Tatra Defence Vehicle posílí výrobu. Dodá armádě další obrněnce Titus za 3,6 miliardy

Tatra Titus

Tatra Titus

Obrněnec Titus
Tatra Titus
kolový obrněný transportér Titus na podvozku Tatra
Vvozidlo Titus
5
Fotogalerie

Byznys ryze zbrojařské firmy Tatra Defence Vehicle navázané na automobilku Tatra Trucks začne od příštího roku prudce stoupat, společnost se stane jedním z hlavních dodavatelů armády. Vedle osmikolových transportérů Pandur poptává vojsko i šestikolová vozidla Titus na tatrováckých podvozcích osazená francouzskými nástavbami koncernu Nexter Systems. Finanční objem nové zakázky odhadovaný na 3,6 miliardy by byl o něco menší než první šestimiliardový kontrakt na 62 titusů, z nichž drtivá většina má být vyrobena a dodána příští rok. Druhá etapa projektu se plánuje na roky 2025 až 2027.

„Další kolová vozidla Titus budou nahrazovat zastaralá velitelsko-štábní vozidla, mobilní provozovny MPP-40 a spojovací vozidla,“ potvrdila mluvčí Generálního štábu Armády ČR Vlastimila Cyprisová. Obecně řečeno půjde podle ní o výměnu rádiových a radioreleových systémů včetně nástaveb a podvozků s odolným pancéřováním a protiminovou ochranou, které odpovídají standardům NATO.

Kolik přesně obrněnců s moderním vybavením a balistikou pro velitele a spojaře si vojsko dodatečně objedná, zatím není jasné. Vzhledem k předpokládané ceně by mělo jít o desítky vozů.

Tatra Defence Vehicle (TDV) může objem výroby zvýšit. „Máme vytížené i kapacity na výrobu pandurů, pracujeme na zakázce pro Indonésii. Ale v případě potřeby jsme připraveni urgentně řešit české požadavky,“ řekl deníku E15 šéf firmy Tomáš Mohapl.

Nyní je pozornost TDV i ministerstva obrany zaměřena na nejdůležitější a velmi náročné zkoušky vozidel Titus. Provádějí je sami vojáci a simulují při nich různé bojové situace. Testy začaly v září, skončit mají tento měsíc. Pokud by obrněnce neobstály, musel by výrobce nedostatky odstranit. Případné závažnější komplikace by mohly zatím bezproblémovou pozici TDV z uskupení Czechoslovak Group oslabit.     

Splnění takzvaných vojskových zkoušek je podmínkou pro dokončení původního kontraktu na vozidla Titus i uzavření navazující zakázky. Testy mají ověřit shodu požadovaných technických parametrů s parametry skutečných obrněnců v podmínkách, které se blíží jejich reálnému nasazení například v zahraniční misi.  

Titusy jsou prověřovány komplexně jako celek i po jednotlivých částech včetně elektronických a také zbraňových nástaveb. „Jednotlivé dílčí zkoušky se například zaměřují na prověření jízdných vlastností podvozkové platformy Titus, funkčnost nadstavbové části se systémy určenými k zabezpečení utajovaného a neutajovaného spojení. Nedílnou součástí zkoušek je i testování lafety ke kulometu Minimi,“ upřesnila Cyprisová.

Jak si obrněnce zatím vedou, odmítla armáda komentovat. „Dílčí závěry vojskových zkoušek nesdělujeme,“ dodala mluvčí Generálního štábu AČR.

Kromě základní varianty obrněného transportéru lze titusy dodávat i v průzkumné, velitelské, zdravotnické, logistické nebo v ženijní verzi. Vyvinuta je rovněž speciální nástavba pro boj v zastavěných oblastech nebo verze se 120milimetrvým minometem. Titus patří do kategorie vozidel MRAV (Multi-Role Armoured Vehicle), jež se vyznačují vysokým stupněm ochrany posádky, ale zároveň přes svou hmotnost mají dobrou mobilitu a průchodnost terénem.

Další stěžejní zakázkou armády pro TDV má být výroba zhruba sedmi desítek nových osmikolových obrněnců Pandur a zásadní modernizace více než stovky stávajících, které čeká především výměna zbraňových věží.

„Musíme dozbrojit klíčovou 4. brigádu rychlého nasazení, která má dva prapory na transportérech Pandur a jeden na lehkých obrněných vozidlech, což je nevyhovující. Zároveň musíme zahájit modernizaci už provozovaných pandurů. Jejich největším problémem je bezosádková věž, která je technicky zastaralá, poruchová a firma ji už nevyrábí,“ řekl první náměstek ministryně obrany František Šulc.

Nyní rezort obrany čeká výběr dodavatele věžových kompletů, což je po podvozku nejdražší část transportéru. Může tvořit až 40 procent celkové ceny vozidla. Výměna nových věží se bude týkat také dříve nakoupených pandurů.

 

Z Tatra Defence Vehicle se stává jeden z hlavních dodavatelů armády

– Od příštího roku TDV zahájí sériovou výrobu vozidel Titus a připravuje se na dosažení kapacity pěti desítek vozidel Titus nebo Pandur za rok. Od roku 2024 se bude TDV podílet na výrobě houfnic Caesar. Zakázku na prvních 62 titusů za šest miliard korun firma získala v roce 2019. Celkem 57 obrněnců vyrobí a dodá v roce 2023, zbylých pět v roce 2024.

– TDV na jaře meziročně zdvojnásobila počet zaměstnanců na stávajících 160 a v náboru bude pokračovat. Ve společnosti pracuje 20členný tým konstruktérů a vývojářů, kteří reagují na požadavky zákazníků.

– V červnu ministerstvo obrany oznámilo, že chce nakoupit zhruba sedm desítek nových transportérů Pandur a zásadně modernizovat 107 pandurů zařazených do výzbroje na začátku minulé dekády. Už v roce 2017 TDV, která pandury licenčně vyrábí, dodala dvacítku pandurů pro velitele nebo spojaře za dvě miliardy korun.

– V září Generální štáb AČR potvrdil, že v letech 2025 až 2027 potřebuje další vozidla Titus. Zakázku odhadl na 3,6 miliardy korun. Nové obrněnce nahradí zastaralá velitelsko-štábní vozidla, mobilní provozovny MPP-40 a spojovací vozidla.

– Paralelně s přípravou sériové výroby vozidel Titus běží projekt STARKOM, který představuje vysoce moderní rušič vyvíjený Vojenským výzkumným ústavem, na kterém spolupracuje TDV s automobilkou Tatra Trucks.

– Dalším významným výrobním programem jsou pancéřované kabiny pro vozidla na podvozku Tatra, které si objednalo belgické ministerstvo obrany. TDV pro tento projekt kompletně vyvinulo zcela novou kabinu s velmi vysokým stupněm balistické a minové ochrany, který v dané kategorii nemá obdoby. Touto kabinou bude vybaveno 352 vozidel na tatrováckém podvozku pro belgickou armádu.