje počet příchozích stížností na obsah vysílání, hlavně v oblasti ochrany nezletilých a ochraně lidské důstojnosti, což by signalizovalo pozitivní změnu chování vysílání. Zmenšil se počet stížností na neúnosnou hlasitost reklam. Činnost rady a její kanceláře se podařilo dostat na takovou profesionální úroveň, že vyhráváme absolutní většinu soudních sporů, které s námi vedou vysílatelé, když chtějí zvrátit námi uložené sankce.

Intenzivněji jsme se v roce 2015 projevovali i ve spolupráci se zahraničím, aktivní jsme v mezinárodních organizacích EPRA, ERGA a CERF.

Jaké jsou plány rady pro letošek?

Jde o volební rok, volit se bude do Národní rady SR. Kolem voleb bude jistě hodně agendy s mediálním děním, chtěl bych, aby byly i za našeho přispění splněny zákonné rámce volební kampaně. Chceme pokračovat ve zvýšené pozornosti ochraně nezletilých.

Mnohem více se však chceme věnovat problematice zabezpečení objektivity a nestrannosti vysílání, protože s dramatickým mezinárodním vývojem jsme zaregistrovali několik nedostatků, kterými se limitovalo právo veřejnosti na pravdivé a úplné informace. Přicházelo i mnoho stížností na opakovaně nevyvážené či jednostranné zpravodajské a diskusní relace.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah