Vzniká podpůrné „pískoviště“ za 150 milionů pro firmy, které chtějí změnit svět financí

V Česku vznikne pod kuratelou státu fintechový sandbox.

V Česku vznikne pod kuratelou státu fintechový sandbox. Zdroj: DALL-E

Podniků, které se snaží přinést nové nápady založené na technologiích do světa financí, v Česku příliš mnoho není. Částečně je to způsobené i přísnými regulacemi, které startupy mnohdy zastaví, ještě než se na trh pokusí vstoupit. Novou energii by do této sféry byznysu mohl přinést takzvaný sandbox (v překladu pískoviště), na kterém si nové firmy za dohledu úřadů vyzkoušejí, zda je jejich model v regulační džungli proveditelný. Spolupracovat na něm budou státní instituce pod záštitou CzechInvestu i soukromé organizace. Spuštěn by měl být už za půl roku.

Ze slova „konkurenceschopnost“ se v poslední době stal jeden z nejpoužívanějších pojmů v projevech evropských státníků. A není divu, v některých ohledech starému kontinentu ujel vlak a nyní po kolektivním probuzení nastává chvíle, kdy se evropské státy zpoždění snaží alespoň částečně dohnat.

Vzhledem k bohaté evropské legislativě i regulacím jsou jednou z forem, ke kterým se unijní země uchylují, právě sandboxy. Měly by zajistit, že firmy díky přímému kontaktu s úřady, nezávislými experty a dalšími partnery zjistí, jak mohou své nápady rozvinout, aby nepřišly vniveč. V praxi se například dozvědí, jak postupovat v souladu se zákonnými pravidly nebo o jakou licenci si od regulátora mají zažádat. K dispozici by měly mít i technickou podporu a běžně nedostupná data, na nichž by mohly své inovace testovat. Výsledkem by měla být firma, která má svůj produkt nebo službu připravené pro případné žádosti o licenci nebo rovnou pro přímý vstup na trh.

Poradíme vám, jak to rovnou nezabalit

Jeden takový sandbox právě vzniká v Česku. Zaměřený bude konkrétně na oblast fintechu, tedy finančně-technologické firmy, a také na decentralizované finance (DeFi), které mnohdy nabízejí nový pohled na nakládání s penězi. Právě finance jsou jedním z odvětví, kde kvůli složitosti regulací příliš nových startupů nevzniká a celý obor je v podstatě obsazený jen současnými hráči. Prostřednictvím sandboxů se tak evropské státy snaží podpořit třeba i vznik dalších velikánů typu švédské Klarny nebo litevského Revolutu. 

„Sandbox je způsob, jak bezpečně urychlit uvádění inovativních služeb na trh v regulovaných odvětvích. Konkrétně by inovativním firmám měl nabídnout řešení nejasných otázek například v oblastech, kde právní úprava teprve nedávno vznikla nebo její aplikace není jednoznačná,“ upřesňuje Maria Staszkiewicz z České fintechové asociace (ČFA), která na vzniku sandboxu v Česku pracuje už od roku 2018. Tehdy ale po dvou letech příprav celý projekt kvůli pandemii zanikl a muselo se s ním začít nanovo.

Nyní je české „pískoviště“ zařazeno mezi projekty v Národním plánu obnovy, ze kterého na jeho zřízení půjde až 150 milionů korun. Na vzniku se má vedle ČFA podílet také ministerstvo průmyslu, rezort financí, Česká národní banka, ČVUT a agentura CzechInvest. Ta je do projektu zapojena také proto, aby případně lákala do Česka firmy ze zahraničí, které by měly díky sandboxu jednodušší přístup na místní trh. K jeho spuštění by mělo dojít nejpozději 30. června letošního roku. Nyní je ve fázi příprav, tedy nutného vyřízení administrativy a detailního stanovení regulatorní podoby.

Nejen rady, ale i cvičná data

Záměrem projektu ale není rychlejší udílení licencí pro poskytování finančních služeb nebo schvalování výjimek. Zkušenosti úřadů s jeho fungováním by však mohly přispět ke změně existujících nebo teprve vznikajících zákonů. „Provoz sandboxu dále pomůže orgánům regulace a dohledu včas identifikovat příležitosti a potřeby, které vznikají v rámci existujícího a připravovaného legislativního rámce a nových tržních modelů,“ uvádí mluvčí ministerstva financí Gabriela Krušinová.

Pro úspěch projektu je důležitá účast regulátora, tedy ČNB, banka se ale k němu nyní nechce příliš vyjadřovat. „ČNB zatím nebyla oficiálně oslovena s nabídkou na participaci v dotazovaném fintechovém sandboxu,“ tvrdí Jakub Holas z komunikačního oddělení banky. „Na domácí půdě bude klíčová účast ministerstva financí, a hlavně ČNB v samotném fungování sandboxu a komunikaci s účastníky,“ doplňuje Staszkiewicz z ČFA. 

Blízký kontakt s úřady nicméně není jedinou rolí, kterou má sandbox plnit. Fintechovým startupům by měl mimo jiné poskytnout soubory dat, na kterých by mělo být možné případně testovat jejich nápady. Dalším prvkem bude poradenství ze strany nezávislých expertů, kteří dokážou startupy případně nasměrovat. Radit začínajícím firmám by mohli třeba odborníci z ČVUT, kteří zároveň budou fungování „pískoviště“ hodnotit z akademického hlediska.

„Zjednodušeně lze říci, že hlavní rolí je konzultace, poradenství a dialog v období před podáním žádosti o licenci, pokud je potřebná. Zároveň je důležité uvést, že účastníky by měly být vysoce inovativní společnosti, nejedná se tedy o řešení licencí u jasných případů,“ upřesňuje Petra Milcová z odboru komunikace rezortu průmyslu a obchodu. 

Fintechový sandbox nemusí být jediný, který se v Česku v blízké době otevře. V rámci regulace umělé inteligence (AI Act) se počítá se zprovozněním podobných institutů po celé EU ve snaze podpořit startupy, které se oborem umělé inteligence zabývají. Právě regulace AI bude zřejmě jednou z významných bariér mladých firem při vstupu na trh.