STEM/MARK: Nejpřijatelnější je financovat charitu | E15.cz

STEM/MARK: Nejpřijatelnější je financovat charitu

STEM/MARK: Nejpřijatelnější je financovat charitu
Mezi nejúspěšnějšími počiny Hithitu figuruje projekt "Nakopni Jatka!" na podporu multifunkčního novocirkusového prostoru Jatka 78 v pražských Holešovicích. Jeho autoři získali od dárců takřka 2,5 milionu korun.
• 
ZDROJ: Repro Strategie
Pojem „crowdfunding“ – hromadné financování (obvykle kreativního projektu, realizované přes internet) ještě zdaleka nepatří mezi všeobecně známé, jak zjistil výzkum STEM/MARK pro Strategii.

Správný význam pojmu crowdfunding si spontánně vybaví ani ne desetina internetové populace, častěji muži, lidé s vysokoškolským vzděláním, z Prahy či jiných velkých měst. Nicméně po objasnění pojmu deklaruje zhruba čtvrtina respondentů, že se s crowfundingem už setkala, ale formou spíš pasivní, o něčem takovém jen slyšeli nebo četli. Samotnou aktivní účast uvádí šest procent respondentů. Podobný podíl lidí nabídku přímo dostal, ani ne polovina z nich se ale zapojila.

Z oblastí, kam finanční podpora směřuje, jde nejčastěji o charitu, kulturní projekty (např. CD Mňágy a Žďorp, podpora místního kina, varhany do kostela, vydání knihy), software, internet, počítačové hry, půjčky. Nebo i známá výprava žlutých trabantů (do Tichomoří, po Austrálii).

Obecný postoj ke crowdfundingu je převážně pozitivní (57 procent) nebo neutrální (35 procent), zásadní nesouhlas vyjadřují opravdu jen výjimky (3 procenta). Při dotazu na případnou osobní účast v podobném projektu je situace jiná. Více než čtvrtina (27 procent) by odmítla bez přemýšlení, ostatní by o účasti uvažovali.

Připadá vám realizace nějakého projektu pomocí crowdfundingu jako správná myšlenka?Připadá vám realizace nějakého projektu pomocí crowdfundingu jako správná myšlenka?Autor: Repro Strategie

Zajímavá je síla jednotlivých motivací, které by účastníky mohly zlákat. Nejlépe funguje odměna – 44 procent by se rozhodovalo podle výše zisku nebo druhu poskytnuté výhody. Menší podíl případných účastníků (29 procent) by motivovaly spíš ideje. Být součástí projektu by byl důvod pro 16 procent a pomoci dobré myšlence by chtělo dalších 13 procent internetové populace.

Ze seznamu ukázkových projektů, které jsme dotazovaným nabídli, jednoznačně vyhrává užitečnost – projekt s vytvořením pracovních míst pro handicapované. Následuje vydání desky oblíbené kapely, hudební festival, vydání cestopisu, počítačová hra, rolovací boty do kapsy a na posledním místě designový vibrátor. Ženy by více podpořily charitu a cestopis, muži hru a vibrátor. Obecně se myšlenka crowdfundingu líbí nejvíce mladým do 30 let, naopak lidé nad 45 let by častěji účast rovnou odmítli.

Jak byste reagovali, kdyby vás někdo oslovil s nabídkou účastnit se projektu financovaného pomocí crowdfundingu?Jak byste reagovali, kdyby vás někdo oslovil s nabídkou účastnit se projektu financovaného pomocí crowdfundingu?Autor: Repro Strategie

Výzkum byl proveden 29. 2. – 2. 3. 2016 na Českém národním panelu (ČNP) prostřednictvím internetového dotazování na vzorku 512 respondentů. Výsledný soubor reprezentuje internetovou populaci ve věku 15–59 let podle pohlaví, věku, vzdělání a regionu.
Základ: Internetová populace, n = 512. Zdroj: STEM/MARK, březen 2016

 

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!