Firmy: Při tvorbě norem existuje korupce. Úřad to odmítá | E15.cz

Firmy: Při tvorbě norem existuje korupce. Úřad to odmítá

Stavba
Stavba
• 
ZDROJ: ctk

try

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Transparency International a profesní asociace ze stavebnictví zveřejnily hodně tvrdou kritiku. Nižší bezpečnost materiálů, zvyšování cen produktů a mnohamilionové ztráty výrobců. To je podle nich důsledek neprůhledných a nekoncepčních změn norem, které jsou často psané až podezřele na míru některým subjektům. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví jejich tvrzení odmítá. Přesto chce na podzim zavést novinku, která tvorbu norem ještě více zprůhlední.

„Nestandardní postupy, například neprůhlednost, při schvalování změn a revizí norem všeho druhu mohou být indikátorem prosazování dílčích soukromých zájmů,“ řekl natvrdo E15.cz právník Petr Leyer z protikorupční organizace Transparency International.

S neprůhlednými úpravami státních norem nepodle jeho slov lze setkat ve všech zejména stavebních oborech od izolačních materiálů až po výstavbu výtahů nebo výrobu kabelů. Velmi často jsou prý zneužívány protipožární normy.

Mechanismus ovlivňování norem je prý velmi jednoduchý. Kvůli údajné ochraně spotřebitelů se pozmění normy související například s protipožární ochranou nebo tepelně izolačními vlastnostmi.

„Přestože procesní požadavky jsou formálně dodrženy, změny často probíhají bez širší diskuse v rámci oboru, kterého se dotýkají. Jedná se přinejmenším o nekoncepčnost odpovědných orgánů,“ vysvětlil Leyer.

To potvrdili i představitelé profesní asociace: „Stává se, že nejsme jako asociace přizváni k diskusi změn zákonů, které výrazně ovlivní naše odvětví. Nelze se proto ubránit podezření z nekalých praktik či korupce,“ řekla E15.cz Marcela Jonášová z Asociace výrobců minerální izolace.

Výrobci prý počítají stamilionové ztráty

Změny a revize norem pak podle asociace umožní prodávat do té doby nevyhovující materiály nebo naopak jejich prodej zpřísní: „Výrobci pak musí získat například nové certifikace, i pokud výrobky fakticky normě vyhovují,“ dodala Jonášová.

Celý proces získání certifikace a změny výrobních postupů pak může trvat i déle než rok. „I vyhovující výrobky musí podstoupit nákladný a časově náročný proces testování a certifikace. Během této doby získá nekalý konkurent značnou tržní výhodu, která může postižené firmy připravit o desítky, či dokonce stovky milionů korun,“ upřesnila princip protežování Jonášová.

Stavba Autor: Archiv E15

Podle výrobců izolací jde při změně norem o čas, peníze i konkurenční výhodu

Protipožární norma měla hrát do karet jedné firmě

Příkladem netransparentní a zbytečné změny, proti které se vzbouřilo nejen odvětví izolačních materiálů a výrobců sendvičových panelů, je změna požární normy ČSN 73 0810/Z1. Ta snížila bezpečnost staveb výrobních objektů, kde jsou na stěny aplikovány lehké sendvičové panely. „Na tyto stavby bylo možné navrhovat a použít hořlavé výrobky, které získaly zvláštní klasifikaci,“ popsala Jonášová.

Vadný článek normy podle ní poškodil mnoho firem na českém trhu, které se téměř rok snažily o nápravu: „V závěru jsme uspěli a úřady nakonec přiznaly neoprávněnost požadavků a vadný článek normy byl zrušen,“ dodala Jonášová. Předepsaná zkouška byla podle ní navíc s vysokou pravděpodobností v rozporu s evropským systémem hodnocení a označením CE.

Vydání změny normy prokazatelně předcházely experimentální zkoušky sendvičových panelů jistého významného výrobce. Ten jednu z těchto experimentálních zkoušek využil v oficiálním protokolu o klasifikaci do třídy „ekvivalent DP1“, který vystavil již týden po vydání změny normy.

„Ostatní firmy z odvětví tento počin vnímají jako neoprávněnou konkurenční výhodu poskytnutou zpracovatelem normy, protože příprava na zkoušky, jejich provedení a vyhodnocení probíhá běžně několik měsíců,“ uzavřela Jonášová.

Plochá či šikmá střecha

Podobný spor jako výrobci minerálních izolací vedou také výrobci střešních krytin a fólií v normě pro navrhování střech ČSN 73 1901. Ta naprosto neodůvodněně v rozporu s evropskou praxí zvýhodňuje výstavbu plochých střech s využitím asfaltových pásů na úkor šikmých střech využívajících hydroizolační fólie lehkého typu.

Negativní dopady takových změn mohou být podle Jonášové podstatné i pro spotřebitele: „Může být ohroženo zdraví a bezpečnost lidí, pokud se do prodeje dostanou potenciálně nebezpečné výrobky. Případně spotřebitelé více zaplatí, protože jsou jim vnucovány výrobky úzkého okruhu firem disponujících patřičnou certifikací.“

Stavba Autor: Archiv E15

Nejen o výrobce, ale i o spotřebitele se hraje při normotvorbě, tvrdí výrobci stavebních izolací

Úřad: Kritika není opodstatněná

Předseda Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) Milan Holeček ostrou kritiku odmítá.

„Normy, které popisuje článek, jsou technické normy, označované v České republice ČSN. Principy tvorby technických norem jsou zakotveny v Dohodě o technických překážkách obchodu - WTO/TBT. Ta zabezpečují, aby technické předpisy, technické normy a postupy posuzování shody nebyly připravované, přijímané nebo uplatňované s úmyslem vytvářet zbytečné překážky obchodu,“ napsal E15.cz.

Toto je podle Holečka zajištěno projednáním každého návrhu technické normy v příslušné technické normalizační komisi (TNK), jejíž členy jsou zástupci výroby, obchodu, služeb, vědy a výzkumu, školství, spotřebitelů a uživatelů, ústředních a dalších správních úřadů, včetně inspekčních a dozorových orgánů, akreditace, zkušebnictví, certifikace a dalších.

Nový portál pro všechny hráče

Možné nedostatky v normách šéf ÚNMZ přesto připouští. V principu některé problémy podle jeho slov vznikly v minulosti prostým problémem nevnímání významu technických norem odkazem na fakt, že jsou nezávazné.

„Tak jsme v minulosti obtížně hledali zpracovatele příslušného tématu a je možné, že pouhou neúčastí celého spektra členského zastoupení v TNK nejsou v národních technických normách postiženy všechny aspekty,“ uvedl Holeček.

„Situace se pozvolna mění, evidujeme větší zájem o účast na tvorbě technických norem, na podzim tohoto roku předpokládáme spuštění portálu přístupu k návrhům technických norem, který umožní všem zájemcům přístup zdarma k projednávaným návrhům národních, evropských i mezinárodních technických norem,“ dodal Holeček.

Autor: try
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!

Tato stránka využívá služeb Google reCAPTCHA, na kterou se vztahují Smluvní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google.