Jaký je výhled cen energií pro nadcházející měsíce? Být u PRE má smysl

Být u PRE má smysl

Být u PRE má smysl Zdroj: Pražská energetika, a.s.

Jednou z mála dobrých zpráv uplynulého období byla ta, že zákazníci Pražské energetiky (PRE) prožili energeticky náročné zimní období za ceny platné od září loňského roku – tedy ještě z doby relativně příznivých cen. Skokový nárůst ceny elektřiny na velkoobchodním trhu  loni v říjnu způsobil zastavení dodávek energií a ukončení činnosti  mnoha alternativních dodavatelů. PRE na ceny energií nesáhla ani od počátku roku, na rozdíl od ostatních dodavatelů, z nichž někteří tak učinili už podruhé letos březnu.

Navzdory předpovědím mnoha odborníků však na trhu s elektřinou a plynem nedošlo po novém roce k uklidnění a vysoká cena přetrvává. Za elektřinu je momentálně přibližně dvojnásobná oproti již zmíněnému září loňského roku, v prosinci krátkodobě byla i 8krát vyšší! A výhled nijak optimisticky nevypadá. Cenu drží vysoko válečný konflikt na Ukrajině, potíže se zásobováním plynem a  jeho enormně vysokou cenou, roste poptávka po elektřině kvůli obnovující se ekonomice po pandemii covid-19, svůj negativní vliv mají i vysoké ceny emisních povolenek a v neposlední řadě i přetrvávající záměr odklonu od uhlí a dalších fosilních zdrojů pro výrobu elektřiny v Evropě.

Kvůli této neudržitelné situaci mění od prvního dubna ceny elektřiny i Pražská energetika jako poslední z velkých dodavatelů na našem trhu. Všichni odběratelé, kterých se úprava ceny dotýká, již byli informováni osobním dopisem či elektronickou poštou. Nové konečné ceny elektřiny jsou v průměru o 25 % vyšší. Důležité je právě to spojení „konečné ceny“. To proto, že v cenících uvedené zvýšení se týká jen části ceny za skutečnou spotřebu – za tak zvanou silovou elektřinu, tedy to, co změří elektroměr. Regulovaná složka ceny – tedy část za dopravu elektřiny, za rezervovaný příkon (dle velikosti hlavního jističe), za daně, příspěvky na operátora trhu, obnovitelné zdroje, zůstává beze změny a v poměru právě s cenou za silovou elektřinu dosáhne navýšení celkové konečné ceny uvedených 25 % v průměru.

Být u PRE má smysl Být u PRE má smysl | Pražská energetika, a.s.

Samozřejmě, že se toto číslo může individuálně lišit, a to zejména podle velikost spotřeby elektřiny. Ten, kdo elektřinou například vytápí rodinný dům a ohřívá vodu, má logicky vyšší spotřebu silové elektřiny a celkové navýšení bude tedy výraznější než u toho, kdo má třeba jen menší byt, vytápění ústřední a elektřinu používá jen pro běžné spotřebiče. Takových zákazníků má ve svém portfoliu PRE absolutní většinu. O tom svědčí i statistické údaje, které hovoří o průměrné spotřebě v celé ČR 2,5 MWh na jednu domácnost, ale v Praze víme, že většina lidí žije v klasických spíše menších bytech dálkově vytápěných a spotřeba dosahuje kolem 1,65 MWh za rok.

Je důležité zmínit, že PRE samozřejmě dodrží všechny závazky z uzavřených smluv a těm zákazníkům, kteří mají ve smlouvách fixaci ceny, pochopitelně ceny nemění. Stejně tak zůstává stejná cena těm klientům, kteří se vlivem ukončení dodávek od jiných dodavatelů dostali v Praze do režimu dodavatele poslední instance a z něj následně přešli k produktu PRE PROUD START. Ceny stanovené v tomto novém produktu a platné od 1. 1. 2022 jsou stejné i nadále.

A jaký je výhled cen energií pro nadcházející měsíce?

Přiznejme si, že příliš optimistický není. Válečný konflikt na Ukrajině nelze odhadovat a jeho dopad do cen plynuje je významný. Nijak výrazně se nemění situace kolem cen emisních povolenek, poptávka po elektřině také trvá. Evropa se chce vzdát uhlí, coby v současnosti významného zdroje elektřiny zatím bez adekvátní náhrady, a obnovitelné zdroje prozatím na vše nestačí a navíc jsou dosti nestabilní, závislé na větru či slunečním svitu.  A tak není divu, že vysoké ceny energií doslova pokládají týden co týden další alternativní dodavatele, zatím naštěstí jen malé s několika desítkami či stovkami odběratelů. O ty na území Prahy se PRE dokáže postarat stejně dobře, jako se postarala o téměř 70 tisíc těch předchozích. PRE jako silná a stabilní společnost s mnohaletými zkušenostmi překlene jistě i toto obtížné období. Není to zadarmo, ale je to jistota spolehlivé dodávky energií. Být u PRE má smysl!