Není internet jako internet - Spojení se světovým výzkumem | E15.cz

Není internet jako internet - Spojení se světovým výzkumem

Není internet jako internet - Spojení se světovým výzkumem
Není internet jako internet - Spojení se světovým výzkumem
• 

.

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Fyzikální ústav Akademie věd ČR (FZÚ AV ČR) je jednou z našich nejrespektovanějších vědeckých institucí. Jeho odborníci se podílejí na nejvýznamnějších vědeckých projektech dneška. Vesměs jde o úkoly, které jsou velice náročné na zpracovávání a přenos ohromného množství dat.

Klasický internet na to nestačí, a proto přicházejí na řadu vysokorychlostní vědeckovýzkumné infrastruktury, které garantují nejen vysoké přenosové rychlosti, ale i stabilitu spojení a minimální zpoždění. Propojení FZÚ AV ČR se světem zajišťuje národní e-infrastruktura CESNET.

Nebýt tohoto spojení, vědci FZÚ AV ČR by v mnoha případech zůstali bez možnosti aktivně se zapojit do špičkového výzkumu, například do mezinárodních projektů ve fyzice elementárních částic, v astročásticové fyzice, tedy ‬oboru na pomezí částicové fyziky a astrofyziky, a podobně. Důležitý mezník v oblasti propojení FZÚ AV ČR se světovým výzkumem nastal loni, kdy CESNET připojil výpočetní středisko ústavu k nové celosvětové síti LHC Open Network Environment (LHCONE). Ta propojuje významná počítačová centra gridu Worldwide LHC Computing Grid (WLCG), který se využívá například i při experimentech vedených na Velkém hadronovém urychlovači (Large Hadron Collider, LHC).‬‬‬

Není internet jako internet - Spojení se světovým výzkumem Autor:

Většina center byla donedávna propojena pouze prostřednictvím sdílených internetových linek, případně pomocí relativně malého počtu linek vyhrazených pouze pro WLCG. Růst množství dat (ročně jde o stovky petabytů) a omezený počet jejich kopií si vynutily nové řešení pro vzájemné propojení center. Výsledkem je LHCONE – virtuální síť, jejímž cílem je odizolovat masivní zatížení gridu WLCG od veřejného provozu a zajistit potřebnou kapacitu a spolehlivost pro přenos dat mezi centry.

CESNET vybudoval lokální infrastrukturu a zajistil připojení výpočetního střediska FZÚ AV ČR. Spojení se sítí LHCONE je zajištěno pomocí zařízení panervopské sítě GÉANT, umístěného v prostorách sdružení. Konektivita FZÚ-CESNET je realizována prostřednictvím nového DWDM kanálu umožňujícího rychlost až 10 gigabitů za sekundu.

Autor: .

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah