Báňský úřad zrušil příkaz k zasypání kulturní památky dolu Žebračka

Důl v lokalitě Žebračka u Zlatých Hor

Důl v lokalitě Žebračka u Zlatých Hor Zdroj: zlatohorskaspelologicka.cz

Báňský úřad v Ostravě zrušil příkaz k likvidaci důlního propadu v lokalitě Žebračka u Zlatých Hor na Jesenicku. „Dne 27. března byl závazný příkaz v části, kterou byla nařízena likvidace kulturní památky propadu na ložisku Žebračka, zrušen pro rozpor s právními předpisy,“ uvedlo ministerstvo kultury, které zrušení příkazu iniciovalo.

Propadlina na ložisku Žebračka spravovaného státním podnikem Diamo byla v roce 2004 prohlášena ministerstvem kultury za kulturní památku, neboť se podle něj jedná o unikátní objekt mimořádných kulturně historických hodnot, jenž svým významem přesahuje hranice našeho státu. K těmto závěrům dospěla podle ministerstva i Česká geologická služba.

Inspektor Obvodního báňského úřadu v Ostravě ale původně bez ohledu na skutečnost, že propadlina na ložisku Žebračka je kulturní památkou, nařídil v dubnu loňského roku ihned provést likvidaci propadu zasypáním. Jako důvod tehdy uvedl to, že propadlina není dobře zabezpečená.

„Inspektor zjevně překročil své pravomoci. Závazný příkaz vydal nejen v rozporu se zákonem o státní památkové péči, ale i s dalšími právními předpisy,“ uvedlo ministerstvo. To požádalo báňský úřad o přezkoumání rozhodnutí jejího inspektora. Ministerstvo se také obrátilo na rezort financí, který poté loni na konci roku rozhodl o zrušení zadávacího řízení k veřejné zakázce na likvidaci opuštěného důlního díla Žebračka.

Stát tak mimo jiné ušetří sto milionů korun, které měla zakázka stát. Proti zasypání propadu Žebračka se ozvala i česká centrála cestovního ruchu CzechTourism, podle níž by se důl Žebračka mohl místo zasypání stát lákavou turistickou atrakcí. Obliba hornických památek totiž mezi turisty stoupá. O zachování dolu jako atrakce pro turisty usilují i tamní obyvatelé.