Český venkov si má polepšit. Do roku 2020 získá přes 82 miliard

Trnová u Prahy (ilustrační foto)

Trnová u Prahy (ilustrační foto) Zdroj: Erben Eduard

Více než 82 miliard korun (3,04 miliardy eur) získají tuzemští zemědělci v rámci Programu rozvoje venkova. Výsledná částka se zvýšila o tři miliardy z prvního pilíře Společné zemědělské politiky. První pilíř hospodaří s penězi na přímé platby, tržní a veterinární opatření, druhý pilíř je právě na rozvoj venkova.

Rozpočet Programu rozvoje venkova je nižší než v předchozím období od roku 2007, kdy počítal s celkem 3,6 miliardy eur. Zhruba 300 milionů eur určených pro podporu venkovským obcím ale bylo vyčleněno do kohezní politiky. Tuto podporu budou v budoucnu řešit jiné operační programy.

„Ministerstvo zemědělství přišlo o oblast, která k nám přirozeně patří. Nejsem si jist, zda financování z jiných programů bude odpovídající,“ podotkl ministr zemědělství Marian Jurečka. Vláda naopak nedávno schválila zvýšení spoluúčasti státu z 15 na 25 procent, tedy o zhruba devět miliard korun.

Více peněz na životní prostředí, méně na konkurenceschopnost

Proti předchozímu období se zvýší podíl peněz na ochranu životního prostředí o osm procentních bodů na 64 procent rozpočtu Programu rozvoje venkova. Naopak o pět bodů na 17 procent klesl podíl peněz na zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví.

Třetí největší položkou s pětiprocentním podílem bude organizace potravinového řetězce a dobré životní podmínky zvířat. V minulém období získala tato oblast jen 0,2 procenta.

Environmentální opatření obsahují plošně orientovanou víceletou podporu. Cílem je zachování a podpora zemědělských a lesnických ekosystémů, podpora účinného využívání zdrojů a snižování negativních dopadů klimatické změny. Program se zaměřuje i na platby podpory hospodaření na územích v rámci sítě Natura 2000 nebo podporu ekologického zemědělství. Podpora se týká i zalesňování zemědělské půdy.

Materiál by měla příští týden projednat vláda a poté jej ministerstvo předloží Evropské komisi. Definitivní schválení EU ministerstvo očekává v prvním čtvrtletí 2015 a v květnu chce začít přijímat žádosti pro plošná opatření.

Sto dní v úřadě: Ministr zemědělství Jurečka se rád chlubí. A občas lže

Zabetonované Krkonoše i zachráněné roubenky. Čtyřicátníci mění český venkov