Bendl zrušil tendr na rozvoj registrů

Petr Bendl

Petr Bendl Zdroj: E15 Robert Zlatohlavek

V zadávací dokumentaci jedné z letošních největších zakázek ministerstva zemědělství, v němž hledalo firmu pro rozvoj zemědělských databází neboli registrů, se vyskytly nesrovnalosti. Na jejich základě ministr zemědělství Petr Bendl (ODS) raději tendr na léta 2012 až 2016 s předpokládanou cenou téměř 180 milionů korun zrušil.

„Obdrželi jsme několik dotazů a posléze i námitky jednoho z uchazečů. Ty byly podle zadavatele závažné a vedly k rozhodnutí o zrušení zakázky,“ řekl deníku E15 mluvčí ministerstva Jan Žáček.

„Nyní se připravuje nová otevřená veřejná zakázka, ve které řešíme, zda a jak umožnit uchazečům přeprogramování částí či celku stávajících registrů, které zadavatel potřebuje rozvíjet,“ dodal.

Tendr se týká sedmi databází se zemědělskými informacemi. Největším registrem je evidence využití půdy. K dalším patří například registr vinic, chmelnic či intenzivních sadů, evidence zemědělských podnikatelů či registr zvířat. Dosud provoz a rozvoj registrů zajišťovaly čtyři firmy – CCV, Sitewell, PDS a Aquasoft.

Do zrušené zakázky se přihlásili dva zájemci – prvním je Telefónica O2, druhou nabídku společně podala čtveřice firem CCV, Sitewell, PDS a Wincor Nixdorf.

V průběhu zadávacího řízení vyšla podle úřadu najevo rizika, která ministerstvo nebylo schopno akceptovat. Mimo jiné se ukázalo, že výměna dosavadních částí registrů by mohla vést k vyšší ceně zakázky. Použití jiné varianty v podobě levnějšího komponentu by ale mohlo být vnímáno jako nesoulad s původním zadáním – a tedy vést k možnosti tendr napadnout. Pokud by se navíc změnil technický charakter registrů, mohla by nastat situace, kdy by nemohl být provoz registrů zajištěn stávajícími provozními smlouvami.