Věřitelé dostanou při reorganizaci Arca Investments téměř šest miliard korun

Arca Investments byla mateřskou společností skupiny Arca Capital.

Arca Investments byla mateřskou společností skupiny Arca Capital. Zdroj: E15 Michael Tomeš

Plán reorganizace české části zkrachovalé společnosti Arca Investments (AI), který dnes zveřejnil v insolvenčním rejstříku Městský soud v Praze, přinese podle společnosti věřitelům téměř šest miliard korun. Firma uvedla, že je nejlepším možným řešením zejména pro nezajištěné věřitele s pohledávkami ve formě směnky. Schůze věřitelů k projednání plánu a hlasování o jeho přijetí je svolána na 25. až 27. července.

Hlavními body plánu, který připravili poradci ze společností PwC a Dentons, je výrazné zjednodušení aktuální složité struktury, která obsahuje velké množství entit, včetně firem na Kypru a na Maltě, jejichž zpeněžení by bylo technicky velice obtížné i v případě konkurzu, řekl manažer odpovědný za restrukturalizaci Arca Investments Peter Janiga.

Zároveň je podle něj v portfoliu několik významných aktiv, jejichž hodnota je aktuálně výrazně podhodnocená kvůli nedávné pandemii nebo aktuální ruské invazi na Ukrajině. Jde například o personální agenturu Manuvia nebo o rozsáhlé pozemky na Ukrajině. Z tohoto důvodu podle něj nabízí reorganizace obou částí, tedy české i slovenské, věřitelům v pětiletém časovém horizontu výtěžek přes 300 milionů eur (7,4 miliardy korun), proti maximálně 140 milionům eur (3,5 miliardy korun), které by přinesl konkurz.

Věřitelé jsou v reorganizačním plánu rozděleni celkem do čtyř skupin, které tvoří zajištěný věřitel J&T Banka, nezajištění věřitelé, skupinoví věřitelé a akcionáři dlužníka. Plán počítá s tím, že v české části budou pohledávky zajištěného věřitele uspokojeny ze sta procent, nezajištěných věřitelů z 31,17 procenta, skupinových věřitelů z 9,7 procenta a dlužník nedostane nic. Cílem stále zůstává, aby nezajištění věřitelé v českém a slovenském řízení dohromady získali padesát procent zjištěných pohledávek.

Stěžejním reorganizačním opatřením je převod transformovaného majetku na nově vzniklou společnost Noah. V jeho důsledku dlužníkovi vznikne pohledávka za touto společností, kterou dlužník distribuuje svým věřitelům k uspokojení jejich pohledávek a která tak bude představovat první hlavní zdroj uspokojení věřitelů.

Noah současně emituje nové akcie, které upíše dlužník za účelem jejich distribuce věřitelům a které tak budou představovat druhý hlavní zdroj uspokojení věřitelů. Veškerý majetek, který po transformaci zůstane dlužníkovi, bude rovněž svěřen do správy Noah. Výtěžek z následného zpeněžení tohoto majetku bude rozdělen věřitelům a bude představovat třetí hlavní zdroj uspokojení věřitelů.

Insolvenční řízení s Arca Investments zahájil pražský městský soud loni v květnu. Věřitelé přihlásili pohledávky za zhruba 23 miliard korun, z nichž menší část nebyla uznána. O řešení úpadku reorganizací, nikoli konkurzem, rozhodla schůze věřitelů na počátku října. Arca uvedla, že reorganizace věřitelům zajistí aspoň 50procentní uspokojení pohledávek v průběhu pěti let. Arca Investments byla mateřskou společností skupiny Arca Capital.