Reklamní fólie: podpora image a prodeje

Polepy

Polepy

Okenní grafika dnes vedle klasických wrappingových fólií, podlahových grafik, plachet a bannerů na budovy, billboardů a plakátů (posterů) patří mezi hlavní aplikace velkoformátového tisku. Okenní grafikou myslíme nejen klasickou velkoformátovou grafiku na okenních fóliích budov, ale i fólie používané například na skla automobilů a jiných dopravních prostředků či jejich částečném polepu i celopolepu – tzv. wrappingu.

Použití okenní grafiky v kombinaci s klasickým wrappingem nebo plachtami ze síťoviny (meshe), případně i fóliemi pro přímý polep omítky, či dokonce cihel (ty se začaly prosazovat až v minulém roce) umožní dosáhnout jednotného vzhledu budovy či dopravního prostředku – nejen automobilů, ale třeba i celých vlaků včetně lokomotivy a vagonů – aniž by znamenaly zásadní omezení světelného a optického komfortu pro lidi uvnitř.

K určitému snížení světelnosti sice dochází vždy, je ale kontrolované (různé fólie nabízejí různou míru tohoto snížení) a zároveň lze tímto způsobem snížit i prostup tepla a posílit soukromí. Kvalita výhledu ven je přitom u perforovaných fólií (obvykle s černou zadní stranou) omezena jen minimálně, na rozdíl od grafických motivů temnějších odstínů vytištěných na plných čirých fóliích.

Naopak u fólií, které mají umožnit průhled dovnitř, je vhodnější využít plné čiré fólie, v tomto případě ale musí být grafický motiv světlejší a obvykle i méně výrazný – nejlepší variantou je však smířit se s potiskem jen části fólie, případně jen s částečným polepem skla. Tím jsme také zároveň popsali dvě hlavní technologie okenních fólií.

Reklama na okenních fóliích je vhodnou formou krátkodobých a specializovaných promocí v maloobchodě. Zajímavou variantou, která se u nás zatím neuplatňuje tak často, je okenní aplikace fólií bez lepu s elektrostatickou úpravou, kdy fólie na sklo či případně plexisklo přilne v důsledku statické elektřiny speciálně upravenou „lepicí“ stranou.

Perforace ano, či ne?

Perforované fólie jsou vhodnější pro prosvětlené realizace, přestože i pro ně lze samozřejmě použít také potištěné plné průhledné fólie (ostatně v CLV je běžně podsvěcován i papír). Jsou rovněž díky neprůhlednosti bílých neperforovaných míst vhodnější pro výraznější působení grafických motivů ve srovnání s jejich tiskem na průhlednou fólii. Tato výhoda se poněkud oslabila s rozšířením tisku bílým inkoustem na průhledné fólie, ale jen v případech, kdy nepožadujeme průhled skrze tištěný motiv. Bílý inkoust použitý jako podtisk motivu na čiré fólii zdůrazní plastičnost motivu a lze jej případně využít i k vytvoření dojmu mléčného skla, případně malby na skle, za zlomek jejich ceny.

V poslední době se rovněž rozšiřuje používání těchto fólií na skleněných plochách („vnitřních oknech“, dveřích či zástěnách) uvnitř kancelářských či prodejních prostor. Výhodou plných čirých fólií oproti perforovaným je možnost vyššího rozlišení, důležitá zejména pro grafické motivy s krátkou pohledovou vzdáleností.

PolepyPolepy

Perforované fólie jsou rovněž omezeny z hlediska potisku: obtížně je lze potiskovat dnes často využívaným UV inkjetem, protože při tisku dochází k zatékání inkoustu do perforovaných míst, kde vzhledem k charakteru inkoustu a jeho sušení (vytvrzování síťováním) ulpívají. Jednou z výjimek je například speciální fólie UltraVision 6040 Window Perf UV výrobce Ultraflex. Problému lze částečně čelit používáním fólií s perforovaným podkladovým papírem, který je ovšem odpadem. Naopak podkladové papíry bez perforace, jako jsou třeba ReflectVue a EconoVue od Real Focusu, problém neodstraňují. Fólie bez perforace lze běžně potiskovat solventními, ekosolventními, latexovými i UV inkousty.

Novým trendem je používání speciálního lepidla, které umožní stejný vizuální efekt, na průhledné fólii zevnitř i zvenčí, fólie je přitom lepena zevnitř okna za účelem omezení atmosférických vlivů, a tedy pro delší životnost reklamy.

Kritérií výběru je více

Pro venkovní expozici (z vnější strany okna) se využívají zejména vinylové (PVC) fólie, i když samozřejmě i jejich odolnost dokáže výrazně zvýšit laminace. Ta chrání nejen proti atmosférickým vlivům typu UV záření, ale u perforovaných fólií zároveň brání hromadění vody a prachu v perforačních otvorech. Ještě lepším řešením z hlediska ochrany (také před vandalismem) je ovšem aplikace fólie zevnitř.

Kritériem výběru fólie jsou rovněž aplikační nároky: pokud bude fólii aplikovat univerzální prodejce nebo sám zákazník, je potřeba vybrat fólii aplikačně jednodušší a odolnější vůči případným chybám aplikátora. V některých případech, například při polepu vlaků, je rovněž potřeba používat kromě fólií speciální aplikační pásky, zejména na okrajích fólie.

Protože kromě PVC se jako materiál okenních fólií používají i další plasty (zejména PET a PES – polyester – a jiné), je potřeba tento materiál při aplikaci zohlednit, protože fólie z různých plastů se při ní chovají odlišně, a nelze tedy například profesionála v aplikaci vinylových fólií zvnějšku pokládat automaticky za kompetentního k aplikaci vnitřní PET fólie.

Imitační okenní fólie od Avery

Velmi zajímavým řešením jsou imitační vinylové polymericky měkčené okenní fólie Avery Graphics s permanentním akrylovým lepidlem a speciálními efekty k polepu skla. Tyto fólie imitují několik různých struktur, kterých se dříve dalo dosáhnout jen finančně náročnou úpravou samotného skla. Jde o tři válcované fólie o tloušťce 80 mikronů: fólii Multi Glass Film se sedmiletou exteriérovou životností, imitující pískované sklo, fólii Dusted Glass Film s pětiletou životností, imitující mléčné sklo, a fólii Crystal Glass Film s pětiletou životností, imitující krystalický efekt s matným povrchem. A dále o dvě lité 60mikronové fólie se sedmiletou venkovní životností: Etched Glass Film, imitující pískované sklo, a Frosted Glass Film, imitující námrazu na skle. Na český trh dodává tyto fólie například obchodní jednotka Sign/Display společnosti Ospap (dříve Multiexpo).

Není všechno zlato…

Ne vždy se aplikace okenních fólií setkává se souhlasem na všech stranách. Například celopolepy prostředků hromadné městské dopravy (tedy především autobusů, tramvají a trolejbusů) jsou často kritizovány jak z hlediska světelného komfortu lidí uvnitř, zejména při zataženém počasí, tak z hlediska lidí čekajících na dopravní prostředek na zastávce a v neposlední řadě také z estetických důvodů. Polepy bočních okenních skel automobilů, zejména tmavými fóliemi (u předního skla je to zakázáno), jsou kritizovány za „mafiánský“ vzhled, horší identifikaci řidiče i jeho zhoršený výhled ven (okolí pro něj působí tmavěji). Proto se již v loňském roce začala Policie ČR ve zvýšené míře okenními fóliemi na automobilech zabývat a stanice Státní technické kontroly mají při technických prohlídkách nařízeno proměřovat prostup světla takto upravenými okny.