Jiří Hartmann: Spor mezi Metrostavem a Prahou nemusí být precedens | E15.cz

Jiří Hartmann: Spor mezi Metrostavem a Prahou nemusí být precedens

Tereza Čapková

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Pražský tunelový komplex Blanka se sice otevře 2. prosince, hlavní město ale čeká v listopadu další pokračování rozhodčího soudu ohledně sporných milionů za dostavbu problematického tunelu. Po Metrostavu se s Prahou soudí i správce stavby, firma Inženýring dopravních staveb (IDS). Podle advokáta Jiřího Hartmanna z advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, jež zastupuje hlavní město, nemusí rozhodci brát verdikt ve sporu s Metrostavem jako precedens.

E15.cz: Rozhodčí soud bude 20. listopadu opět projednávat žalobu společnosti IDS, která se s Prahou soudí o 151,5 milionu korun za nezaplacené faktury z tunelového komplexu Blanka, myslíte si, že padne definitivní rozsudek?

Pravděpodobně ne, a to  vzhledem k tomu, že je plánováno poměrně rozsáhlé dokazování a není vyloučeno zadání znaleckého posudku.
 

E15.cz: Byla by Praha raději, kdyby dal soud IDS za pravdu a město muselo miliony zaplatit. Faktury by se tak vlastně stejně jako u sporu s Metrostavem zlegalizovaly.

Hlavní město odmítá hradit náklady, které jednoznačně nevyplývají z uzavřených smluv. Pokud rozhodčí soud shledá, že IDS má na jí uplatněný nárok právo, pak jej samozřejmě hlavní město Praha uhradí.

 

E15.cz: Co se stane, když by soud ve prospěch firmy nerozhodl, jak bude dál město po právní stránce postupovat?

Pokud nedojde k rozhodnutí ve prospěch společnosti IDS, budou další postupy předmětem vzájemného jednání s touto společností. Cílem je zajistit takový stav, aby stavba tunelového komplexu Blanka byla řádně dokončena a mohla plnit základní dopravní obslužnost v Praze a současně musí být dodržen právní řád.
 

E15.cz: Dala se žaloba společnosti IDS po obdobném sporu Prahy s Metrostavem očekávat?

Spor se společností IDS bylo možné očekávat, protože i v tomto případě existovala právně komplikovaná situace, která zejména ve vztahu ke společnosti IDS smluvně nastavovala limitaci její odměny, a tudíž nedocházelo k automatickému zvýšení odměny v přímé úměře k rozsahu její činnosti. Společnost IDS navíc svůj úmysl, tedy podat žalobu na zaplacení její odměny, již dlouhodobě deklarovala a nijak se tím netajila.

E15.cz: Proč město firmě IDS za faktury neplatilo?

Fakturace nebylo možné ze strany hlavního města Prahy platit, protože zde neexistuje nesporný a jednoznačný právní nárok na jejich zaplacení – z tohoto důvodu je také tento nárok ze strany IDS uplatňován u rozhodčího soudu.

Advokát Jiří Hartmann z advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, jež zastupuje hlavní městoAutor: Hartmann, Jelinek, Frana a partneri
Podle Jiří Hartmanna v listupadu definitivní verdikt nepadne (foto archiv E15.cz)

E15.cz: Budou rozhodci brát arbitráž s Metrostavem jako precedens?

Zda bude brána arbitráž se společností Metrostav jako precedens, je spekulativní otázka a její zodpovězení závisí ryze na uvážení rozhodčího senátu. Obecně ale lze říci, že precedenční systém v českém právu neexistuje, a to ani v rozhodčím řízení – každý případ je posuzován individuálně a s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem případu.

E15.cz: Bez IDS nebylo podle politiků možné tunelový komplex dokončit, proč?

Jedná se spíše o technickou otázku. Lze ale konstatovat, že nepochybně je spolupráce mezi hlavním městem Prahou a IDS na velice profesionální úrovni a IDS v této fázi je důležitým článkem pro hladké dokončení tunelového komplexu.

Autor: Tereza Čapková