V Brně staví další výzkumné centrum za 800 milionů | E15.cz

V Brně staví další výzkumné centrum za 800 milionů

Zatím staveniště, ale v roce 2014 má být otevřeno Centrum AdMaS - Advanced Materials, Structures and Technologies. Změní zastaralou infrastrukturu pro vědeckovýzkumnou činnost na stavební fakultě v Brně.
Zatím staveniště, ale v roce 2014 má být otevřeno Centrum AdMaS - Advanced Materials, Structures and Technologies. Změní zastaralou infrastrukturu pro vědeckovýzkumnou činnost na stavební fakultě v Brně.
• 
ZDROJ: AdMaS

Jakub Křešnička, Euro

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Symbolický poklep na základní kámen odstartoval v Brně stavbu výzkumného centra pro stavebnictví budoucnosti. Centrum AdMaS (Advanced Materials, Structures and Technologies) vzniká pod Palackého vrchem při Fakultě stavební Vysokého učení technického (VUT).

Stavba výzkumného centra je rozplánována do června roku 2104 a plný provoz by se měl spustit měsíc poté. Budou se v něm zkoumat a vyvíjet aplikace pokročilých materiálů, konstrukcí a technologií pro oblast stavebnictví, ale i dopravních systémů a infrastruktury.

„Vznik tohoto regionálního centra výrazně přispěje ke spolupráci naší univerzity s praxí a je dalším příspěvkem Vysokého učení technického v Brně k přepisu mapy výzkumu a vývoje v České republice,“ uvedl rektor VUT v Brně Karel Rais.
Centrum AdMaS je financováno s pomocí evropského Operačního programu Výzkum a Vývoj pro inovace, dotace je celkem 818 milionů korun. Podle mluvčí VUT Jitky Vanýskové se 300 milionů korun využije na přístrojové vybavení centra a stavba pavilonů vyjde na 307 milionů korun.

„Hlavním cílem je vytvořit integrované výzkumné pracoviště, které mezi jednotlivými základními obory ve stavebnictví (tj. materiály, technologiemi a konstrukcemi), zajistí jejich účelnou symbiózu, která bude ve prospěch celého inženýrského díla. Přitom mám na mysli jak funkční spolehlivost, ekonomičnost provozu a využívání, tak i trvanlivost; to vše posuzováno z hlediska životního cyklu konstrukce,“ upřesnil ředitel centra a hlavní řešitel projektu AdMaS Petr Štěpánek. Text

Inteligentní region

Centrum, které nabídne na sedm desítek pracovních míst hned zpočátku, ukáže své vize už při stavbě samotné. Všechny čtyři objekty areálu budou řešeny s ohledem na co největší energetickou úspornost, bude tak řešeno nejen vytápění, ale také i hospodaření s vodou – ze všech pavilonů i haly bude sváděna srážková voda do retenční nádrže, která bude sloužit i tepelnému čerpadlu. Jeden z pavilonů – P4 – se pak sám o sobě stane pilotním projektem centra a ukázkou fungování budovy s nulovou spotřebou energie.

„Princip těchto staveb samozřejmě nespočívá v tom, že by žádnou energii ke svému provozu nepotřebovaly, ale v tom, že energii, kterou potřebují, získávají z obnovitelných zdrojů. V našem případě ze slunce a ze země,“ vysvětluje proděkan Fakulty Stavební Jiří Hirš.

Provoz bude velmi úsporný

Na střeše objektu budou instalovány fotovoltaické systémy, pro získání energie na ohřev teplé vody budou využity částečně i termické kolektory. Energii ze čtyřiadvaceti stometrových vrtů budou dodávat tepelná čerpadla. Vrty budou rozmístěny po celém areálu AdMaS tak, aby se optimálně doplňovaly. Zajímavostí objektu jsou také dlouhé spojovací chodby, které budou odborníci využívat ke kalibraci měřidel.

„Jde o tzv. energeticky inteligentní region, což je termín označující nový pohled na energetickou úspornost staveb. Zatímco dosud bylo snahou vždy snížit spotřebu na minimum a na základě toho doplnit obnovitelné zdroje, nyní napřed zjistíme, co v daném území lze získat za energii a jak využít potenciál toho určitého místa, abychom navzájem zkombinovali všechny možnosti energetických zařízení,“ upřesnil Hirš s tím, že podobné stavby mají sice vyšší prvotní náklady, ale jsou velmi úsporné na provoz. Podle některých propočtů lze z jedné investované koruny získat až čtyřnásobek energie.

Doma v nanosvětě

Autor: Jakub Křešnička, Euro