Energetický ombudsman vyřešil už přes 80 stížností na obchodníky s energiemi | E15.cz

Energetický ombudsman vyřešil už přes 80 stížností na obchodníky s energiemi

Energetický ombudsman Petr Scholz
Energetický ombudsman Petr Scholz
• 
ZDROJ: Siebert Martin/Euro

Jan Stuchlík

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Za prvních šest měsíců fungování řešil energetický ombudsman Energetického regulačního úřadu (ERÚ) stovku podnětů od spotřebitelů. „V šetření je nyní přibližně patnáct stížností, zbytek byl v naprosté většině vyřešen ke spokojenosti stěžovatele,“ uvedl mluvčí regulačního úřadu Jiří Chvojka.

Do funkce ombudsmana letos v únoru jmenoval ERÚ Petra Scholze, který dříve působil jako finanční arbitr. S žádostí o pomoc se na něj může obrátit spotřebitel, fyzická osoba, který není spokojen s vyřízení reklamace ze strany dodavatele energií. „Typicky se jedná o stížnosti na postupy obchodníků, vyúčtování spotřeby a přípojky energií, včetně sankcí za černý odběr,“ dodal Chvojka.

Hlavním Scholzovým úkolem pro první měsíce ve funkci byla příprava předpisů, díky nimž se energetický ombudsman stane standardní institucí pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů v oblasti energetiky. Až dosud je spíše vyjednavačem v případech, kdy oddělení ochrany spotřebitele ERÚ nedokáže zákazníkům pomoci a celý spor by musel skončit u soudu.

Počítá s ním zákon

S institucí energetického ombudsmana počítá novela zákona o ochraně spotřebitele, kterou připravilo ministerstvo průmyslu a obchodu a která do českého právního řádu zavádí způsob mimosoudního řešení spotřebitelských sporů podle požadavků Evropské unie.

„Již v současné době obsahuje energetický zákon ustanovení, která se týkají mimosoudního řešení sporů. V rámci novely se navrhuje tato oprávnění Energetického regulačního úřadu k řešení sporů na návrh spotřebitele energie ještě rozšířit,“ vysvětlil mluvčí ministerstva průmyslu Filip Matys.

Alena Vitásková, ERÚ Autor: CTK/Sterba Martin, Fluger Rene
Předsedkyně ERÚ Alena Vitásková (foto ČTK)

Už nyní například ERÚ rozhoduje spory mezi zákazníky obchodníky o plnění povinnosti ze smluv či o náhradách za nedodržení standardů kvality dodávek. Novela energetického zákona, která je nyní v připomínkovém řízení navíc rozšiřuje pravomoci ERÚ i na spory mezi spotřebiteli a obchodníky, které by jinak musel řešit soud, pokud s tím budou obě strany souhlasit.

Kromě energetického ombudsmana zřizuje také ombudsmana pro oblast telekomunikací a obecného ombudsmana. Spor by měl podle novely skončit dohodou spotřebitele a obchodníka. Vytvoření funkce energetického ombudsmana je podle ERÚ jedním z nezbytných kroků k řešení řady problémů ve vztahu spotřebitele a obchodníků s energiemi, které je možné v mnohých případech urovnat radou nebo jednoduchým návodem ke správnému postupu.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah