Vyvlastnění pozemků pro D11 bylo zákonné, potvrdil soud. Majitelé se cítí poškozeni | E15.cz

Vyvlastnění pozemků pro D11 bylo zákonné, potvrdil soud. Majitelé se cítí poškozeni

D11
D11
• 
ZDROJ: ctk

ČTK

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Odvolací Vrchní soud v Praze potvrdil zamítnutí žaloby Lubomíra Bažanta a jeho sestry, kteří protestovali proti vyvlastnění svých pozemků pro stavbu dálnice D11. Sourozenci požadovali zrušení vyvlastnění 3500 metrů čtverečních nedaleko Praskačky na Královéhradecku, se státem chtěli jednat o prodeji za vyšší cenu. Tvrdili, že podmínky pro vyvlastnění nebyly splněny a že stát porušil jejich ústavní práva. Spor trval přes deset let, dnešní rozsudek je pravomocný.

„Skutkové i právní závěry soudu prvního stupně jsou správné. Zabýval se věcí velice podrobně a jeho rozhodnutí je zpracováno vyčerpávajícím způsobem,“ uvedl předseda odvolacího senátu Jiří Švehla k posuzovanému rozsudku královéhradeckého krajského soudu, který Bažantovu žalobu zamítl.

Stát Bažantovi nabídl odkup pozemků za 63 korun za metr čtvereční, on však požadoval vyšší cenu. V minulosti uvedl, že byli se sestrou ochotni pozemky prodat za 200 korun za metr čtvereční. Když cenu nabídnutou státem nechtěl akceptovat, následovalo vyvlastnění.

Podle soudů rozhodly správní orgány ohledně vyvlastnění správně, protože šlo o postup ve veřejném zájmu pro veřejně prospěšnou stavbu dálnice a podmínky pro vyvlastnění byly splněny. „Danou problematiku je třeba posuzovat podle předpisů platných v tehdejší době,“ upozornil Švehla.

Rozhodnutí o vyvlastnění vydala radnice v Lázních Bohdaneč. V roce 2005 nabylo právní moci poté, co Krajský úřad Pardubického kraje zamítl Bažantovu stížnost. Bažant se následně obrátil s žalobou na soudy. Novela, která změnila způsob stanovení výše náhrady za vyvlastnění, začala platit až později.

„Cítíme se poškozeni postupem státních orgánů, zejména proto, že Nejvyšší správní soud dal zapravdu naší kasační stížnosti a vyvlastnění prohlásil za vadné - zejména proto, že došlo k vyvlastění pozemků mimo těleso dálnice, čímž byl zamezen přístup na zbývající pozemek. Dále se cítíme poškozeni tím, že změnou a odnětím této problematiky správnímu soudu, kde jsme byli úspěšní, je případ znovu projednáván v civilním soudnictví, jehož náhled na celou záležitost je jiný. Nerozumím tomu. Není možné, aby jeden soudní orgán vynesl rozsudek odlišný od civilního soudu v Hradci Králové,“ uvedl před odvolacím senátem Bažant.

Právní zástupce žalovaného Ředitelství silnic a dálnic ale tuto interpretaci soudních rozhodnutí odmítl. „Pan Bažant si velice mylně vykládá závěry Nejvyššího správního soudu. Vyvlastnění nebylo nikde označeno jako nezákonné; věci byly pouze vraceny k novému projednání. Chápu, že se cítí subjektivně poškozen, protože v současné době platí ohledně stanovení výše náhrady za vyvlastnění jiná pravidla,“ reagoval.

Vyšší náhrada

Bažant a jeho sestra se druhou žalobou domáhají vyšší náhrady za vyvlastnění. Řízení je v současné době přerušeno, královéhradecký soud čekal na výsledek prvního sporu. „Podmínky pro vyvlastění byly splněny a byla stanovena náhrada, která podle názoru žalobců nebyla dostačující. Je otázka, jak se bude vyvíjet soudní praxe a také probíhající řízení o přezkumu ceny, které je přerušeno,“ shrnul soudce Švehla. Bažant a jeho sestra tak stále mají šanci, že za pozemky dostanou více peněz.

K dostavbě dálnice D11 do Hradce Králové se váže i zřejmě nejznámější případ vyvlastnění pozemků - vleklý spor státu s farmářkou Ludmilou Havránkovou. Spor loni skončil dohodou, další pokračování dálnice k polským hranicím brzdí nevykoupené pozemky a stát rovněž zvažuje jejich vyvlastnění.

Autor: ČTK