Rekodifikace. Pořád si myslíte, že se vás netýká? | E15.cz

Rekodifikace. Pořád si myslíte, že se vás netýká?

ilustrační foto
ilustrační foto
• 
ZDROJ: wikimedia.org

red

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Už za několik týdnů, přesně 1. 1. 2014, se pro všechny stane závaznou nová právní úprava soukromého práva. Desítky zákonů se změní nebo úplně zruší a nahradí je nový občanský zákoník (NOZ), zákon o obchodních korporacích (ZOK) a další doprovodné předpisy. Pokud patříte mezi ty, kteří se dodnes nad dopady tohoto právního zemětřesení na svoji společnost nezamysleli, je nejvyšší čas tak učinit.

Co se týká samotné existence společnosti, nebude platit známé rčení „kdo nic nedělá, nic nepokazí.“ Především je potřeba si dát pozor na pevně stanovené termíny. Nepřizpůsobíte-li například stanovy akciové společnosti do 30. 6. 2014 nové právní úpravě, může soud vaši společnost dokonce zrušit a nařídit její likvidaci. Opomenete-li zkontrolovat ve stejné lhůtě soulad smluv o výkonu funkce s požadavky ZOK, a, v případě akciovky či sróčka, je nebudete mít uzavřeny v písemné formě, budou členové vašich orgánů vykonávat funkci zadarmo.

Uvažujete-li o založení s.r.o., zvažte, zda nepočkat do nového roku. Budete jej totiž moci mj. založit s pouhou jednou korunou českou. Rovněž by vás mohlo zaujmout, že nově nebude povinný rezervní fond tvořený ze zisku (jak v případě s.r.o., tak i a.s.), ani účast zástupců zaměstnanců v dozorčí radě akciové společnosti.

Z hlediska snížení provozních nákladů bude pro mnohé jistě zajímavé, že řízení akciové společnosti bude možné vykonávat jako „one man show“ – všechny orgány bude moci představovat jedna a tatáž osoba (při volbě monistického systému řízení může být statutární ředitel a předseda správní rady stejný člověk). Také se otevřou možnosti zavedení akcií s násobnými hlasovacími právy, u kapitálových společností pak bude možné zřídit různé druhy podílů (akcií).

Co se týče smluv, je pravdou, že stávající smlouvy se nezruší. Ani nebude nutné bezhlavě automaticky všechny smlouvy předělávat. To ale neznamená, že práva a povinnosti z nich plynoucí budou existovat dál beze změny. Základní zásady NOZ se totiž použijí na všechny smlouvy bez výjimky a vybrané typy smluv budou dokonce mít zvláštní režim. Například nájemní smlouvy se budou řídit NOZ od roku 2014, i když byly uzavřeny podle stávajícího občanského zákoníku.

Jakmile začnete po Novém roce vyjednávat o uzavření nové smlouvy, jistě vás potěší, že NOZ upřednostňuje bezformálnost, platnost smlouvy před postihem neplatností a nechává větší prostor stranám ujednat si práva a povinností odchylně od zákona. Po novu si tak například můžete v zástavní smlouvě domluvit způsob zpeněžení, nebo si po splatnosti dluhu výslovně sjednat propadnou zástavu. Také budete moct uzavřít nájemní smlouvu na ještě neexistující věc.

Na druhou stranu vyžaduje nová právní úprava mnohem větší pozornost a bdělost – například ještě před samotným uzavřením smlouvy můžete nést odpovědnost, když nakonec bezdůvodně a nečekaně couvnete. Nebo se vám může stát, že uzavřete smlouvu s jiným obsahem, než jste původně zamýšleli. Typickým příkladem je zaslání písemného potvrzení (např. slovy „v návaznosti na dnešní schůzku potvrzuji, že jsme se domluvili takto: …“) – neodmítnete-li nepodstatné odchylky od vaší ústní domluvy, budou platit podmínky zaslané písemně. Jsou vašimi smluvními partnery malí podnikatelé a vy máte lepší hospodářské postavení? Pozor na to, že dle NOZ můžou být i oni chráněni zákonem jako „slabší strana“.

A to je jen začátek. Stavba jako součást pozemku, věc bez vlastníka, nové zápisy do katastru nemovitostí a další podstatné změny můžou vaše podnikání také významně ovlivnit. Každopádně se vás rekodifikace týká!

Komplexní jednodenní školení na nový občanský zákoník pro podnikatele: „Jak změní nové soukromé právo podnikání od roku 2014?“

7.11.2013 – Praha

21.11.2013 – Ostrava

Co musejí podnikatelé v souvislosti s rekodifikací udělat? Členové orgánů a jejich povinnosti od roku 2014. Novinky v jednání za podnikatele. Co se změní při uzavírání smluv? Změny u nemovitostí. Daňové dopady rekodifikace.

Rezervace vstupenek: seminare@profit.cz

Další informace ZDE

Autor: red

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah