Schodek běžného účtu se v srpnu prohloubil na 33,7 miliardy | E15.cz

Schodek běžného účtu se v srpnu prohloubil na 33,7 miliardy

Schodek běžného účtu se v srpnu prohloubil na 33,7 miliardy
ilustrační foto
• 
ZDROJ: 7 Marek Podhora

ČTK

Schodek běžného účtu platební bilance se v srpnu prohloubil na 33,7 miliardy korun z červencových 12,8 miliardy korun. Výsledek byl ovlivněn deficitem u výnosů a obchodní bilance. Bilance služeb a bilance běžných transferů vykázaly přebytek, oznámila dnes Česká národní banka. Běžný účet platební bilance je souhrnem všech ekonomických transakcí domácí ekonomiky se zahraničím.

„Běžný účet platební bilance za srpen překvapil velmi nepříjemně. I náš nejpesimističtější odhad na trhu se tak ukázal jako málo pesimistický,“ uvedl analytik Raiffeisenbank Václav Franče. Pro letošní rok počítáme s deficitem platební bilance ve výši 3,3 procenta hrubého domácího produktu. Na rok 2012 očekává zlepšení na tři procenta.

Objem vyplacených dividend v srpnu činil 39 miliard korun. V běžných převodech jsou zahrnuty přesuny peněz do ČR z rozpočtu EU ve výši 2,7 miliardy korun. „Na kapitálovém účtu bylo v srpnu čerpáno 0,1 miliardy korun z rozpočtu EU. Pasivní saldo běžného účtu v ročním úhrnu v delším časovém horizontu pozvolna klesá,“ uvedla banka.

Platební bilance ČR za leden až srpen

( vybrané položky v milionech korun)

Běžný účet -74.882,5
Obchodní bilance 60.450,4
Bilance služeb 45.878,3
Bilance výnosů -187.552,2
Kapitálový účet 618,4
Finanční účet 112.684,7
Přímé investice 41.465,2
- v zahraničí -18.133,5
- zahraniční v tuzemsku 59.598,7
Portfoliové investice -26.069,4
Ostatní investice 59.425,5
Změna devizových rezerv *) 31.497,9

*) záporné znaménko znamená nárůst
Zdroj: ČNB

Příliv kapitálu na finančním účtu v metodice Evropské centrální banky činil 29,9 miliardy korun. Přímé investice vykázaly v srpnu schodek 4,1 miliardy korun vlivem snížení základního kapitálu v tuzemsku a poskytnutím úvěru do zahraničí subjektům náležejícím do skupiny přímého investora.

Saldo odlivu portfoliových investic bylo ovlivněno na straně aktiv zvýšením objemu investic do majetkových a dluhových cenných papírů v zahraničí a na straně pasiv snížením objemu investic zahraničních subjektů do cenných papírů rezidentů. Podle ČNB se saldo přílivu přímých investic v ročním úhrnu v dlouhodobějším trendu pozvolna snižuje. Saldo portfoliových investic v ročním úhrnu v dlouhodobějším trendu vykazuje klesající příliv zdrojů.

Ostatní investice v srpnu vykázaly přebytek 35,8 miliardy korun v důsledku změny krátkodobé pozice bank vůči zahraničí. Vláda čerpala úvěr od Evropské investiční banky na investice do infrastruktury ve výši 1,4 miliardy korun. Saldo transakcí pro klienty ČNB vedlo po vyloučení kurzových rozdílů ke snížení devizových rezerv o 7,3 miliardy korun.

Čtete rádi E15.cz? Dejte nám hlas ve finále ankety českého internetu

v kategorii zpravodajství.

Autor: ČTK
 

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!