Růst mobilní internetové reklamy se zrychlil

Ilustrační foto

Ilustrační foto Zdroj: archiv

Mobilní zařízení předstihnou v roce 2017 počítače a stanou se hlavním reklamním médiem. Dojde k tomu o rok dříve, než se původně očekávalo. Podle zprávy Advertising Expenditure Forecasts (Předpověď výdajů na reklamu), kterou vydala společnost ZenithOptimedia, utratí v roce 2017 zadavatelé reklamy na celém světě za mobilní internetovou reklamu 99,3 miliardy USD a za internetovou reklamu pro stolní počítače 97,4 miliardy USD.

Agentura ZenithOptimedia v prosinci předpovídala, že reklama na mobilním internetu předstihne reklamu pro počítače v roce 2018, ale díky rychlému rozvoji mobilního reklamního trhu, k němuž od té doby došlo, tuto předpověď aktualizovala.

Mobilní reklama roste ostrým tempem. V roce 2015 stoupla o 95 procent a pro rok 2016 se předpovídá nárůst o 46 procent, pro roky 2017 a 2018 pak o 29 procent ročně. Mobilní zařízení jsou již nyní hlavním prostředkem pro přístup k internetu. Díky tomu, že zadavatelé reklamy zjišťují, jak nejlépe komunikovat za použití mobilního internetu, si reklamní trh nachází spotřebitele.

Vrchol reklamy na stolních počítačích nastal v roce 2014 s hodnotou 98,9 miliardy USD. V roce 2015 se výdaje na ni snížily 98,7 miliardy USD současně s tím, jak zadavatelé reklamy přesměrovali své rozpočty směrem k mobilní reklamě. ZenithOptimedia očekává, že reklama na stolních počítačích bude klesat také ve zbytku období, jež zahrnuje její předpověď – v roce 2016 o 0,9 procenta, v roce 2017 o 0,4 procenta a v roce 2018 dokonce o šest procent.

Podle předpovědi budou v roce 2018 mít výdaje na reklamu pro počítače celkovou hodnotu 91,5 miliardy USD. Reklama pro stolní počítače bude mít na veškeré internetové reklamě podíl 42 procent a mobilní reklamě připadne zbývajících 58 procent.

Růst mobilní reklamy diktuje Čína

Vedoucím trhem s mobilní reklamou je Čína. Mobilní reklama tam na internetu již nyní převládá . Letos bude mít mobilní reklama podíl 29 procent na celém reklamním trhu, v roce 2018 pak podíl 47 procent. V Číně bude mít letos 56% Podíl na výdajích na internetovou reklamu bude letos v Číně 56 procent a v roce 2018 bude tento podíl představovat 78 procent. Mobilní reklama letos také předstihne televizi a stane se největším čínským reklamním médiem.

V příštím roce Čína předčí USA a stane se největším trhem s mobilní reklamou. Čínští zadavatelé reklamy za mobilní reklamu utratí 32,7 miliardy USD, zatímco ti američtí 30,5 miliardy USD.

Mobilní reklama je na vzestupuMobilní reklama je na vzestupu | archiv

„Zadavatelé reklamy v Číně jdou napřed v přizpůsobování se vzestupu mobilních technologií,“ uvedl Jonathan Barnard, vedoucí předpovědí společnosti ZenithOptimedia. „V Číně je již nyní mobilní reklama nejvýznamnějším médiem a komunikace značek probíhá primárně na mobilech. Je pouze otázka času, kdy zbytek světa srovná s Čínou krok.“

Druhým nejrozvinutějším trhem s mobilní reklamou je Spojené království. Letos to bude jediný další trh, kde bude mít mobilní reklama na internetové reklamě více než poloviční podíl, konkrétně 51 %, a kde bude více výdajů na reklamu směrováno do mobilní reklamy než do jakéhokoliv jiného média. Letos bude mít mobilní reklama 28% podíl na celkových výdajích na reklamu ve Spojeném království a v roce 2018 tento podíl vzroste na 39 procent.

V celosvětovém měřítku se mobilní reklama nachází za televizí a tak tomu bude i nadále alespoň v několika příštích letech. ZenithOptimedia očekává, že do roku 2018 budou mít výdaje na mobilní reklamu celkovou hodnotu 127,8 miliardy USD a výdaje na televizní reklamu 192,2 miliardy USD.

Displejová reklama na ústupu

Tradiční displejová reklama, tedy bannery a podobné formáty, letos poklesne o 3,1 procenta poté, co v roce 2015 vzrostla o 8,6 procenta. Ačkoliv v příštích dvou letech ZenithOptimedia očekává určitý růst, bude sotva stačit k tomu, aby vyrovnal postavení ztracené v letošním roce. Mezi lety 2015 a 2018 poroste digitální displejová reklama v průměru o pouhé 0,3 procenta, takže bude v podstatě stagnovat.

To znamená, že v příštích třech letech budou jedinými zdroji růstu displejové reklamy on-line video a sociální média. Tyto dva typy reklamy ovšem rostou velice rychle – aktuální predikce zní, že mezi lety 2015 a 2018 on-line video poroste průměrně o 20,1 % ročně a sociální média o 23,6 %.

Náhlý pokles tradiční displejové reklamy je důsledkem rychlého přechodu na mobilní reklamu. Bannerové reklamy jsou na mobilních zařízeních mnohem méně efektivní než na počítačích – spotřebitelům připadají rušivější a kliknou na ně spíše náhodou než kvůli jejich vzhledu.

On-line video naopak těží z rostoucí dostupnosti vysoce kvalitního obsahu a z vylepšení v oblasti zobrazování na mobilních telefonech, jako jsou lepší displeje a rychlejší připojení. Pro mnohé spotřebitele se kontrola jejich účtů na sociálních sítích z mobilních zařízení navíc stala pravidelným, zakořeněným zvykem a reklamy na sociálních médiích hladce splývají s přehledem vybraných příspěvků v mobilních aplikacích.