Evropské jaderné elektrárny projdou testy každých šest let

Jaderná elektrárna Temelín

Jaderná elektrárna Temelín Zdroj: Euro Martin Pinkas

Jaderné elektrárny v Evropské unie by měly procházet každých šest let právně závaznými zátěžovými texty. Novela směrnice o jaderné bezepčnosti, s níž přišla Evropská komise, má nařídit státům, aby se společně dohodly na tematickém zaměření těchto testů a na společné metodice hodnocení. Členské státy také budou odpovídat za provádění příslušných doporučení. V případě prodlení či neprovedení doporučení může Evropská komise do daného členského státu vyslat ověřovací delegaci.

Novela směrnice nařídí státům, aby v případě havárií zajistily, že se prakticky vyloučí únik radioaktivity do životního prostředí. V každé jaderné elektrárně proběhne alespoň jednou za deset let pravidelná bezpečnostní prověrka. Pokud se bude uvažovat o prodloužení životnosti elektrárny, bude ji čekat zvláštní prověrka.

Všechny nové jaderné elektrárny mají mít takovou konstrukci, která v případné porušení jádra reaktoru nepřipustí únik radioaktivity mimo elektrárnu. Každá jaderná elektrárna bude muset mít středisko reakce na mimořádné situace, které bude chráněno proti radioaktivitě a zemětřesením či záplavám.

Bezpečnost jako největší priorita

„Je na členských státech, aby se rozhodly, zda hodlají vyrábět jadernou energii, či nikoli. Skutečností zůstává, že v Evropě je v současnosti v provozu 132 jaderných reaktorů. Naším úkolem v Komisi je zajistit, aby u každého z těchto reaktorů byla nejvyšší prioritou bezpečnost,“ vysvětluje návrh Komise Günther Oettinger, komisař pro energetiku.

Vnitrostátní dozorné orgány a provozovatelé elektráren budou muset vypracovat strategii, v níž bude vymezeno, jak bude veřejnost informována v případě havárie, ale i v době běžného provozu elektrárny. Kromě toho budou mít občané příležitost podílet se na rozhodovacím procesu při udělování povolení pro novou jadernou elektrárnu, navrhuje Komise.