Padlá Arca Investments má hodnotu jen 2,6 miliardy. Vystačí to na desetinu pohledávek

Arca capital, jedna z dceřiných společností skupiny Arca Investments.

Arca capital, jedna z dceřiných společností skupiny Arca Investments. Zdroj: E15 Michael Tomeš

Znalecká kancelář Equity Solutions Appraisals zveřejnila v insolvenčním rejstříku znalecký posudek odhadu hodnoty majetkové podstaty zbankrotované skupiny Arca Investments. Ve skupině zbylo pouze 2,6 miliardy korun, přitom téměř dva tisíce věřitelů si nárokují zajištěné i nezajištěné pohledávky v souhrnné výši bezmála 23 miliard. Z hodnoty padlé skupiny by tedy podle posudku bylo možné uspokojit jen 11,4 procenta závazků. Insolvenční správce Arky Lee Louda ale namítá, že v posudku není zohledněno možné zvýšení hodnoty majetkové podstaty díky reorganizaci a posudek také nepočítá se slovenskými aktivy skupiny.

Mezi hodnotná aktiva skupiny patří podle insolvenčního správce Arky například personální agentura Manuvia, aktiva spojená se zábavním a ubytovacím projektem Gothal, společnost Silverside, která podniká ve spotřebních půjčkách, a také řada developerských a realitních projektů v Praze i v Bratislavě. Pod Arku spadalo až 220 společností nejen v Česku a na Slovensku, ale i v daňových rájích jako Malta nebo Kypr.

„Celkový výsledek hospodaření po součtu provozního a finančního výsledku hospodaření dosahoval kladných hodnot pouze za rok 2018, v ostatních sledovaných letech již vykazovala společnost Arca Investments ztrátu. Hodnota společnosti Arca Investments není spatřována v jejím výnosovém potenciálu, ale spíše v jejím majetku,“ uvádí se ve znaleckém posudku.

Očima guvernéra: Stagflace

Video placeholde
Očima guvernéra: Stagflace • Videohub

Na bankovních účtech skupiny se nachází jen necelých 50 milionů korun. Obdobnou částku eviduje Arca Investments ve svých pohledávkách. Celkem znalecká kancelář Equity Solutions Appraisals spočetla hodnotu majetkové podstaty na 2,6 miliardy, a to k 30. září loňského roku. Od té doby ale už část majetkové podstaty ubyla. Také je třeba vzít v potaz zajištěnou pohledávku J&T Banky, která své peníze musí získat zpět přednostně. 

„Tohle je prostě tvrdý pád na zem, probuzení do drsné reality. A já doufám, že už si teď více věřitelů uvědomí, že je někteří jejich zástupci jen opíjejí rohlíkem. V některých případech dokonce stejným rohlíkem, kterým je opíjeli, když jim směnky a dluhopisy prodávali,“ tvrdí advokát Jan Langmeier, který zastupuje část věřitelů padlé skupiny. 

Někteří zástupci věřitelů přitom v minulosti oplývali optimistickými předpověďmi. Například společnost Traficon Advisors, která zastupuje nezajištěné věřitele a je součástí veřitelského výboru, v dopise věřitelům odhadovala dosažitelnou návratnost pohledávek až na 80 procent.

Aktuálně se připravuje reorganizace padlé skupiny, od níž si insolvenční správce Lee Louda slibuje nárůst majetkové podstaty. Podle jeho názoru nelze z aktuálního znaleckého posudku odvozovat procento návratnosti pohledávek. Nejzazší termín pro předložení reorganizačního plánu uplyne 20. června.

„Ve znaleckém posudku nejsou zohledněna pozitiva, která by měla být dána reorganizací, zde primárně získaná navrhovanou transformací aktiv. Dále je zapotřebí zdůraznit, že posudek neoceňuje slovenská aktiva, tedy ta aktiva, která budou náležet do slovenské majetkové podstaty po zahájení vedlejšího insolvenčního řízení na Slovensku. Není tedy možné z hodnoty určené tímto znaleckým posudkem vycházet jako s hodnotou, z níž se budou uspokojovat závazky věřitelů. Je primárně relevantní pro posouzení výhodnosti reorganizace vůči konkurzu, a to pouze v hlavním insolvenčním řízení,“ namítá insolvenční správce Louda.

Insolvence finanční skupiny Arca Investments na domácí scéně představuje největší byznysový průšvih za poslední desítky let. Arca i zástupci věřitelů se shodují na tom, že nejlepším řešením situace ve skupině je reorganizace, jelikož umožňuje vydobýt větší množství pohledávek. Představy obou táborů o jejím průběhu se ovšem rozcházejí.