Nastupující generace udržitelnost vyžadují, říká Zuzana Holá, ředitelka komunikace a udržitelnosti Vodafonu

Zuzana Holá, ředitelka komunikace a udržitelnosti Vodafonu

Zuzana Holá, ředitelka komunikace a udržitelnosti Vodafonu Zdroj: Vodafone

Menší nosič SIM karty v menší obálce ušetří jen v českém Vodafonu 3 tuny plastu a 2,25 tun papíru ročně.
2
Fotogalerie

Podle studie Lifestyle 2020 agentury Kantar více než čtvrtina Čechů vůbec neví, co udržitelnost znamená, dalších 15 procent lidí pojem chybně interpretuje. Co se pod pojmem udržitelnost skrývá u mobilního operátora a proč je pro něj důležitá? "Nastupující generace vyžadují od firem, jejichž produkty používají, udržitelné chování," říká Zuzana Holá, ředitelka komunikace a udržitelnosti ve Vodafonu.

Pojmy „udržitelný“ nebo „ekologický“ se čím dál častěji objevují i v souvislosti produkty či službami, u kterých není význam těchto pojmů na první pohled zřejmý. Svádí to k podezření, že jde jen o marketing. Je to u Vodafonu jinak?

Určitě ano. Lidem asi může připadat, že prezentovat společenskou odpovědnost a udržitelnost je pro větší firmy povinnost. Mnoho firem totiž funguje tak, že si najdou „eko téma“, které sice vypadá atraktivně, ale vůbec nesouvisí s jejich hlavním podnikáním, a přidají si ho jako součást PR. Typickým příkladem je třeba vysazování stromů u firem, které dřevo jako zdroj vůbec nevyužívají, nebo třídění odpadu v administrativním provozu u výrobních podniků. Vodafone ale dokázal propojit udržitelné podnikání přímo se svou základní činností a udržitelnost je tím pádem integrovaná do všech procesů a všech obchodních cílů firmy. V tom se lišíme.

Pod tím si stále málokdo dokáže představit nějaké konkrétní kroky. V čem zmiňované propojení spočívá?

Uvedu příklad. Sítě Vodafonu a veškeré technologie, které lidé využívají doma i v práci, stojí na elektrické energii. Její výroba tradičními způsoby je ekologickou zátěží. Od roku 2011 pohání naši síť v České republice pouze energie z udržitelných zdrojů, od letošního roku tomu tak bude v celé Evropě. Při výběru dodavatelů také zohledňujeme jejich environmentální závazky.

Za prioritu v tématech udržitelnosti označilo nejvíce respondentů studie Lifestyle 2020 třídění a recyklaci odpadu. Řeší Vodafone i tuto otázku?

Pro naše odvětví je stěžejní primárně nakládání s elektroodpadem, kam kromě našich sítí patří i staré telefony, modemy, nabíječky a kabely. V každé naší prodejně může kdokoliv vrátit vysloužilé zařízení, my ho necháme zrecyklovat a peníze z recyklace poté investujeme do projektů Nadace Vodafone. Navíc až 95 procent materiálů z elektroodpadu bývá v rámci recyklace dále využito. Od roku 2005 jsme takto zrecyklovali přes 90 tisíc telefonů. To je ale pouze zlomek našich ekologických aktivit.

Zajímá skutečně udržitelnost i vaše zákazníky?

Nedělám si iluze o tom, že se o téma udržitelnosti bude zajímat 100 procent našich zákazníků. Dorůstá ale generace, která řeší to, jak se chováme k planetě i společnosti. Nejen, že sami dodržují určité zásady, ale chtějí, aby se tak chovaly i firmy, jejichž produkty kupují.

Menší nosič SIM karty v menší obálce ušetří jen v českém Vodafonu 3 tuny plastu a 2,25 tun papíru ročně.Menší nosič SIM karty v menší obálce ušetří jen v českém Vodafonu 3 tuny plastu a 2,25 tun papíru ročně.

Na Západě jsou dál  

Vodafone je korporace s globální působností. Vidíte nějaký rozdíl ve vnímání udržitelného podnikání v České republice a v zemích na západ od nás?

Západní země podle mě mají některá témata, včetně těch ekologických, mnohem více zažitá. Ani ne tak firmy, jako široká veřejnost. Jsou zkrátka dál. Vize tamních firem je založená na upřednostnění udržitelného přístupu k výrobě před levnější cenou výrobku nebo služby.

Co by mohlo pomoci tomu, aby se tento rozdíl vyrovnal?

Myslím, že je potřeba větší osvěta. Je skvělé, že jako Češi hodně třídíme, ale co dál? Obvykle se těmto aktivitám věnují neziskové organizace nebo firmy, ale není to systematická práce s veřejností.

Vnímáte i přesto nějaký pozitivní trend?

Lidé se o naši planetu začínají zajímat čím dál víc a dělají první kroky k udržitelnosti. Jde to ale pomaleji, než bychom si přáli. Čím dál více firem se snaží využívat efektivněji zdroje energií a je i více domácností, které dnes tato témata řeší v rámci svého běžného chodu. Dorůstají generace, pro které je to už standard, a tomu fandím. Pro mé děti je normální, že kromě koše třídí dalších sedm různých druhů odpadků. A předají to dál.