ČEZ, Komerční banka či Orlen založili alianci. Ta má pomoci dekarbonizaci českého průmyslu

Zdroj: E15 Michaela Szkanderová

V Česku vznikla Aliance pro bezemisní budoucnost, která má prosazovat přechod na klimaticky neutrální technologie a sdílet své know-how. Zakladateli jsou přitom velké české firmy jako je ČEZ, Komerční banka, McKinsey, Moneta Money bank, Onsemi, Orlen Unipetrol, PWC a Wienerberger.

Mezi partnery patří České radiokomunikace, společnost Liberty, Škoda Auto a také Svaz měst a obcí. Dalšími členy jsou společnosti Arthur D. Little, Metalimex, Spolchemie, Sudop Group, Vodafone a Zásilkovna. Jedním ze zakládajících členů je Svaz moderní energetiky.

Cílem Alience má být zajistit, aby česká ekonomika nepřišla o konkurenceschopnost ve světě kvůli pomalé implementaci nízkoemisních modelů a technologií. Aliance odstartovala svou činnost v listopadu. 

„Český průmysl musí dekarbonizovat. Konkurenční výhoda českého průmyslu byla dlouho závislá na domácím levném uhlí. Využívání uhlí v naší ekonomice postupně skončí a my musíme hledat pro náš průmysl nové impulzy," uvedl generální ředitel ČEZ a viceprezident ApBB Daniel Beneš. ČEZ oznámil cíl být uhlíkově neutrální do roku 2040. Beneš chce přicházet s těmi nejlepšími řešeními, které pomohou českému průmyslu. 

Podle generálního ředitele MONETA Money Bank Tomáše Spurného započala banka transformační proces už před sedmi lety. „Vítáme vznik Aliance, jejíž členem se stáváme proto, abychom prosazovali racionální přístup pro transformační období, kdy se česká ekonomika musí přeorientovat na obnovitelné zdroje," řekl Spurný.

Podle Tomáše Henrika, člena představenstva skupiny ORLEN Unipetrol, je však potřeba shody napříč politickým spektrem včetně vytvoření legislativního rámce, který zohledňuje aktuální situaci a výzvy v průmyslu i dopravě. „V samotném chemickém průmyslu je naší výzvou především dekarbonizace, výroba a uchovávání elektrické energie z alternativních zdrojů, intenzivnější využití vodíku a zavedení principů cirkulární ekonomiky s důrazem na recyklaci,“ řekl Herink.

„Transformace průmyslu a dopravy představuje pro Škoda Auto nejvýznamnější výzvu za poslední desítky let a změnu paradigmatu v celých odvětvích. Je pro nás stěžejní, aby leadeři ve svých oborech společně komunikovali přínosy bezemisních technologií. Pro nás jako výrobce automobilů spolupracujícího s mnohými dodavateli v celém světě je zásadní, aby dekarbonizoval celý hodnotový řetězec,“ sdělil Martin Jahn, člen představenstva Škoda Auto pro Prodej a Marketing. Je proto rád, že aliance vznikla.