Co to je dluhopis či cenný papír | e15.cz
M A

Dluhopisy

Co je to dluhopis

Dluhopisy, ilustrační foto
Dluhopisy, ilustrační foto
• 
ZDROJ: profimedia.cz

paj

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Dluhopis neboli bond je cenný papír vyjadřující závazek vydávající společnosti nebo jiného subjektu (emitenta) vůči věřiteli. Kupec bondů jejich vydavateli půjčuje peníze, ten se na oplátku obvykle zavazuje, že bude pravidelně platit úroky až do konce jejich platnosti. Po uplynutí této doby dostane investor zpět i to, co za dluhopisy při koupi zaplatil. Na rozdíl od akcií dluhopisy zajišťují jejich majiteli předem stanovený finanční výnos a nepředstavují podíl na jmění a řízení firmy.

Základní slovníček
Emitent – Společnost nebo subjekt vydávající dluhopis. Vedle firmy (včetně bank) jím může být stát, samosprávný celek nebo jednotlivec.
Aranžér -Subjekt, který pomáhá emitentovi stanovit parametry dluhopisu (splatnost, kupón, kovenanty, call opce apod.) a sestavit prospekt.
Manažer emise – Zajišťuje úpis dluhopisu, tj. nalezení investorů, kteří si dluhopisy koupí.
Administrátor emise – Stará se o peněžní toky mezi emitentem a investory, jako je výplata kupónů (úroky), řádné či předčasné splacení jistiny dluhopisu. Role aranžéra, manažera a administrátora nejčastěji plní banky.
Agent pro zajištění – Má na starost plnění zajišťovacích povinností emitenta (zajištění dluhopisu majetkem, skládání peněz na účet, stanoví-li tak prospekt, atd.).
Kupon – Úroková platba, který dostává vlastník dluhopisu. Může být pevný, nebo se odvíjet od referenční sazby nebo indexu. Další možností je nulové úročení, kdy kupující získává dluhopis za nižší (diskontovanou) částku než jeho nominální hodnotu. Výnos se uvádí buď po letech, nebo jako výnos do splatnosti, který zahrnuje celkovou částku z dluhopisu plynoucí.
Maturita – Datum splatnosti dluhopisu. Nejčastěji se stanovuje na dobu tří až pěti let, může se natáhnout ale i na desítky let.

Zajištěný dluhopis - Dond, který je pro případ nesplácení krytý předem zvoleným aktivem (zástavou).

Autor: paj

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah