Plánovali jste na letošek svůj velký den? Co dělat, když vám svatbu zatrhli | E15.cz

Plánovali jste na letošek svůj velký den? Co dělat, když vám svatbu zatrhli

Romana Rybová

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Ti, kteří měli svatbu naplánovanou na letošní březen a duben, ji museli zrušit. Zatím ale nevíme, jak to bude se snoubenci, kteří se chtějí brát v květnu, červnu a následujících měsících. Nikdo nemá jasno v tom, kolik lidí se na případnou svatbu bude moct dostavit. dTest radí, co dělat v případě, kdy budete muset svatbu zrušit nebo přesunout na jiný termín.

Během loňského roku se podle Českého statistického úřadu v naší republice uskutečnilo asi 55 tisíc svatebních obřadů. Nejvíce jich bylo právě v červnu. Skoro 11 tisíc. Letošní číslo bude asi výrazně nižší.

Svatby a krizová opatření

Součástí krizových opatření přijatých vládou z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti se šířícím se novým koronavirem je od 16. března 2020 mimo jiné omezení volného pohybu osob na území České republiky.

„Z tohoto zákazu jsou sice stanoveny určité výjimky, nicméně podle metodického pokynu vydaného Ministerstvem vnitra nelze svatební obřady po dobu trvání omezení volného pohybu osob konat, neboť na ně nedopadá žádná z výjimek vymezená v usnesení vlády,“ vysvětluje Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest. Uzavření sňatku totiž není považováno za neodkladnou úřední záležitost.

Snoubenci tak budou stát před rozhodnutím, zda vyčkají, jestli se situace nezmění a nic neměnit na objednaném termínu, hostině, atd., nebo plánovaný termín zrušit a vybrat si jiný.

Co budou snoubenci muset zaplatit

Pokud snoubenci zvažují posun termínu na pozdější měsíce, může se stát, že v jimi vybraném místě nebude volný termín nebo že v nově zvoleném termínu nebudou mít volno poskytovatelé služeb, jako jsou restaurace, cateringové společnosti, půjčovny svatebních šatů, kadeřnice, fotografové, květinářky či ti, kteří budou zajišťovat hudbu, dopravu a ubytování svatebčanů.

„Před zrušením naplánovaného termínu či jeho změnou je proto vhodné si ověřit, zda a v jaké výši bude nutné hradit dodatečné platby či stornopoplatky nebo případně zda propadnou již uhrazené zálohy,“ doporučuje Eduarda Hekšová.         

Pokud jste si zaplatili koordinátora svatby, zruší vše za vás

Jestliže se s dodavateli služeb nedohodnete na změně termínu, můžete se domáhat znovu jednání o podmínkách sjednané smlouvy. Občanský zákoník myslí i na tyto situace. A mezi ně patří i komplikace spojené s koronavirem. Často jsou označovány za vyšší moc. Dojde-li tedy k podstatné změně okolností, za nichž snoubenci a dodavatelé smlouvu uzavírali, a taková změna založí v jejich právech a povinnostech zvlášť hrubý nepoměr neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění (třeba že se obřad vůbec nemůže uskutečnit, a čerpání zaplacených služeb je tak bezvýznamné), v tuto chvíli mají snoubenci možnost domáhat se obnovení jednání o smlouvě. Musí ale prokázat, že změnu nemohli předvídat a skutečnost nastala až po uzavření smlouvy.

Svatby do deseti osob

Vláda konání svateb opět povolila od 20. dubna. Ale pouze za přítomnosti deseti osob. Musí být dodrženy specifické hygienické podmínky.

„Mezi ně patří dodržování odstupů s výjimkou osob sdílejících společnou domácnost a novomanželů, dodržování základních preventivních pravidel, jako je hygiena rukou, povinná ochrana nosu a úst s výjimkou snoubenců/novomanželů, absence osobních gratulací s výjimkou nerizikových osob sdílejících společnou domácnost,“ vyjmenovává Eduarda Hekšová. Po skončení svatebního obřadu musí být také provedena dezinfekce všech použitých pomůcek.

Pokud nedojde ke zhoršení epidemiologické situace, bude od 8. června možné konat svatby ve větším rozsahu.

Autor: Romana Rybová

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video